Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provozní a odpadové hospodářství českých JE

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D15POJE ZK 2P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Posluchači získají širší znalost principů technologických postupů úpravy vody v jaderné elektrárně (JE). Seznámí se s úpravou napájecích vod, vod chladících okruhů i všech potenciálně radioaktivních medií (kapalných i plynných). Detailně jsou diskutovány rovněž procesy zpracování odpadů, s důrazem na radioaktivní odpady, a problémy koroze konstrukčních materiálů. Závěrem bude zmíněna problematika ukládání radioaktivních odpadů. Absolventi kurzu budou schopni hodnotit a posuzovat vliv technologických parametrů na procesy čištění vod v JE. Rovněž se budou orientovat v konceptu ukládání radioaktivního odpadu, včetně vyhořelého jaderného paliva.

Požadavky:

Znalost jaderné chemie na úrovni magisterského studia jaderné chemie

Osnova přednášek:

1.Voda a její vlastnosti.

2.Mechanické procesy úpravy vod (filtrace, sedimentace, odstřeďování). Principy fyzikálně-chemických a chemických procesů úpravy vod, kalů a plynů (čiření, výměna iontů, odpařování, solidifikace radioaktivních odpadů, čištění plynů).

3.Měniče iontů (základní typy a vlastnosti ionexů, aplikace pro úpravu vod, typy zařízení a realizace pracovního cyklu).

4.Kontaminace technologických vod JE štěpnými a korozními produkty a produkty radiochemických reakcí.

5.Přehled úpravárenských provozů JE.

6.Procesy úpravy neaktivních vod a kalů (úprava přídavné a chladící vody, bloková úprava kondenzátu, neutralizace, odvodňování kalů, čistírna splaškových odpadních vod).

7.Speciální vodoočistka 1-6 (kontinuální čištění chladiva PO, čištění drenážních vod PO, čištění vod bazénů pro skladování článků s vyhořelým palivem, čistící stanice odluhů a odkalů parogenerátoru, systémy čištění kontaminovaných odpadních vod, čištění, skladování a doplňování borového koncentrátu) a čištění technologických odvzdušnění nádrží.

8.Problematika koroze (podstata korozních dějů, druhy koroze a způsoby ochrany proti korozi).

9.Korozní problémy PO a sekundárního okruhu (SO) a protikorozní opatření.

10.Zpracování radioaktivních odpadů (kapalné odpady, pevné odpady).

11.Ukládání radioaktivních odpadů, inženýrské bariéry.

12.Koncept českého hlubinného úložiště.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.K. Štamberg, R. Silber: Chemie provozu jaderných elektráren (Učební texty - přepracované vydání), Praha 2007

2.K. Štamberg: Technologie jaderných paliv II, skriptum, vydavatelství ČVUT, Praha 2017

Doporučená literatura

3.A. Kremer a kol.: Chemická problematika jaderné elektrárny. Koncernové a výcvikové středisko ČEZ Brno, 1990

4.V. Souček a kol.: Chemie vodních okruhů v jaderných elektrárnách typu VVER. Studie 9/1998 UISJP, Zbraslav

5.Kolektiv autorů: Chemie v JE Temelín (studijní materiál pro rekvalifikaci personálu JE Temelín), srpen 1992

6.IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-2.6: Efficient Water Management in Water Cooled Reactors. International Atomic Energy Agency, Vienna, 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7629306.html