Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do odborného jazyka 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04ABU1 Z 2 0+2 česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 04ABU1 je podmínkou pro zápis na předmět 04ABU2.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je koncipován jako úvod do studia odborné angličtiny. Seznamuje se základy odborného stylu na jednoduchých subtechnických materiálech.

Seznamuje zároveň s funkcemi typickými pro odborné vyjadřování, se základními pojmy matematiky a se základy odborné terminologie z oboru informačních technologií.

Požadavky:

Spolehlivý základ obecného jazyka z předchozího studia angličtiny, a to alespoň na úrovni B1 SERR.

Osnova přednášek:

Témata daná učebnicí, zejména: základní počítačová terminologie, stavba a architektura počítače, využití počítačů, periferie, operační systémy, grafické uživatelské rozhraní.

Nácvik získávání informací z textu, zpracování vizuální informace, přiřazování informací.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Odborná angličtina používaná v oblasti informačních technologií, zvláště počítačů, s využitím textů a cvičení zaměřených na obsah, lexiku a funkční útvary. Zpracování vizuální informace, různé typy popisů, přiřazování informací.

Schopnosti:

Rozumět odborným textům a umět z nich získávat, přenášet a zpracovávat informace pro každodenní práci s počítačem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E.Glendenning, J.McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford University Press, poslední vydání

[2] učební materiály KHVJ, k dispozici na katedře a na webových stránkách vyučujících

Doporučená literatura:

[3] materiály připravené katedrou

[4] texty z internetu

[5] slovníky

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23953805.html