Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy standardního modelu mikrosvěta

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02ZSM ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Zdeněk Hubáček
Přednášející:
Zdeněk Hubáček
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Částice, leptony, hadrony, baryony, mesony, symetrie, grupa symetrie, kvarky, gluony, partony, standardní model elektroslabých a silných interakcí, kvantová chromodynamika (QCD), účinný průřez rozptylu

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

Osnova přednášek:

1. Lagrangeovský formalismus, Kanonický formalismus

2. Symetrie ve fyzice

3. Symetrie a zákony zachování

4. Symetrie a klasifikace částic, Multiplety

5. Kompaktní Lieovy grupy a jejich reprezentace, grupa SU(3)

6. Reprezentace grupy SU(3) jako multiplety částic

7. Kvarky

8. Další typy kvarků - model SU(4)

9. Abelovské a neabelovské kalibrační teorie

10. Kvantová elektrodynamika, Kvantová chromodynamika (QCD)

11. Elektroslabá teorie

12. Standardní model = QCD + elektroslabá teorie

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základy teorie grup. Teorie kalibračních polí a její aplikace na elektroslabé a silné interakce. Teorie standardního modelu.

Schopnosti:

Řešení jednoduchých úloh v teorii standardního modelu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Hořejší: Fundamentals of Electroweak Theory, Universitas Carolinae, Praha 2003

[2] J. Chýla: Quarks, partons and Quantum Chromodynamics (skripta k přednášce na MFF UK Praha 2003)

Doporučená literatura:

[3] Tai-Pei Cheng, Ling-Fong Li: Gauge Theory of Elementary Particle Physics, Claredon Press, 1984

[4] Ch. Quigg: Gauge theories of strong, weak and electromagnetic interactions, Benjamin, 1983

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2825106.html