Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Moderní brachyterapeutické techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16MBT ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Cíle předmětu:

Seznámení se s principy brachyterapie a jejím uplatnění v léčbě nádorů.

Obsahové zaměření:

Využití různých UZR a aplikačních technik v klinice. Výpočty dávek kolem UZR. Zabezpečení jakosti a radiační ochrany při brachyterapii.

Základní témata:

1.Uzavřené radionuklidové zářiče (URZ) používané pro brachyterapii a jejich charakteristiky

2.Rozdělení brachyterapie podle dávkového příkonu

3.Metody aplikace brachyterapie ( intrakavitární, intersticiální, povrchové, intravaskulární, oční aplikátory)

4.Dočasné a permanentní aplikační techniky brachyterapie

5.Technické vybavení pro brachyterapii

6.Distribuce dávky kolem URZ

7.Specifikace dávky a její vykazování. Rozdíly proti zevní radioterapii.

8.Radiační ochrana při brachyterapii.

9.Fyzikální a klinické aspekty kontroly kvality celého procesu brachyterapie

Požadavky:

Další požadavky na studenta:

Vypracování zadaných příkladů

Osnova přednášek:

Základní témata:

1.Uzavřené radionuklidové zářiče (URZ) používané pro brachyterapii a jejich charakteristiky

2.Rozdělení brachyterapie podle dávkového příkonu

3.Metody aplikace brachyterapie ( intrakavitární, intersticiální, povrchové, intravaskulární, oční aplikátory)

4.Dočasné a permanentní aplikační techniky brachyterapie

5.Technické vybavení pro brachyterapii

6.Distribuce dávky kolem URZ

7.Specifikace dávky a její vykazování. Rozdíly proti zevní radioterapii.

8.Radiační ochrana při brachyterapii.

9.Fyzikální a klinické aspekty kontroly kvality celého procesu brachyterapie

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cíle předmětu:

Seznámení se s principy brachyterapie a jejím uplatnění v léčbě nádorů.

Studijní materiály:

Základní:

1.The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy Gerbaulet A. et al; ESTRO 2002

2.Doporučení: Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii. Uzavřené radionuklidové zářiče v brachyterapii. SÚJB: Zbraslav; ÚJI, 1998

3.Radiation Oncology Physics :A Handbook for Teachers and Students, Podgorsak E.B (editor), IAEA, 2005

Doporučená:

1.A Practical Guide to Quality Control of Brachytherapy Venselaar J., Pérez-Calatayud J.; A ESTRO , 2004

2.Calibration of Brachytherapy Sources. Recommendation on Standardized Procedures for the Calibration of Brachytherapy Sources at SSDLs and Hospitals, IAEA, l999

3.http://rpop.iaea.org

4.The Physics of Modern Brachytherapy for Oncology, Baltas D.,Zamboglou N.,Sakelliou.; CRC Press, Tailor& Francis Group, 2006, 672pp. ISBN: 0-7503-0708-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2039106.html