Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Předdiplomní seminář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01DISE Z 1 0P+2S česky

Podmínkou zápisu na předmět 01DISE je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu 01DPAA1

Garant předmětu:
Čestmír Burdík
Přednášející:
Cvičící:
Čestmír Burdík
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

V první části semináře jsou studentům předneseny obecné principy publikování a prezentování vědeckých prací a

formální požadavky na diplomové práce na fakultě. Druhá část semináře je pojata jako praktická příprava k obhajobě

diplomové práce. Studenti samostatně prezentují své dosavadní výsledky při práci na tématu diplomové práce. Po každé

prezentaci následuje diskuse o odborných otázkách i o možnostech zlepšení studentova vystoupení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Informace o průběhu vypracování diplomové práce a státních závěrečných zkouškách.

2. Formální požadavky na vědeckou publikaci s důrazem na diplomovou práci: struktura dokumentu, reference, citace,

rovnice, obrázky, diagramy, tabulky.

3. Pravidla a rady pro prezentování vědeckých výsledků a tvorbu materiálů k prezentaci.

4. Softwarové nástroje pro tvorbu vědeckých dokumentů s důrazem na open-source.

5. Jednotlivá vystoupení studentů v rámci prezentace svých výsledků.

Zápočet je udělen, jestliže student splní pravidla docházky na seminář a v rámci semináře vystoupí s prezentací

dosavadních výsledků získaných při přípravě své diplomové práce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6346306.html