Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy operačních systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01ZAOS Z,ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Zdeněk Čulík
Přednášející:
Zdeněk Čulík
Cvičící:
Zdeněk Čulík
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Úvod do struktury operačních systémů. Procesy, vlákna, správa paměti.

Synchronizace vícevláknových aplikací. Soubory zobrazované do paměti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do operačních systémů (struktura jádra, bezpečnost).

2. Procesy a vlákna (vytváření a ukončování procesů a vláken, plánování a priority).

3. Synchronizace vláken (kritické sekce, semafory).

4. Správa paměti (virtuální paměť, soubory mapované do paměti).

5. Jádro operačního systému.

6. Ovladače periferijních zařízení.

7. Úvod do distribuovaných systémů (volání vzdálených procedur).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] A. S. Tanenbaum: Operating Systems: Design And Implementation, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1987.

Doporučená literatura:

[2] S. E. Madnick, J. J. Donovan: Operační systémy, Praha, SNTL 1974.

[3] W. Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles, Prentice Hall, 2005.

[4] J. M. Richter: Advanced Windows, Microsoft Press, Redmond, 1997.

[5] A. Rubini, J. Corbet: Linux Device Drivers, O'Reilly, 2001.

[6] D. Bovet, M. Cesati, A. Oram: Understanding the Linux Kernel, O'Reilly, 2001.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7304306.html