Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výpočty z fyzikální chemie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15VYC1 Z 2 0+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Cvičení navazuje na přednášku Chemická termodynamika a je zaměřeno na osvojení dovedností pro řešení praktických problémů fyzikálně chemických systémů.

Požadavky:

Absolvování přednášky Chemická termodynamika 15CHT

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Základní termodynamické pojmy

2.Ideální a reálné plyny

3.První věta termodynamická, tepelné kapacity, objemová práce

4.Reakční a skupenská tepla, termochemie

5.Druhá věta termodynamická, závislost stavových funkcí na termodynamických proměnných

6.Termodynamická rovnováha.

Cíle studia:

Osvojit si dovedností pro řešení praktických problémů fyzikálně chemických systémů.

Studijní materiály:

Povinná literatura

R. Silber: Výpočty pro jaderné chemiky, Chemická termodynamika a reakční kenetika

Doporučená literatura

J. Bareš, Č. Černý, V. Fried, J. Pick : Příklady a úlohy z fyzikální chemie

Poznámka:

Výpočty z fyzikální chemie 1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11318005.html