Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Algoritmy globální optimalizace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D18AGO ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Jaromír Kukal
Cvičící:
Jaromír Kukal
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je motivovat studenty k formulaci optimalizačních úloh reálného i celočíselného typu. Případné omezující podmínky užít k modifikaci úlohy pomocí transformací či penalizace. V rámci výuky budou demonstrovány rozmanité efektivní postupy hledání globálního minima, ať již mají deterministický nebo stochastický charakter.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Optimalizační úloha a její konverze na standardní tvar.

2.Metodické komplikace při hledání globálního minima.

3.Měření efektivity hledání globálního minima.

4.Deterministický přístup: hledání v podoblastech, intervalová aritmetika.

5.Stochastický přístup: CRS, MCRS, DE, CMA-ES, HS, CS.

6.Využití alfa-stabilního rozdělení k heuristické optimalizaci.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6393506.html