Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Polovodičové detektory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D11DETE ZK 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cíle předmětu:

Seznámení studentů s fyzikálními principy, teorií a konstrukcí detektorů ionizujícího záření.

Obsahové zaměření:

Interakce záření s látkou, využívané druhy detektorů, metodologie detekce, aplikace detektorů v různých vědních oborech.

Požadavky:

Základní orientace ve fyzice polovodičů a jaderné fyzice.

Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Interakce záření s atomy, pružné a nepružné svazky.

2.Detektory ionizujícího záření, detektory plynové, kapalinové a pevnolátkové.

3.Polovodičové detektory.

4.Detekce dávky, detekce dávkového příkonu, detektory souřadnicové.

5.Detektory pro subjadernou fyziku, detektory pro medicinu, teleskopy a hodoskopy, fotodetektory.

6.Interakce fotonu a pevné látky, polovodičové detektory fotovodivostní a s přechodem PN, fotodiody, fototranzistory, detektory pro IF a UV oblast.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalost principu činnosti polovodičových detektorů.

Schopnosti:

Schopnost návrhu polovodičového detektoru pro praktické aplikace.

Studijní materiály:

Základní:

[1]Glen F. Knoll:Radiation Detection and Measurements, John Wiley and Sons, 2010

[2]Lutz G.: Semiconductor radiation detectors, Springer 2000

Doporučená:

[3]Sopko B.: Mikroelektronika, skripta ČVUT, 1983

[4]Frank H.: Fyzika a technika polovodičů, SNTL Praha, 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4583906.html