Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kvantová optika 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02KO1 Z,ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Igor Jex
Přednášející:
Václav Potoček
Cvičící:
Václav Potoček
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět vychází ze znalostí klasické teorie optiky a buduje nad ní kvantovou optiku jakožto semiklasickou teorii vhodnou pro popis chování světla v interakci s makroskopickými i mikroskopickými objekty. Přednáška si klade za cíl vybudovat robustní teorii umožňující popisovat a předpovídat množství jevů a poskytnout praktické metody k výpočtům.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přehled klasické optiky: rovinné vlny, Gaussův paprsek, polarizace

2. Kvantizace elektromagnetického pole, kanonické komutační relace, diskrétní a spojitý případ

3. Matematické metody kvantové optiky, operátorové uspořádací teorémy

4. Koherentní a stlačené stavy, statistické a neklasické stavy světla

5. Interferometry a děliče paprsků: jednofotonový a koherentní obraz, model průchodu pulzu

6. Homodynní a heterodynní optická detekce

7. Kvantová korelace světla: Hanbury Brown–Twiss a Hong–Ou–Mandel

8. Dutinová kvantová elektrodynamika, řídicí rovnice útlumu světla

9. Interakce světla s atomem, Jaynes–Cummingsův model

10. Nelineární optika a interakce fotonů v prostředí: PDC, Kerrův efekt

Osnova cvičení:

Procvičování příkladů na probraná témata – odpovídá osnově přednášky výše.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] E. Wolf, L. Mandel, Optical coherence and quantum optics, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1995

[2] G. New, Introduction to Nonlinear Optics, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2011

Doporučená literatura:

[3] G. S. Agarwal, Quantum Optics, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2012

[4] S. M. Barnett, P. M. Radmore, Methods in Theoretical Quantum Optics, Oxford University Press, Oxford 2002

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6243906.html