Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Detekce ionizujícího záření

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17XDIZ ZK
Garant předmětu:
Marcel Miglierini, Petr Průša
Přednášející:
Marcel Miglierini, Petr Průša
Cvičící:
Marcel Miglierini, Petr Průša
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Studenti se seznámí s několika typickými experimenty, jež nacházejí uplatnění v oblasti jaderné bezpečnosti i forenzních věd, a to po stránce teoretické (přednáška) i praktické (laboratoře). Jmenovitě se spektrometrií a detekcí neutronů, záření alfa, beta a gama, detekcí povrchové kontaminace, tvarovou diskriminací, koincidenčními měřeními a integrální dozimetrií. Řadu těchto úloh studenti znají z běžné praxe i předchozího studia. V tomto předmětu však výklad i cvičení půjde do větší hloubky. Studenti se naučí optimalizovat nastavení experimentálního vybavení podle konkrétní situace, v závislosti na požadovaném výsledku (aplikaci, pro niž se měření používá). Absolvent by tak měl být schopen samostatně vybírat vhodnou detekční techniku pro požadovaný výstup, správně ji zapojit, nastavit, provozovat i vyhodnotit výsledky měření.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Spektrometrie záření gama, spektrum deponované energie, spektrometrická trasa, vybrané aplikace spektrometrie záření gama

2. Detekce a spektrometrie neutronů, Bonnerova spektrometrie, vliv záření gama na odezvu signálu

3. Spektrometrie a detekce záření alfa a beta, typické detektory nabitých částic

4. Zpracování signálu z detektorů, metody měření tvaru signálu, alfa/beta a neutrony/gama diskriminace

5. Koincidenční a antikoincidenční obvody, náhrada koincidenčního měření časovou spektrometrií

6. Integrující dozimetry záření gama a neutronů užívané v osobní dozimetrii

Osnova cvičení:

1. Stanovení aktivity při různých četnostech impulzů pomocí gama spektrometrie

2. Bonnerova spektrometrie, amplitudová diskriminace neutrony/gama, stanovení účinnosti detektorů neutronů

3. Spektrometrie záření alfa a beta křemíkovým detektorem

4. Tvar pulzu v scintilačních detektorech

5. Zapojení anticomptonovského spektrometru a jeho využití ke spektrometrii záření gama

6. Vyhodnocení termoluminiscenčních dozimetrů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Ahmed, S. N.: Physics & Engineering of Radiation Detection, Elsevier, 2nd edition, 2015

Knoll, G.F.:Radiation Detection and Measurement, 4th edition, John Wiley, 2010

Maheshwar S., Madhuri S.: Nuclear Chemistry: Detection and Analysis of Radiation, 2019

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6589806.html