Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ruština M1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04RM1 Z 1 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra humanitních věd a jazyků
Anotace:

Kurz je určen posluchačům s určitými předchozími znalostmi ruského jazyka získanými především studiem na středních školách. Předpokládá, že studenti nemají problémy s azbukou tiskací ani psací, mají základní slovní zásobu pro komunikaci v běžných situacích každodenního života (představení, seznámení, pozdravy, nákupy základních potravin a jiných běžných potřeb, orientace ve městě), zvládají základní gramatické struktury (hlavně časování frekventovaných sloves a skloňování podst. jmen a zájmen). Vstupní znalosti odpovídají výstupním znalostem kurzu RZ2. Obsah a rozsah výuky odpovídá přibližně kurzu RZ3 ovšem s poloviční hodinovou dotací.

Požadavky:

znalost jazyka na úrovni A2 dle SERR

výstupní znalosti kurzu RZ2

Osnova přednášek:

Vzhledem k minimálnímu počtu studentů hlásících se do pokročilých a mírně pokročilých kurzů ruského jazyka je jejich studium řešeno individuálním studijním plánem, který spočívá v kombinaci samostatné práce (převážně kurzy RP) a účasti ve vyšších typech kurzů pro začátečníky (především kurzy RM).

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Morfologické, syntaktické a lexikální: singulár i plurál substantiv všech rodů, nesklonná substantiva, deklinace adjektiv a řadových číslovek, datum, další slovesa, některé spojky, modalita, slovní zásoba z oblasti nakupování, turistiky, seznamování, vzhledu, oblékání a povahových vlastností

Schopnosti:

rozlišit receptivně intonační vzorce ústního projevu, reagovat gramaticky správně, vyjadřovat i vlastní stanoviska a názory, informovat o Praze, Moskvě, Petrohradě, o fakultě a svém studiu, popsat vzhled i charakter člověka

Splnění podmínek pro postup do vyššího kurzu RM2

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 2,3 Fraus, Plzeň 2011 (učebnice)

[2] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková, H. Žofková, Raduga po-novomu 2,3 Fraus, Plzeň 2011 (pracovní sešit)

Doporučená literatura:

[3] M. Čechová, Doplňující texty a materiály pro výuku ruštiny, 2015 výukové materiály katedry, vzniklo na KJ FJFI ČVUT

[4] M. Čechová, Homepage, 2015 http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~cechomil/[online], navštíveno 28. 5. 2018

[5] S. Jelínek, L.F. Alexejeva, R. Hříbková H. Žofková, Raduga po-novomu 2,3 Fraus, Plzeň 2011 (metodická příručka)

Studijní pomůcky:

Jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:

Mírně pokročilí - kód 04RM1

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23072105.html