Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilá experimentální reaktorová fyzika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PERF KZ 4 1P+3L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 17PERF je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 17ERF
Garant předmětu:
Ondřej Huml, Jan Rataj
Přednášející:
Ondřej Huml, Jan Rataj
Cvičící:
Ondřej Huml, Jan Rataj
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na pokročilé experimentální metody používané při určování neutronově-fyzikálních a provozních parametrů jaderných reaktorů. Pozornost bude věnována metodám zaměřeným na určování parametrů mikroskopické teorie jaderného reaktoru, stanovení výkonu reaktoru, měření reaktivity v hlubokých podkritických stavech, určování kinetických parametrů reaktoru, stanovení přenosové funkce reaktoru a studium Čerenkovova záření v jaderném reaktoru. Přednášky jsou zaměřeny především na teoretický základ pro metody měření parametrů mikroskopické teorie jaderného reaktoru, stanovení výkonu na reaktorech nulového výkonu, aplikaci šumové analýzy a pulsního zdroje neutronů, měření přenosové funkce a detekci Čerenkovova záření na jaderném reaktoru. Přednášky jsou doplněny laboratorními cvičeními na školním reaktoru VR-1 s cílem ukázat studentům praktickou aplikaci zmíněných metod na reálném jaderném zařízení.

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách i laboratorních cvičeních, protokoly z laboratorních cvičení.

Osnova přednášek:

1.Možnosti stanovení parametrů mikroskopické teorie jaderného reaktoru

2.Metody stanovení výkonu jaderného reaktoru

3.Metoda šumové analýzy

4.Metoda pulsního zdroje neutronů

5.Přenosová funkce reaktoru

6.Čerenkovovo záření v jaderném reaktoru

Osnova cvičení:

1.Stanovení vybraných součinitelů koeficientu násobení na školním reaktoru VR-1

2.Stanovení absolutního výkonu školního reaktoru VR-1

3.Aplikace metody šumové analýzy při stanovení kinetických parametrů školního reaktoru VR-1

4.Měření reaktivity v hluboce podkritických stavech školního reaktoru VR-1 metodou pulsního zdroje neutronů

5.Měření přenosové funkce školního reaktoru VR-1

6.Detekce Čerenkovova záření na školním reaktoru VR-1 a popis jeho odezvy na změny výkonu reaktoru

7.Prezentace výsledků

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Rataj J., Huml O., Sklenka Ľ.: Experimentální neutronová a reaktorová fyzika – laboratorní cvičení, Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2016, ISBN 978-80-01-05904-3

[2]Misawa, T., Unesaki H., Peyon Ch.: Nuclear Physics Experiments, Kyoto University Press, 2010, ISBN: 978-4876989591

[3]Lamarsh J.R., Baratta A.J.: Introduction to Nuclear Engineering. Londýn: Pearson, 2017. ISBN 978-0134570051

Doporučená literatura:

[4]Knoll G. F.: Radiation Detection and Measurement. 4th ed., New York: Wiley & Sons Ltd, 2012, 860 s. ISBN 978-1-118-02691-5

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6305406.html