Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02FY1 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Jaroslav Bielčík
Přednášející:
Jaroslav Bielčík
Cvičící:
Jaroslav Bielčík, Josef Bobek, Jakub Češka, Radim Dvořák, Ekaterina Grecká, Sára Haidlová, Diana Mária Krupová, Margita Kubátová, Subhadip Pal, Karolína Syrokvaš, Vojtěch Zabloudil
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Historie, fyzikální principy a aplikace z oblastí mechaniky, vlnění a termodynamiky na elementární úrovni. Přednáška je doprovázena praktickým zkoumáním, a demonstracemi vybraných fyzikálních jevů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Historie fyziky

2. Kinematika

3. Newtonovy zákony

4. Práce, energie

5. Potenciální energie a zákony zachování

6. Soustavy částic

7. Srážky

8. Rotační pohyb

9. Gravitace

10. Tekutiny

11. Vlny a kmity

12. Teplota a teplo, entropie

Osnova cvičení:

1. Určení tíhového zrychlení

2. Vlnění na struně, Resonanční trubice

3. Nucené harmonické kmity

4. Dynamika rotačního pohybu

5. Sonar

6. Newtonovy pohybové zákony

7. Zákon zachování energie

8. Tepelný stroj

Cíle studia:

Znalosti:

Pochopení základů moderní fyziky a jejich aplikací.

Schopnosti:

Aplikace zákonů fyziky na konkrétní problémy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Halliday, Resnick, Walker: Fyzika. VUTIUM, Brno 2000

Doporučená literatura:

[2] I. Štoll: Mechanika. ČVUT, Praha 2003

[3] R.P.Feynman, R.B.Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 1,2,3. Fragment 2001.

[4] E.Havránková, Z. Janout, I. Štoll: Úvod do fyziky v řešených příkladech.Vydavatelství ČVUT,1995.

Studijní pomůcky:

Laboratoře katedry s měřící aparaturou.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6359606.html