Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Cvičení z fyziky pevných látek

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11CZF Z 2 0P+2C
Garant předmětu:
Monika Kučeráková
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Aubrechtová Dragounová, Monika Kučeráková
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Předmět pomáhá pomocí praktických příkladů prohloubit pochopení základů fyziky pevných látek

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Krystalové struktury - Millerovy indexy, SC, BCC struktury.

2.Krystalové struktury - FCC, HCP struktury.

3.Difrakce vln a reciproká mřížka – objem první Brillouinovy zóny, šířka difrakčního maxima, rozptylový faktor.

4.Difrakce vln a reciproká mřížka – strukturní faktor, vektory reciproké mřížky.

5.Vazby v krystalu – Lennard–Jonesův potenciál, kohezivní energie.

6.Vazby v krystalu –iontové krystaly, Madelungova konstanta.

7.Fonony – kmity mříže –jednoatomární lineární mřížka, vlnová rovnice kontinua, Kohnovy anomálie.

8.Fonony – kmity mříže –dvouatomární řetízek, kmity mříže v kovech.

9.Fonony – tepelné vlastnosti – singularity v hustotě stavů, Debyova aproximace, tepelná kapacita.

10.Fermiho plyn volných elektronů–kinetická energie elektronového plynu, chemický potenciál, tekuté He.

11.Fermiho plyn volných elektronů–frekvenční závislost elektrické vodivosti, tenzor dynamické a statické magnetovodivosti.

12.Polovodivé krystaly – Kronig–Penney model, zakázaný pás.

13.Polovodivé krystaly – energie volných elektronů v redukované zóně

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Ch. Kittel : Kittel's Introduction to Solid State Physics Global Edition, Wiley-VCH, 9th edition, Berlin 2018.

[2] I.Kraus, J.Fiala : Elementární fyzika pevných látek, ČVUT, ISBN:978-80-01-059425-0, Praha 2016.

Doporučená literatura:

[3] M.P.Marder: Condensed Matter Physics, J.Wiley, New York 2000.

[4] I.Kraus: Struktura a vlastnosti krystalů , Academia, Praha 1993.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6364606.html