Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bakalářská práce 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02BPJC1 Z 5 0P+5C
Vztahy:
Předmět 02BPJC1 nelze zapsat s předmetem 02BPJC2 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Jaroslav Bielčík
Přednášející:
Cvičící:
Alena Bakalová, Jaroslav Bielčík, Jan Čepila, Jan Ebr, Jiří Král, Michal Křelina, Katarína Křížková Gajdošová, Marek Matas, Miroslav Myška, Jaroslav Nejdl, Martin Schäfer, Barbara Antonina Trzeciak
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Anotace:

Bakalářská práce na zvoleném tématu probíhá pod vedením vybraného školitele, na základě zadání schváleného vedoucím katedry a děkanem. Školitel pravidelně dohlíží na činnost studenta v průběhu semestru formou osobních schůzek a konzultací.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu fyziky.

Osnova přednášek:

Osnova:

Téma bakalářské práce a pokyny pro její vypracování jsou obsaženy v zadání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6251606.html