Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Všechny předměty Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Rychlé filtrování: Zrušit filtr

Tip: Filtrovat můžete i přímo na základě jednotlivých sloupců tabulky pomocí polí v záhlaví.

Kód Název předmětu Vyučující Jazyk výuky Zakončení Kredity Rozsah Semestr
12AUX Administrace systému UNIX Milan Šiňor  česky KZ 2 2+0 L
01ALGE Algebra Zuzana Masáková  Z,ZK 6 4+1
01ALTI Algebraické struktury v teoretické informatice Edita Pelantová, Severin Pošta, Milena Svobodová  česky ZK 3 1+1
17AEZ Alternativní energetické zdroje Martin Kropík, Jan Škorpil  Z 3 1t L
11ANEL Analogová elektronika Pavel Jiroušek  česky Z,ZK 4 4 Z
15ANAL1 Analytická chemie 1 František Opekar  česky Z 5 3+2 L
15ANAL2 Analytická chemie 2 Anna Kubíčková, František Opekar  Z,ZK 6 3+2 Z
D16AMIZ Analytické metody využívající ionizující záření Tomáš Čechák  ZK 2 2 Z,L
16AMM Analytické měřicí metody Hana Bártová  ZK 2 2+0 2
15CHEM Analytické výpočty a základy chemometrie Jiří Zima  ZK 2 2+0 Z
15AODP Analytika odpadů Josef Janků  česky ZK 2 2+0 Z
01ZASIG Analýza a zpracování diagnostických signálů Zdeněk Převorovský  česky ZK 3 3+0
14AED1 Analýza experimentálních dat 1 Petr Kopřiva  Z,ZK 3 2 1
14AED2 Analýza experimentálních dat 2 Petr Kopřiva  Z,ZK 3 2 2
D04AJ Anglický jazyk   ZK 2 Z,L
D04AJM Anglický jazyk (mírně pokročilí) Hana Čápová  ZK Z,L
D04AJP Anglický jazyk (pokročilí) Dunstan Clarke, Hana Čápová  ZK Z,L
04ABZK Angličtina - státní zkouška Dunstan Clarke, Irena Dvořáková, Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky ZK 5 2 L
04AMZK Angličtina M zkouška Jana Kovářová, Hana Čápová  česky ZK 4 Z
04AM1 Angličtina M1 Jana Kovářová, Hana Čápová  česky Z 1 0+2 Z
04AM2 Angličtina M2 Jana Kovářová, Hana Čápová  česky Z 1 0+2 L
04AM3 Angličtina M3 Jana Kovářová, Hana Čápová  česky Z 1 0+2 Z
04APZK Angličtina P zkouška Dunstan Clarke, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky ZK 5 Z
04AP1 Angličtina P1 Dunstan Clarke, Beatriz Vadillo Gonzalo, Hana Čápová  česky Z 1 0+2 Z
04AP2 Angličtina P2 Dunstan Clarke, Beatriz Vadillo Gonzalo, Hana Čápová  česky Z 1 0+2 L
04AP3 Angličtina P3 Dunstan Clarke, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+2 Z
15ANCH1 Anorganická chemie 1 Jan Kotek  česky Z,ZK 5 3+2 Z
15ANCH2 Anorganická chemie 2 Petr Štěpnička  česky Z,ZK 5 3+2 L
15ANP Anorganické praktikum Vojtěch Kubíček  česky Z 4 9 dní L
D01APST Aperiodické struktury   ZK 2 2
01APST1 Aperiodické struktury 1 Zuzana Masáková  anglicky Z 2 2+0
01APST2 Aperiodické struktury 2 Zuzana Masáková  anglicky Z 2 2+0
18AMTL Aplikace MATLABu Jaromír Kukal  česky KZ 4 2+2 L
18SQL Aplikace SQL Jaromír Kukal  česky Z 2 0+2 Z
16APLB Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách Hana Bártová, Milan Matolín, Tomáš Čechák  ZK 5 4+0 L
16AIZM Aplikace ionizujícího záření v medicíně Irena Koniarová, Leoš Novák, Lucie Súkupová, Jiří Trnka  Z,ZK 3 2+1 3
16APLV Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice Hana Bártová, Milan Matolín, Tomáš Čechák  ZK 5 4+0 L
04ABA Aplikace jazykového systému Eliška Rafajová  česky Z 2 0+2 L
04ABAK Aplikace jazykového systému zkouška Eliška Rafajová  česky ZK 3 L
12APL Aplikace laserů Alexandr Jančárek, Helena Jelínková  česky Z,ZK 2 2+0 Z
11AND Aplikace neutronové difrakce Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav  česky ZK 2 2 Z
D11ANDM Aplikace neutronové difrakce v materiálovém výzkumu Stanislav Vratislav  ZK 2
D15ARCH Aplikace radiační chemie v chemickém průmyslu, zemědělství a medicíně Viliam Múčka  ZK
15APRM Aplikace radiačních metod Viliam Múčka  česky ZK 2 2+0 L
D15ARN Aplikace radionuklidů Jiří Mizera  ZK
15NUK1 Aplikace radionuklidů 1 Jiří Mizera  ZK 3 2+0 Z
15NUK2 Aplikace radionuklidů 2 Jiří Mizera  ZK 3 2+0 L
11ARD Aplikace rentgenové difrakční analýzy Nikolaj Ganev  anglicky ZK 3 2+1 Z
01ASM Aplikace statistických metod Tomáš Hobza  KZ 2 2+0
11APLG Aplikace teorie grup ve FPL Zdeněk Potůček  česky ZK 2 2 Z
D11APLG Aplikace teorie grup ve fyzice pevných látek Zdeněk Potůček  ZK 3
18AEK Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad Jana Sekničková  česky Z,ZK 4 2+2 Z
02AQCD Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích Ján Nemčík  česky ZK 2 2+0
D02AKCH Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích Ján Nemčík  ZK
D14ALM Aplikovaná lomová mechanika Jiří Kunz  ZK 2 2 Z,L
01ASTE Asistivní technologie Radek Seifert  česky Z 2 0+1 Z
15ASCH Astrochemie Martin Ferus  ZK 2 2+0 L
12ASF Astrofyzika Petr Kulhánek, Milan Červenka  česky ZK 4 2+2 L
02ACF1 Astročásticová fyzika 1 Jakub Vícha  ZK 2 2P+0C Z
02ACF2 Astročásticová fyzika 2 Jakub Vícha  ZK 2 2P+0C L
01ASY Asymptotické metody Jiří Mikyška  česky Z,ZK 3 2+1 Z
02AMF Atomová a molekulová fyzika David Břeň, Michal Špaček  česky Z,ZK 4 2+2 Z
02AMS Atomová a molekulová spektroskopie Svatopluk Civiš  česky Z,ZK 4 2+2 Z
12AF Atomová fyzika Milan Šiňor  česky Z,ZK 4 4+0 Z
17ALE Atomová legislativa Hana Bílková, Dagmar Fuchsová, Dušan Kobylka  česky Z 2 2+0 L
02ACD AutoCAD Goce Chadzitaskos  česky Z 2 0+2 Z
02BPFY1 Bakalářská práce 1 Goce Chadzitaskos, Pavel Dryák, Jaroslav Krbec, Jaroslav Král, Miroslav Krůs, Vojtěch Petráček, Jozef Varju  česky Z 5 0+5 Z
01BPAM1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota  Z 5 0+5
01BPAI1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota  česky Z 5 0+5
15BPCH1 Bakalářská práce 1 Petr Distler, Rostislav Silber, Kateřina Tomanová  česky Z 5 0+5 Z
14BPSM1 Bakalářská práce 1 Jiří Kunz  Z 5 0+5 1
02BPMF1 Bakalářská práce 1 Ladislav Hlavatý, Igor Jex, Petr Jizba, David Krejčiřík, Václav Potoček, Josef Schmidt, Oldřich Semerák, Jiří Tolar, Pavel Trávníček, Matěj Tušek, Jan Vysoký, Václav Zatloukal, Libor Šnobl  česky Z 5 0+5 Z
16BPDZ1 Bakalářská práce 1 Tomáš Trojek  Z 5 0+5
16BPRT1 Bakalářská práce 1 Tomáš Trojek  Z 5 0+5 5
11BPIP1 Bakalářská práce 1 Ladislav Kalvoda, Stanislav Vratislav  česky Z 5 0+5 Z
01BPMM1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota  česky Z 5 0+5 Z
17BPJR1 Bakalářská práce 1 Dušan Kobylka  česky Z 5 0+5 Z
18BPSE1 Bakalářská práce 1 Adam Borovička, Vladimír Jarý, Matej Mojzeš, Quang Van Tran, Miroslav Virius  česky Z 5 0+5 Z
01BPSI1 Bakalářská práce 1 Václav Kůs, Pavel Strachota  česky Z 5 0+5 Z
02BPEF1 Bakalářská práce 1 Jaroslav Bielčík, Jesus Guillermo Contreras, Gabriele Maria Grittani, Miroslav Krůs, Michal Marčišovský, Michal Nevrkla, Vojtěch Petráček, Olga Rusňáková, Boris Tomášik, Jan Čepila  česky Z 5 0+5 Z
12BPFE1 Bakalářská práce 1 Radka Havlíková  česky Z 5 0+5 Z,L
12BPIF1 Bakalářská práce 1 Radka Havlíková, Milan Šiňor  česky Z 5 0+5 Z,L
12BPLA1 Bakalářská práce 1 Radka Havlíková, Václav Kubeček, Ivan Procházka  česky Z 5 0+5 Z,L
02BPTF1 Bakalářská práce 1 Slavomír Entler, Martin Ferus, Ondřej Ficker, Tomáš Homola, Jan Horáček, Milan Kuchařík, Vladimír Linhart, Michal Marčišovský, Jaroslav Nejdl, Jan Prokůpek, Vojtěch Svoboda, Pavel Trávníček, Petr Vondráček  česky Z 5 0+5 Z
02BPFY2 Bakalářská práce 2 Goce Chadzitaskos, Jaroslav Krbec, Miroslav Krůs, Vojtěch Petráček  česky Z 10 0+10 L,Z
01BPAM2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota  Z 10 0+10
01BPAI2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota  česky Z 10 0+10
15BPCH2 Bakalářská práce 2 Petr Distler, Rostislav Silber, Kateřina Tomanová  česky Z 10 0+10 L
14BPSM2 Bakalářská práce 2 Jiří Kunz  Z 10 0+10 2
02BPMF2 Bakalářská práce 2 Ladislav Hlavatý, Igor Jex, Petr Jizba, David Krejčiřík, Václav Potoček, Josef Schmidt, Oldřich Semerák, Jiří Tolar, Pavel Trávníček, Matěj Tušek, Jan Vysoký, Václav Zatloukal, Libor Šnobl  česky Z 10 0+10 L,Z
16BPDZ2 Bakalářská práce 2 Tomáš Trojek  Z 10 0+10 6
16BPRT2 Bakalářská práce 2 Tomáš Trojek  Z 10 0+10 6
11BPIP2 Bakalářská práce 2 Ladislav Kalvoda, Stanislav Vratislav  česky Z 10 0+10 L
01BPMM2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota  česky Z 10 0+10 L
17BPJR2 Bakalářská práce 2 Dušan Kobylka  česky Z 10 0+10 L
18BPSE2 Bakalářská práce 2 Adam Borovička, Vladimír Jarý, Petr Kubera, Dana Majerová, Matej Mojzeš, Quang Van Tran, Miroslav Virius  česky Z 10 0+10 L
01BPSI2 Bakalářská práce 2 Pavel Strachota  česky Z 10 0+10 L
02BPEF2 Bakalářská práce 2 Jaroslav Bielčík, Jesus Guillermo Contreras, Gabriele Maria Grittani, Michal Marčišovský, Michal Nevrkla, Vojtěch Petráček, Boris Tomášik, Jan Čepila  česky Z 10 0+10 L,Z
12BPFE2 Bakalářská práce 2 Radka Havlíková  česky Z 10 0+10 L,Z
12BPIF2 Bakalářská práce 2 Radka Havlíková, Milan Šiňor  česky Z 10 0+10 L,Z
12BPLA2 Bakalářská práce 2 Radka Havlíková, Václav Kubeček, Miroslav Čech  česky Z 10 0+10 L,Z
02BPTF2 Bakalářská práce 2 Martin Ferus, Ondřej Ficker, Tomáš Homola, Ondřej Klimo, Milan Kuchařík, Vladimír Linhart, Michal Marčišovský, Jaroslav Nejdl, Jan Prokůpek, Vojtěch Svoboda, Pavel Trávníček, Petr Vondráček  česky Z 10 0+10 L,Z
01BAPS Bayesovské principy ve statistice Václav Kůs  česky ZK 3 3+0
17XBVR Bezpečnost a provoz výzkumných jaderných zařízení Ľubomír Sklenka  ZK *
17ZBZJZ Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů pro zahraniční studenty Jan Rataj  anglicky Z 6 6 Z,L
17BES Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů Martin Kropík  česky Z,ZK 2 2+0 L
16BAF Biochemie a farmakologie Kateřina Eigner Henke, Jan Kovář, Adam Čepa  ZK 2 2+0 1
D15BZS Biosyntézy značených sloučenin Stanislav Smrček  ZK
18BI Business Intelligence Matej Mojzeš  česky KZ 2 1+1 Z
11CHA Chemické aspekty pevných látek Karel Knížek  česky ZK 2 2 L
15CHB Chemie Barbora Drtinová, Rostislav Silber  Z,ZK 4 3+1 L
D15CHAT Chemie aktinoidů a transaktinoidů Jan John  ZK
15CHL1 Chemie léčiv Stanislav Smrček  ZK 3 2+0 L
15RAEK Chemie prostředí a radioekologie Helena Filipská, Dušan Vopálka  ZK 2 2+0 Z
15CHJE Chemie provozu JE Barbora Drtinová, Rostislav Silber  ZK 2 2+0 Z
15CHRP Chemie radioaktivních prvků Jan John  ZK 2 2+0 Z
D02COX Coxeterovy grupy Jiří Hrivnák  ZK
02COX Coxeterovy grupy Jiří Hrivnák  česky Z 2 2+0
17CSI Cvičení na simulátoru Dušan Kobylka  česky Z 3 0+3 Z
01DAS Data science Jiří Franc  KZ 3 1P+2C
18DWH Datové sklady, zpracování velkých objemů dat Kamil Barbierik, Tomáš Liška  česky ZK 4 2+2 L
18DATS Dekompozice databazových systémů Jaromír Kukal  česky KZ 4 2+2 L
15DIZ Detekce ionizujícího záření Jan John  ZK 2 2+0 L
17DEZ Detekce záření Marcel Miglierini, Miloš Tichý  česky Z,ZK 3 2+1 Z
02DPD Detektory a principy detekce Jesus Guillermo Contreras  česky ZK 4 4+0
16DETE Detektory ionizujícího záření Petr Průša  ZK 4 4+0 6
17DERF Deterministické metody v reaktorové fyzice Jan Frýbort  česky KZ 4 2+2
02DPLA Diagnostika plazmatu Pavel Kubeš  česky Z,ZK 3 2+1 L
01DPV Diferenciální počet na varietách Matěj Tušek  česky ZK 2 2+0 L
01DIFR Diferenciální rovnice Michal Beneš, Pavel Strachota  česky Z,ZK 4 3+1 L
01DRCH Diferenciální rovnice a chaos Michal Beneš  Z 2 0+2 Z
12DRP Diferenciální rovnice na počítači Richard Liska  česky Z,ZK 5 2+2 Z
02DRG Diferenciální rovnice, symetrie a grupy Libor Šnobl  česky Z 4 2+2 Z
D12DS Difraktivní struktury Ivan Richter  ZK L
D11DAN Difrakční analýza mechanických napětí Nikolaj Ganev, Ivo Kraus  ZK
11DAN Difrakční analýza mechanických napětí Nikolaj Ganev, Ivo Kraus  česky ZK 2 2 Z
11DMSB Difrakční metody strukturní biologie Jan Dohnálek  česky Z,ZK 3 2+1 L
D11DMSB Difrakční metody strukturní biologie Jan Dohnálek  ZK
01DPAM1 Diplomová práce 1 Petr Ambrož, Čestmír Burdík  Z 10 0+10
02DPEF1 Diplomová práce 1 Jaroslav Bielčík, Michal Broz, Petr Chaloupka, Filip Křížek, Michal Marčišovský, Michal Nevrkla, Vojtěch Petráček, Olga Rusňáková, Boris Tomášik, Petr Trávníček, Petr Veselý, Jakub Vícha, Jan Čepila  česky Z 10 10 Z,L
15DPCH1 Diplomová práce 1 Marie Davídková, Petr Distler, Ján Kozempel, Mojmír Němec, Lenka Procházková, Kateřina Tomanová, Václav Čuba  Z 10 10 Z
14DPSM1 Diplomová práce 1 Vladislav Oliva  Z 10 0+10 3
02DPMF1 Diplomová práce 1 Pavel Exner, Ladislav Hlavatý, Igor Jex, Petr Jizba, Václav Klika, David Krejčiřík, Zuzana Masáková, Jaroslav Novotný, Václav Potoček, Jiří Tolar, Matěj Tušek, Libor Šnobl  česky Z 10 10 Z,L
02DPTF1 Diplomová práce 1 Petr Böhm, Goce Chadzitaskos, Richard Liska, Michal Marčišovský, Jan Mlynář, Jakub Seidl, Vojtěch Svoboda, Jakub Urban  česky Z 10 10 Z,L
16DPRF1 Diplomová práce 1 Tomáš Trojek  Z 10 0+10
16DPDZ1 Diplomová práce 1 Tomáš Trojek  Z 10 0+10 3
11DPIP1 Diplomová práce 1 Ladislav Kalvoda, Stanislav Vratislav  česky Z 10 0+10 Z
01DPMM1 Diplomová práce 1 Petr Ambrož, Čestmír Burdík  česky Z 10 0+10 Z
01DPSI1 Diplomová práce 1 Petr Ambrož, Čestmír Burdík  česky Z 10 0+10 Z
17DPJR1 Diplomová práce 1 Martin Kropík  česky Z 10 0+10 Z
18DPSE1 Diplomová práce 1 Martin Bodlák, Vladimír Jarý, Jaromír Kukal, Dana Majerová, Michal Moc, Jana Sekničková, Quang Van Tran, Miroslav Virius  česky Z 10 0+10 Z
12DPLT1 Diplomová práce 1 Radka Havlíková, Helena Jelínková  česky Z 10 0+10 Z,L
12DPOF1 Diplomová práce 1 Radka Havlíková  česky Z 10 0+10 Z,L
12DPIF1 Diplomová práce 1 Radka Havlíková, Jiří Limpouch  česky Z 10 0+10 Z,L
01DPAM2 Diplomová práce 2 Petr Ambrož, Čestmír Burdík  Z 20 0+20
02DPEF2 Diplomová práce 2 Jaroslav Bielčík, Michal Broz, Goce Chadzitaskos, Petr Chaloupka, Carlos Granja, Filip Křížek, Michal Marčišovský, Vojtěch Petráček, Olga Rusňáková, Boris Tomášik, Petr Trávníček, Petr Veselý, Jakub Vícha, Jan Čepila  česky Z 20 20 L,Z
15DPCH2 Diplomová práce 2 Marie Davídková, Petr Distler, Ján Kozempel, Mojmír Němec, Lenka Procházková, Kateřina Tomanová, Václav Čuba, Kateřina Čubová  Z 20 20 L
14DPSM2 Diplomová práce 2 Vladislav Oliva  Z 20 0+20 4
02DPMF2 Diplomová práce 2 Pavel Exner, Pavel Exner, Ladislav Hlavatý, Igor Jex, Petr Jizba, Václav Klika, David Krejčiřík, Zuzana Masáková, Jaroslav Novotný, Václav Potoček, Jiří Tolar, Matěj Tušek, Libor Šnobl  česky Z 20 20 L,Z
02DPTF2 Diplomová práce 2 Petr Böhm, Richard Liska, Michal Marčišovský, Jan Mlynář, Jakub Seidl, Vojtěch Svoboda, Jakub Urban  česky Z 20 20 L,Z
16DPRF2 Diplomová práce 2 Tomáš Trojek  Z 20 0+20 4
16DPDZ2 Diplomová práce 2 Tomáš Trojek  Z 20 0+20 4
11DPIP2 Diplomová práce 2 Ladislav Kalvoda, Stanislav Vratislav  česky Z 20 0+20 L
01DPMM2 Diplomová práce 2 Petr Ambrož, Čestmír Burdík  česky Z 20 0+20 L
01DPSI2 Diplomová práce 2 Petr Ambrož, Čestmír Burdík  česky Z 20 0+20 L
17DPJR2 Diplomová práce 2 Martin Kropík  česky Z 20 0+20 L
18DPSE2 Diplomová práce 2 Martin Bodlák, Al Erlandson, Vladimír Jarý, Petr Kubera, Jaromír Kukal, Tomáš Liška, Dana Majerová, Michal Moc, Jana Sekničková, Quang Van Tran, Miroslav Virius  česky Z 20 0+20 L
12DPLT2 Diplomová práce 2 Radka Havlíková, Helena Jelínková  česky Z 20 0+25 L,Z
12DPOF2 Diplomová práce 2 Radka Havlíková  česky Z 20 0+25 L,Z
12DPIF2 Diplomová práce 2 Radka Havlíková, Jiří Limpouch, Milan Šiňor  česky Z 20 0+25 L,Z
01DIM1 Diskretní matematika 1 Lubomíra Dvořáková, Kateřina Kalová, Zuzana Masáková, Jan Mazáč  česky Z 2 2+0 Z
01DIM2 Diskretní matematika 2 Lubomíra Dvořáková, Zuzana Masáková  česky Z 2 2+0 L
01DIM3 Diskrétní matematika 3 Lubomíra Dvořáková  česky Z 2 2+0 Z
D01DSM Divergenční statistické metody Václav Kůs  ZK
01DOMA1 Doplňkové partie z matematické analýzy 1   Z,ZK 4 2P+2C
01DOMA2 Doplňkové partie z matematické analýzy 2   Z,ZK 4 2P+2C
16DRH Dozimetrie a radiační ochrana Jiří Martinčík, Zuzana Pašková  Z,ZK 3 2+1 5
16CZVDRH Dozimetrie a radiační ochrana Jiří Martinčík  česky Z,ZK 3 2+1
16DRZP Dozimetrie a radioaktivita životního prostř. Lenka Thinová, Tomáš Čechák  ZK 2 2+0 2
16DNEU Dozimetrie neutronů Ondřej Ploc  ZK 2 2+0 3
D16DNEU Dozimetrie neutronů Ladislav Musílek  ZK
16DZAR Dozimetrie vnitřních zářičů Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 4
D02DI Dráhový integrál Petr Jizba  Z,ZK 2P+1C
01DRO1 Dynamické rozhodování 1 Taťjana Gaj, Miroslav Kárný  česky ZK 2 2+0
01DRO2 Dynamické rozhodování 2 Tatiana Valentine Guy, Miroslav Kárný  česky ZK 2 2+0
14DYKO Dynamika kontinua Jaromír Horáček  Z,ZK 3 2+0 1
D01DYKO Dynamika kontinua   ZK
14DYLS Dynamika lineárních soustav Jiří Kunz  Z,ZK 2 2+0 6
17DYR Dynamika reaktorů Tomáš Bílý, Bedřich Heřmanský, Ondřej Huml  česky Z,ZK 4 2+2 L
15DALCH Dějiny alchymie a chemie Vladimír Karpenko  česky ZK 2 2+0 Z
02DEF1 Dějiny fyziky 1 Igor Jex, Miroslav Myška  česky Z 2 2+0 Z
02DEF2 Dějiny fyziky 2 Igor Jex, Miroslav Myška  česky Z 2 2+0 L
18EKONS Ekonometrie Jana Sekničková  česky Z,ZK 5 2+2 L
17EHJE Ekonomické hodnocení JE Radovan Starý  česky ZK 2 2 Z
14EMECH Elastomechanika Aleš Materna, Vladislav Oliva  Z,ZK 4 4 6
14EME1 Elastomechanika 1 Aleš Materna, Vladislav Oliva  Z,ZK 4 4 6
14EME2 Elastomechanika 2 Aleš Materna, Vladislav Oliva  Z,ZK 6 4 1
17ELZ Elektrická zařízení jaderných elektráren Stanislav Bouček, Martin Kropík  Z,ZK 3 2+1 Z
12ELDY1 Elektrodynamika 1 Jiří Čtyroký  česky Z,ZK 3 2+0 Z
12ELDY2 Elektrodynamika 2 Jiří Čtyroký  česky Z,ZK 5 4+0 L
11EP Elektronické praktikum Pavel Jiroušek  česky KZ 4 0+4 Z
12EL3 Elektronika 3 Jaroslav Pavel  česky ZK 2 2+0 Z
11ELEA Elektronika experimentálních aparatur Pavel Jiroušek  česky Z,ZK 2 2 L
12ELA Elektronika pro lasery Jaroslav Pavel, Miroslav Čech  česky ZK 2 2+0 Z
14ELMI Elektronová mikroskopie Miroslav Karlík, Petr Kopřiva  Z,ZK 3 2+0
02ELMA Elektřina a magnetismus Adam Brus, David Břeň, Goce Chadzitaskos, Jiří Hrivnák, Juraj Kováč, Jaroslav Kňap, Martin Malachov, Lenka Motlochová, Jan Pokorný, Josef Schmidt, Josef Uchytil, Jan Vysoký  česky Z,ZK 6 4+2 L
01EIGR Elementary Introduction to Graph Theory Petr Ambrož, Zuzana Masáková  anglicky KZ 2 2+0 Z
17EEZ Energetika a energetické zdroje Dušan Kobylka, Miloš Tichý  česky Z,ZK 3 2+1 L
16EZ Etika ve zdravotnictví Ingrid Strobachová  Z 1 1+0 1
18ESPG1 Evropský standard počítačové gramotnosti 1 Jaromír Kukal, Zuzana Petříčková, Lucie Tylová  česky Z 2 0+2 Z
18ESPG2 Evropský standard počítačové gramotnosti 2 Vladimír Jarý, Zuzana Petříčková  česky Z 2 0+2 L
16EPAM Exaktní metody při studiu památek Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 Z
17EXK Exkurze Dušan Kobylka  Z 1 1t L
02EXK Exkurze Jaroslav Bielčík  česky Z 1 1týd. L
16EX Exkurze Lenka Thinová  Z 3 1t
15EXK1 Exkurze 1 Barbora Drtinová, Alena Zavadilová  Z 1 5 dnů L
15EXK2 Exkurze 2 Barbora Drtinová, Alena Zavadilová  Z 1 5 dnů L
12EOP Exkurze na optické pracoviště Filip Havel, Ivan Richter  česky Z 4 0+4 Z
17EXZ Exkurze v zahraničí Jan Frýbort  česky Z 2 1 týd
02EXF1 Experimentální fyzika 1 Petr Chaloupka, Katarína Křížková Gajdošová, Vojtěch Petráček  česky Z 2 2+0 L
02EXF2 Experimentální fyzika 2 Petr Chaloupka, Vojtěch Petráček  česky ZK 2 2+0 Z
02EXF3 Experimentální fyzika 3 Michal Broz, Vojtěch Petráček  česky ZK 2 2+0 L
D15EJCH Experimentální jaderná chemie Jan John, Mojmír Němec, Kateřina Čubová  ZK
14EXM1 Experimentální metody 1 Petr Jaroš  KZ 4 4 1
14EXM2 Experimentální metody 2 Ivan Nedbal, Jan Siegl  KZ 4 4 2
D02EMJF Experimentální metody jaderné fyziky Václav Vrba  ZK
02EMJF Experimentální metody jaderné fyziky Václav Vrba  česky ZK 3 2+0 Z
02EMSF Experimentální metody subjaderné fyziky Michal Broz, Vojtěch Petráček  česky ZK 2 2+0 L
17ENF Experimentální neutronová fyzik Jan Rataj  česky KZ 2 2+1 L
D02EKGP Experimentální prověrka kvark-gluonového plazmatu Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  ZK
17ERF Experimentální reaktorová fyzika Jan Rataj, Ľubomír Sklenka  česky KZ 4 4 L
17ZERFA Experimentální reaktorová fyzika A Jan Rataj  Z 3 3 Z,L
17ZERFB Experimentální reaktorová fyzika B Jan Rataj  Z 2 2 Z,L
02ESH Extrémní stavy hmoty Michal Šumbera  česky Z 2 2+0 Z
D02ESH Extrémní stavy hmoty Michal Šumbera  ZK
01FIMA Finanční a pojistná matematika Jan Hora  česky ZK 2 2 Z
D01FTKM Formulace termodynamicky konzistentních modelů   ZK
D15FRCH Fotochemie a radiační chemie Libor Juha, Václav Čuba, Kateřina Čubová  ZK
D12FOP Fourierovská optika a optické procesory Ivan Richter  ZK L
14FAP Fraktografie a analýza poruch Jan Siegl  Z 3 2+0 4
D04FJ Francouzský jazyk Zuzana Panáčková  ZK 2 Z,L
04FMZK Francouzština M zkouška Zuzana Panáčková  česky ZK 4 Z
04FM1 Francouzština M1 Zuzana Panáčková  česky Z 1 0+2 Z
04FM2 Francouzština M2 Zuzana Panáčková  česky Z 1 0+2 L
04FM3 Francouzština M3 Zuzana Panáčková  česky Z 1 0+2 Z
04FPZK Francouzština P zkouška Zuzana Panáčková  česky ZK 5 Z
04FP1 Francouzština P1 Zuzana Panáčková  česky Z 1 0+2 Z
04FP2 Francouzština P2 Zuzana Panáčková  česky Z 1 0+2 L
04FP3 Francouzština P3 Zuzana Panáčková  česky Z 1 0+2 Z
04FZZK Francouzština Z zkouška Zuzana Panáčková  česky ZK 3 L
04FZ1 Francouzština Z1 Zuzana Panáčková  česky Z 1 0+4 L
04FZ2 Francouzština Z2 Zuzana Panáčková  česky Z 1 0+4 Z
04FZ3 Francouzština Z3 Zuzana Panáčková  česky Z 1 0+4 L
04FZ4 Francouzština Z4 Zuzana Panáčková  česky Z 1 0+4 Z
04FZ5 Francouzština Z5 Zuzana Panáčková  česky Z 1 0+4 L
18FULS Fulltextové systémy Tomáš Liška  česky KZ 4 2+2 L
01FKO Funkce komplexní proměnné Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 3 2+1
01FKP Funkce komplexní proměnné Severin Pošta  česky ZK 2 2+0 Z
01FAN1 Funkcionální analýza 1 Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 4 2+2
01FA2 Funkcionální analýza 2 Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 4 2+2 L
01FA3 Funkcionální analýza 3 Pavel Šťovíček  Z,ZK 3 2+1 Z
D02FI1 Funkcionální integrál 1 Petr Jizba  ZK 2P+0C
D02FI2 Funkcionální integrál 2 Petr Jizba  ZK 2P+0C
802FYZ1 Fyzika 1 Goce Chadzitaskos  česky Z,ZK 3 2+1 Z
02FYZ1 Fyzika 1 Jaroslav Bielčík, Artem Isakov, Diana Mária Krupová, Monika Robotková, Tomáš Truhlář, Ota Zaplatílek  česky Z,ZK 3 2+1 Z
802FYZ2 Fyzika 2 Goce Chadzitaskos  česky Z,ZK 3 2+1 L
02FYZ2 Fyzika 2 Jaroslav Bielčík, Jakub Cimerman, Ondřej Sedláček, Radka Sochorová, Josef Uchytil, Ota Zaplatílek  česky Z,ZK 3 2+1 L
12BFY3 Fyzika 3 Milan Šiňor  česky Z,ZK 4 3+1 Z
12BFY4 Fyzika 4 Milan Šiňor  česky Z,ZK 4 3+1 L
D16FSM Fyzika a aplikace scintilačních a luminiscenčních materiálů Martin Nikl  ZK
12FLP Fyzika a lidské poznání Jiří Langer  česky Z 2 2+0 L
16FNEI Fyzika a technika neionizujícího záření Lenka Thinová, Radek Černý  ZK 2 2+0 3
02FAJ Fyzika atomového jádra Jiří Adam, Vojtěch Petráček, Petr Veselý  česky ZK 4 4+0 L
D12FDD Fyzika detekce a detektory Ladislav Pína  ZK
12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření Ladislav Pína  česky ZK 2 2+0 Z
11DIEL Fyzika dielektrik Zdeněk Bryknar  česky ZK 3 2 L
D11DIEL Fyzika dielektrik Zdeněk Bryknar  ZK
D02FFR Fyzika fúzních reaktorů Jan Mlynář  ZK Z
12FIF Fyzika inerciální fúze Ondřej Klimo, Jiří Limpouch  česky Z,ZK 4 3+1 Z
17FAR Fyzika jaderných reaktorů Filip Fejt, Jan Frýbort, Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka  Z,ZK 5 2+2 Z
11KOV Fyzika kovů Hanuš Seiner  česky ZK 3 2 Z
11FKO1 Fyzika kovů 1 Rudolf Klepáček, Ivo Kraus  česky ZK 3 2 Z
14FKO2 Fyzika kovů 2 Petr Haušild, Miroslav Karlík, Ivo Kraus  Z,ZK 6 6 6
D12FLP Fyzika laserového plazmatu Ondřej Klimo, Jiří Limpouch  ZK 2 2 Z
12FLA Fyzika laserů Zbyněk Hubka, Jan Šulc  česky Z,ZK 4 4 L
11MAGN Fyzika magnetických látek Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac  česky ZK 3 2 L
11FYPL Fyzika pevných látek Štefan Zajac  česky Z,ZK 4 4+0 Z
D16FPD Fyzika polovodičových detektorů ionizujícího záření Vladimír Linhart  ZK
11POL1 Fyzika polovodičů 1 Zdeněk Potůček  česky ZK 6 4 Z
D11FYPO Fyzika povrchů Ladislav Kalvoda  ZK
11FYPO1 Fyzika povrchů 1 Ladislav Kalvoda  česky ZK 2 2+0 Z
11FYPO2 Fyzika povrchů 2 Ladislav Kalvoda  česky ZK 2 2+0 L
02FT Fyzika tokamaků David Břeň, Jan Mlynář  česky Z,ZK 4 3+1 Z
02RFTI Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek Katarína Křížková Gajdošová  česky Z,ZK 3 2+1 Z
12FVHE Fyzika vysokých hustot energie Ladislav Drška  česky ZK 2 2+0 Z
15FCHN1 Fyzikální chemie 1 Viliam Múčka, Rostislav Silber  Z,ZK 5 3+2 Z
15FCHN2 Fyzikální chemie 2 Petr Distler, Barbora Drtinová, Rostislav Silber  česky Z,ZK 5 3+2 Z
15FCHN3 Fyzikální chemie 3 Václav Čuba  česky Z,ZK 2 1+1 Z
15FCHN4 Fyzikální chemie 4 Viliam Múčka, Rostislav Silber  Z,ZK 5 3+2 L
15FCH5 Fyzikální chemie 5 Rostislav Silber  ZK 2 2+0 Z
14FYM1 Fyzikální metalurgie 1 Miroslav Karlík  Z,ZK 6 4 Z
14FYM2 Fyzikální metalurgie 2 Petr Haušild  Z,ZK 3 2+0 L
12FOPT1 Fyzikální optika 1 Ivan Richter, Marek Škereň  česky Z,ZK 3 3+0 Z
12FOPT2 Fyzikální optika 2 Ivan Richter, Marek Škereň  česky Z,ZK 2 2+0 L
02PRAK Fyzikální praktikum Elisabeth Andriantsarazo, Jakub Cimerman, David Horák, Radka Sochorová, Josef Uchytil, Libor Škoda, Michal Špaček  česky KZ 4 0+4 L
02PRA1 Fyzikální praktikum 1 Elisabeth Andriantsarazo, Alena Bakalová, Jaroslav Bielčík, Michal Broz, Jakub Cimerman, Michal Farník, Tomáš Herman, Lukáš Holub, David Horák, Katarína Křížková Gajdošová, Robert Líčeník, Radka Sochorová, Jakub Svoboda, Josef Uchytil, Jan Vaněk, Jaroslav Čeřovský, Libor Škoda, Miroslav Šos  česky KZ 6 0+4 Z
02PRA2 Fyzikální praktikum 2 Dagmar Bendová, Jaroslav Bielčík, Michal Broz, Michal Farník, Lukáš Holub, Artem Isakov, Petr Jačka, Katarína Křížková Gajdošová, Robert Líčeník, Jan Pokorný, Ondřej Sedláček, Jakub Svoboda, Jan Vaněk, Jaroslav Čeřovský, Libor Škoda, Miroslav Šos  česky KZ 6 0+4 L
02FYS1 Fyzikální seminář 1 Vojtěch Svoboda  česky Z 2 0+2 Z
02FYS2 Fyzikální seminář 2 Vojtěch Svoboda  česky Z 2 0+2 L
D02FVT Fyzikální výzkum na tokamacích Radomír Pánek  ZK
11FPPL Fázové přechody v PL Jiri Hlinka  česky ZK 2 2 L
D11FPPL Fázové přechody v pevných látkách Jiri Hlinka  ZK
D02FRT Fúzní reaktorová technika Jan Mlynář, Ľubomír Sklenka  ZK L
12UKP Generace ultrakrátkých impulzů Václav Kubeček  česky ZK 2 2+0 Z
12GEOP Geometrická optika Miroslav Dvořák  česky Z,ZK 4 3+1 Z
01GTDR Geometrická teorie diferenciálních rovnic Michal Beneš  Z 2 0+2 Z
01SPEC Geometrické aspekty spektrální teorie David Krejčiřík  česky ZK 2 2+0
02SPEC Geometrické aspekty spektrální teorie David Krejčiřík  ZK 2 2+0 L
02GMF1 Geometrické metody fyziky 1 Libor Šnobl  česky Z,ZK 4 2+2 L
02GMF2 Geometrické metody fyziky 2 Jiří Tolar, Jan Vysoký  česky Z,ZK 5 2+2 L
15GIMCH Glykokonjugáty a Imunochemie Petr Pompach  česky ZK 3 2+0 L
02GR Grupy a reprezentace Goce Chadzitaskos  česky Z,ZK 3 2+1 Z
18HEUR Heuristické algoritmy Jaromír Kukal, Matej Mojzeš  česky KZ 4 2+2 L
01HBM Hierarchické bayesovské modely Václav Šmídl  česky KZ 2 2+0
02HSEF Historická a sociálně ekonomická hlediska fúze Milan Řípa  česky KZ 2 1+0 Z
15HCHE Hydrochemie Ivan Sýkora  ZK 2 2+0 Z
15HYPE Hydrologie a pedologie Dana Pokorná  ZK 2 2+0 Z
16HE Hygiena a epidemiologie Ariana Lajčíková, Anna Schlenker  Z 1 1+0 Z
02ITER ITER a doprovodný program Jan Mlynář  česky ZK 3 2+0 Z
17IRP Individuální výzkumný projekt Jan Frýbort  anglicky ZK 6 6+0 Z,L
12INF0 Informatika 0 Josef Blažej  česky KZ 2 2 Z
17IMF Informatika pro moderní fyziky František Havlůj  česky KZ 3 0+3 Z
16INZ Informatika ve zdravotnictví Jaroslav Klusoň, Tomáš Urban  KZ 2 1+1 1
12INS1 Informační systémy 1 Antonín Novotný  česky Z,ZK 2 2 Z
12INS2 Informační systémy 2 Antonín Novotný  česky Z,ZK 2 2 L
15INSN1 Instrumentální metody 1 Martin Vlk, Alena Zavadilová  česky ZK 3 3+0 L
D15IRM Instrumentální radioanalytické metody a jejich použití pro sledování znečištění životního prostředí Jan Kučera  ZK 2
D12INT Integrovaná optika Jiří Čtyroký  ZK Z
12INTO Integrovaná optika Jiří Čtyroký  česky Z,ZK 2 2+0 Z
16IDOZ Integrující dozimetrické metody Iva Ambrožová, Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 2
04CZVAJ Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk   Z 5 0+2 L
04CZVAJ1 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk Dunstan Clarke, Hana Čápová  Z 4 0+2
04CZVAJ2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty anglický jazyk Dunstan Clarke, Ivana Pavlíková  Z 4 0+2
04CZVCJZK Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty certifikační zkouška Jana Kovářová, Ivana Pavlíková  ZK 6 L
04CZVCJF2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika Ivana Pavlíková  česky Z 4 0+2
04CZVCJF Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika Jana Kovářová, Ivana Pavlíková  Z 5 0+4 L
04CZVCJF1 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fonetika Jana Kovářová, Ivana Pavlíková  Z 4 0+4
04CZVFYZ2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika Iva Bezděková, Ivana Pavlíková, Ondřej Pártl  Z 5 0+2 L
04CZVFYZ1 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty fyzika Iva Bezděková  Z 5 0+2
04CZVCJG1 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika Jana Kovářová, Ivana Pavlíková, Eliška Rafajová, Hana Čápová  Z 6 0+8
04CZVCJG2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika Jana Kovářová, Ivana Pavlíková, Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky Z 5 0+8 L
04CZVCJGZK Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty gramatika zkouška Jana Kovářová, Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky ZK 6
04CZVCJK Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace Jana Kovářová, Ivana Pavlíková  česky Z 5 0+4 L
04CZVCJK1 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace Jana Kovářová, Ivana Pavlíková, Miloslava Čechová  Z 6 0+4
04CZVCJK2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty konverzace Vlasta Bezusová, Ivana Pavlíková, Miloslava Čechová  Z 5 0+6
04CZVMAT1 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika   Z 5 0+2
04CZVMAT2 Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty matematika Ivana Pavlíková, Ondřej Pártl  Z 5 0+2 L
04CZVCJFZK Intenzivní kurz češtiny pro zahraniční studenty_zkouška   česky ZK 5
D12IIS Interakce iontových svazků s látkou: teorie a aplikace Jaroslav Král, Tomáš Škereň  ZK
02IJZ Interakce jaderného záření s látkou Jesus Guillermo Contreras  česky Z,ZK 4 2+2 Z
D11IZP Interakce záření s polovodiči v technologii součástek a konstrukce detektorů Bruno Sopko  ZK
12IPG Internetová a počítačová gramotnost Josef Blažej  česky Z 2 2+0 L
D01INM Iterační metody pro řešení soustav rovnic   ZK
15ISY Izotopové syntézy Ján Kozempel, Martin Vlk  ZK 2 2+0 L
16JRF1 Jaderná a radiační fyzika 1 Ladislav Musílek, Tomáš Urban  Z,ZK 6 4+2 5
16JRF2 Jaderná a radiační fyzika 2 Ladislav Musílek, Tomáš Urban  Z,ZK 4 2+2 6
16JRFRF Jaderná a radiační fyzika pro RF Ladislav Musílek, Tomáš Urban  Z,ZK 3 2P+1C 1
17JBEZ Jaderná bezpečnost Lenka Frýbortová, Bedřich Heřmanský, Zdeněk Kříž  ZK 4 4 Z
15JACH1 Jaderná chemie 1 Jan John, Kseniya Popovich, Václav Čuba  česky Z,ZK 3 2+1 L
15JACH2 Jaderná chemie 2 Jan John, Kseniya Popovich, Václav Čuba  česky Z,ZK 4 2+2 Z
D15JDT Jaderná data, terčové technologie a příprava radionuklidů Ondřej Lebeda  ZK
02JSP Jaderná spektroskopie Vladimír Wagner  česky Z,ZK 5 2+2 L
D02JSP Jaderná spektroskopie Vladimír Wagner  ZK
D15JE Jaderné elektrárny Tomáš Bílý, Ľubomír Sklenka  ZK
17JARE Jaderné reaktory Tomáš Bílý, Bedřich Heřmanský  ZK 2 2 L
17JPC Jaderný palivový cyklus Ľubomír Sklenka, Radovan Starý  česky KZ 2 2+0 Z
16ZJTB Jaderně energetická zařízení a urychlovače Kamil Augsten, Tomáš Čechák  ZK 2 2+0 Z
17XJAM Jadrové analytické metódy Marcel Miglierini  ZK
04ABJP Jazyková podpora bakalářské práce Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky Z 5 0+1 L,Z
04CESBJP Jazyková podpora bakalářské práce pro cizince Jana Kovářová  česky Z 4 0+2 L
01JAVY Jazyky, automaty a vyčíslitelnost Petr Ambrož  česky Z,ZK 5 3+1
01JEPR Jednoduché překladače Zdeněk Čulík  česky Z 2 2 L
D02KILA Klasifikace a identifikace Lieových algeber Libor Šnobl  ZK 2P+0C
16KLD Klinická dozimetrie Tereza Hanušová, Josef Novotný  ZK 2 2+0 4
16KLDM Klinická dozimetrie pro radiologické fyziky Tereza Hanušová, Josef Novotný  česky ZK 2 2P+0C
16KLDB Klinická dozimetrie pro techniky Tereza Hanušová, Josef Novotný  česky ZK 2 2+0
16KPR Klinická propedeutika Jana Votrubová  ZK 2 2+0 Z
16KPRM Klinická propedeutika pro radiologické fyziky Jana Votrubová  ZK 2 2P+0C Z
02KOHOM Kohomologické metody v teoretické fyzice Jiří Tolar, Jan Vysoký  ZK 5 2
02KOHO Kohomologické metody v teoretické fyzice Jiří Tolar, Jan Vysoký  česky ZK 4 2 Z
01KAP Kombinatorika a pravděpodobnost Václav Kůs  česky ZK 2 2+0 Z
D01KS Kombinatorika na slovech   ZK
04CZVKGK2 Kombinovaná gramatika a konverzace Jana Kovářová  česky Z 2 0P+2C
04CZVKGK1 Kombinovaná gramatika a konverzace Jana Kovářová  česky Z 2 0P+2C
01KOS Komprimované snímání Jan Vybíral  česky ZK 2 2+0
12KOF1 Koncepce informatické fyziky 1 Ladislav Drška, Milan Kuchařík, Milan Šiňor  česky Z 3 2+0 Z
12KOF2 Koncepce informatické fyziky 2 Richard Liska  česky ZK 3 2+0 L
16KPD Konstrukce polovodičových detektorů ionizujícího záření Martin Kákona  Z 3 0+3 L
11KPS Konstrukce polovodičových součástek Bruno Sopko  česky ZK 2 2 L
04AKS Konverzační seminář v angličtině Jana Kovářová, Eliška Rafajová  česky Z 1 0+2 L
11KO Kovové oxidy Jiří Hejtmánek  česky ZK 2 2 Z,L
D11KO Kovové oxidy Jiří Hejtmánek  ZK
17KE Kritický experiment Ondřej Huml, Jan Rataj  česky Z 2 0+2 Z
D12KO Krystalooptika Jiří Čtyroký  ZK 2 2 Z
04ABR1 Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 1 Eliška Rafajová  česky Z 2 0+2 L
04ABR2 Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 2 Eliška Rafajová  česky Z 3 0+4 Z
04ABRK Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR zkouška Eliška Rafajová  česky ZK 3 Z
12KVEN Kvantová elektronika Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 5 3+1 Z
02KFM Kvantová fyzika Petr Jizba, Martin Prokš  Z,ZK 3 2P+1C Z
02KFA Kvantová fyzika Michal Jex, Václav Potoček, Libor Šnobl  Z,ZK 6 4P+2C L
02KF Kvantová fyzika Petr Jizba, Martin Prokš  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
01KF Kvantová fyzika Antonín Hoskovec, Michal Jex, Václav Potoček  česky Z,ZK 6 4+2 L
D02KIK Kvantová informace a komunikace Aurél Gábris, Igor Jex  ZK
02KIK Kvantová informace a komunikace Aurél Gábris, Igor Jex  česky Z 2 2+0 Z
D02KIK2 Kvantová informace a komunikace 2 Martin Štefaňák  ZK
02KVAN Kvantová mechanika Antonín Hoskovec, Jan Mazáč, Jan Pokorný, Martin Štefaňák  česky Z,ZK 6 4+2 Z
02QM1 Kvantová mechanika 1 Craig Hamilton  anglicky Z,ZK 4 2+2 Z
02KVANM2 Kvantová mechanika 2 Martin Štefaňák  Z,ZK 6 4P+2C L
02QM2 Kvantová mechanika 2 Craig Hamilton  anglicky Z,ZK 4 2+2 L
D02QOPT Kvantová optika Goce Chadzitaskos, Igor Jex  ZK
12KVO Kvantová optika Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 4 3+1 L
02KTP1 Kvantová teorie pole 1 Petr Jizba, Václav Zatloukal  česky Z,ZK 9 4+2 Z
02KTP2 Kvantová teorie pole 2 Petr Jizba, Václav Zatloukal, Martin Štefaňák  česky Z,ZK 6 4+2 L
D01KTR Kvantová teorie rozptylu   ZK
D01KG Kvantové grupy   ZK
01KVGR1 Kvantové grupy 1 Čestmír Burdík  česky Z 2 2+0 Z
D02KMP Kvantové markovovské procesy Jaroslav Novotný  ZK 2S L
11KVAP Kvantové počítání Ladislav Andrey  česky ZK 2 2 L
D11KVAP Kvantové počítání Ladislav Andrey  česky ZK 2
02KVK1 Kvantový kroužek 1 Pavel Exner  česky Z 2 0+2 Z
02KVK2 Kvantový kroužek 2 Pavel Exner  česky Z 2 0+2 L
02LCF1 Laboratorní cvičení z fyziky 1 Jaroslav Bielčík, Libor Škoda  česky Z 2 0+2 Z
02LCF2 Laboratorní cvičení z fyziky 2 Jaroslav Bielčík, Libor Škoda  česky Z 2 0+2 L
15LABT Laboratorní technika Jan Kotek  česky Z 3 0+4 Z
15LMB Laboratoř z mikrobiologie Kateřina Demnerová  KZ 4 0+6 Z
D12ALE Lagrangeovské a ALE metody pro hydrodynamiku Milan Kuchařík, Pavel Váchal  ZK
12LT1 Laserová technika 1 Michal Jelínek, Helena Jelínková, Václav Kubeček, Jan Šulc  česky Z,ZK 3 2+1 Z
12LT2 Laserová technika 2 Helena Jelínková, Václav Kubeček, Jan Šulc  česky Z,ZK 2 2+0 L
12LPZ Laserové plazma jako zdroj záření a částic Jaroslav Nejdl  česky ZK 2 2+0 Z
12LAS Laserové systémy Michal Jelínek, Václav Kubeček  česky Z,ZK 3 2+1 L
D12LSU Laserové systémy pro generaci ultrakrátkých impulsů Václav Kubeček  ZK Z
D12LT Laserové technologie Helena Jelínková  ZK
12LPST Laserové, plazmové a svazkové technologie Alexandr Jančárek, Helena Jelínková, Jaroslav Král  česky ZK 4 2+2 L
D12LM Lasery v medicíně Helena Jelínková  ZK
02ZLSTF2 Letní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze Vojtěch Svoboda  česky Z 1 1týd. L
02LIAG Lieovy algebry a grupy Libor Šnobl  česky Z,ZK 6 3+2 L
01LAWA Linear Algebra with Applications Francesco Dolce  česky ZK 2 2+0 L
01LAL Lineární algebra 1 Petr Ambrož, Lubomíra Dvořáková, Václav Kautský, David Krejčiřík, Tereza Kurimaiová, Martin Malachov, Jiří Mikyška, Václav Mácha, Michal Tichý  česky Z 2 3+2
01LALA Lineární algebra A 1, zkouška Petr Ambrož, Lubomíra Dvořáková  česky ZK 5 -
01LAA2 Lineární algebra A2 Lubomíra Dvořáková, David Krejčiřík, Tereza Kurimaiová, Jiří Minarčík  česky Z,ZK 6 2+2 L
01LALB Lineární algebra B 1, zkouška Petr Ambrož, Lubomíra Dvořáková  česky ZK 3 -
01LAB2 Lineární algebra B2 Petr Ambrož, Jana Lepšová, Michal Tichý  česky Z,ZK 4 1+2 L
01LIP Lineární programování Čestmír Burdík  česky Z,ZK 3 2+1 L
01LIPB Lineární programování B Čestmír Burdík  česky Z,ZK 4 2+2 Z
01LOM Logika pro matematiky Petr Cintula  česky ZK 2 2+0
01LOI Logika v informatice Carles Noguera  česky ZK 2 2+0
14LME1 Lomová mechanika 1 Jiří Kunz  Z,ZK 3 2+0 1
14LME2 Lomová mechanika 2 Jiří Kunz  Z,ZK 3 2+0 2
16INZB Lékařská informatika pro techniky Jaroslav Klusoň, Tomáš Urban  česky KZ 2 1+1 1
04MGA1 Magisterská angličtina 1 Dunstan Clarke  česky Z 2 0+2 L,Z
04MGA2 Magisterská angličtina 2 Dunstan Clarke  česky Z 2 0+2 L,Z
04NZM1 Magisterská němčina pro začátečníky 1   česky Z 0 0+4 Z
11MAM Magnetické materiály Oleg Heczko  česky ZK 2 2+0 Z
D11MAM Magnetické materiály Oleg Heczko  ZK
18MAK1 Makroekonomie 1 Quang Van Tran  česky Z,ZK 4 2+2 Z
18MAK2 Makroekonomie 2 Quang Van Tran  česky Z,ZK 4 2+2 L
01MKI Management, komunikace a inovace Přemysl Rubeš  česky Z 1 0+1
01MAPR Markovské procesy Jan Vybíral  česky Z,ZK 4 2+2
01MAN Matematická analýza 1 Pavel Eichler, Petr Gális, Jakub Kořenek, Severin Pošta, Ondřej Pártl, Tomáš Smejkal, Jana Vacková, Aleš Wodecki  česky Z 4 4+4
01MANA Matematická analýza A 1, zkouška Severin Pošta  česky ZK 6 -
01MAA2 Matematická analýza A2 Pavel Eichler, Jiří Fejlek, Petr Gális, Jakub Kořenek, Václav Košík, Jiří Mikyška, Edita Pelantová, Severin Pošta  česky Z,ZK 10 4+4 L
01MAA3 Matematická analýza A3 Radek Fučík, Matěj Tušek, Leopold Vrána  česky Z,ZK 10 4+4 Z
01MAA4 Matematická analýza A4 Radek Fučík, Leopold Vrána, František Štampach  česky Z,ZK 10 4+4 L
01MANB Matematická analýza B 1, zkouška Severin Pošta  česky ZK 4 -
01MAB2 Matematická analýza B2 Pavel Eichler, Jiří Fejlek, Petr Gális, Jakub Kořenek, Václav Košík, Jiří Mikyška, Edita Pelantová, Severin Pošta  česky Z,ZK 7 2+4 L
01MAB3 Matematická analýza B3 Jitka Kostková, Milan Krbálek, Pavel Strachota, Kateřina Škardová  česky Z,ZK 7 2+4 Z
01MAB4 Matematická analýza B4 Václav Klika, Jitka Kostková, Milan Krbálek, Jan Vybíral, Kateřina Škardová  česky Z,ZK 7 2+4 L
18EKO1 Matematická ekonomie 1 Adam Borovička  česky Z,ZK 5 2+2 Z
18EKO2 Matematická ekonomie 2 Adam Borovička  česky Z,ZK 5 2+2 L
01MAL Matematická logika Petr Cintula  česky Z,ZK 4 2+1
01MAS Matematická statistika Václav Kůs  česky ZK 3 2+0
01MASC Matematická statistika - cvičení Tomáš Hobza  česky Z 2 0+2
D01KTNO Matematické aspekty kvantové teorie s nesamosdruženými operátory   ZK
16MMM Matematické metody a modelování Jaroslav Klusoň, Tomáš Urban  Z 2 0+2 3
01MMDT1 Matematické metody v dynamice tekutin 1 Jaroslav Fořt  česky Z 2 2+0 Z
01MMDT2 Matematické metody v dynamice tekutin 2 Jiří Neústupa  česky ZK 2 2+0 L
01MMNS Matematické modelování nelineárních systémů Michal Beneš  česky ZK 3 2 Z
01MMDS Matematické modely dopravních systémů Milan Krbálek, Jana Vacková  česky Z,ZK 4 2+2
01MMPV Matematické modely proudění podzemních vod Jiří Mikyška  česky KZ 2 2+0 L
01MPN Matematické problémy nematematiků Kateřina Henclová, Jan Vybíral  Z 1 0+1
01MPN1B Matematické problémy nematematiků 1 Kateřina Henclová, Jan Vybíral  Z 1 0+1
01MPN1N Matematické problémy nematematiků 1 Kateřina Henclová, Jan Vybíral  Z 1 0+1
01MPN2B Matematické problémy nematematiků 2 Kateřina Henclová, Jan Vybíral  Z 1 0+1
01MPN3B Matematické problémy nematematiků 3 Kateřina Henclová, Jan Vybíral  Z 1 0P+1C
01MPNM Matematické problémy nematematiků M Kateřina Henclová, Jan Vybíral  Z 1 0P+1C
01MBI Matematické techniky v biologii a medicíně Václav Klika  česky KZ 3 2+1 Z
01MAT1 Matematika 1 Pavel Eichler, Radek Fučík, Jakub Kantner, Jakub Klinkovský  česky Z 4 6 Z
01MAT2 Matematika 2 Pavel Eichler, Radek Fučík, Jakub Klinkovský  česky Z 4 6 L
01MAT3 Matematika 3 David Krejčiřík, Tereza Kurimaiová  česky Z,ZK 4 2+2 Z
01MAT4 Matematika 4 Jiří Franc, Matěj Tušek  česky Z,ZK 4 2+2 L
01MCS Matematika částicových systémů Milan Krbálek  česky KZ 3 2+1
01MATZ1 Matematika, zkouška 1 Radek Fučík  ZK 2 - Z
01MATZ2 Matematika, zkouška 2 Radek Fučík, Matěj Tušek  ZK 2 - L
02MAT Materiály pro experimentální jadernou fyziku Libor Škoda  ZK 2 2+0
02MECH Mechanika David Břeň, Antonín Hoskovec, Jaroslav Kňap, Martin Malachov, Filip Petrásek, Josef Schmidt, Josef Uchytil, Daniel Štěrba  česky Z 4 4+2 Z
02MECHZ Mechanika - zkouška David Břeň, Goce Chadzitaskos, Josef Schmidt  česky ZK 2 - Z
D16NMR Medicínské využití jaderné magnetické rezonance Jaroslav Tintěra  ZK
18MMC Metoda Monte Carlo Marek Bukáček, Miroslav Virius  česky Z 4 2+2 Z
D16MMCD Metoda Monte Carlo v dozimetrii Jaroslav Klusoň  ZK 2 2 Z,L
16MCRF Metoda Monte Carlo v radiační fyzice Jaroslav Klusoň, Tomáš Urban  Z,ZK 4 2+2 2
16MCZV Metoda Monte Carlo v radiační fyzice CZV Jaroslav Klusoň  Z 4 2+2
01MKO Metoda konečných objemů Michal Beneš  česky KZ 2 1+1 Z
01MKP Metoda konečných prvků Michal Beneš  česky ZK 3 2 L
D01MKPPP Metoda konečných prvků pro parabolické problémy   ZK
D14MKP Metoda konečných prvků: teorie a praxe Aleš Materna  ZK
17XMMC Metody Monte Carlo v pokročilé reaktorové fyzice Ondřej Huml, Jan Rataj  ZK
D01ANEU Metody analýzy nelineárních evolučních úloh   ZK
D12MMVP Metody modelování vysokoteplotního plazmatu Ondřej Klimo, Jiří Limpouch  ZK 2 Z
16MER Metody měření a vyhodnocení ioniz. záření Petr Průša  ZK 2 2+0 1
12MPF1 Metody počítačové fyziky 1 Milan Kuchařík  česky Z,ZK 2 2 Z
12MPF2 Metody počítačové fyziky 2 Ondřej Klimo  česky Z,ZK 2 2 L
01MRM Metody pro řídké matice Jiří Mikyška  česky ZK 2 2+0 L
16MEIZ Metrologie ionizujícího záření Pavel Dryák, Pavel Novotný, Tomáš Čechák  Z,ZK 4 2+1 Z
16MDOZ Mikrodozimetrie Marie Davídková, Kateřina Pachnerová Brabcová  ZK 2 2+0 3
18MIK1 Mikroekonomie 1 Ivo Koubek, Sherzod Tashpulatov  česky Z,ZK 5 2+2 Z
18MIK2 Mikroekonomie 2 Sherzod Tashpulatov  česky Z,ZK 5 2+2 L
11MIK Mikroprocesorová technika Pavel Jiroušek  česky Z,ZK 4 4 L
12MPP1 Mikroprocesorové praktikum 1 David Vyhlídal  česky KZ 4 0+3 Z
12MPP2 Mikroprocesorové praktikum 2 David Vyhlídal  česky KZ 4 0+3 L
12MPR1 Mikroprocesory 1 Miroslav Čech  česky ZK 4 4+0 Z
12MPR2 Mikroprocesory 2 Miroslav Čech  česky ZK 2 2+0 L
15MSZP Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí Aleš Vetešník, Dušan Vopálka  česky Z,ZK 3 2+1 Z
D15MMP Modelování a simulace migračních procesů v životním prostředí Aleš Vetešník, Dušan Vopálka  ZK
18MRSS Modelování a řízení spojitých systémů Jaromír Kukal  česky KZ 4 2+2 Z
01MEX Modelování extrémních událostí Václav Kůs  česky ZK 2 2+0 L
D02MIEC Modelování interakcí elementárních částic Jesus Guillermo Contreras  ZK
18MOPR Modelování produkčních systémů v ekonomice Adam Borovička  česky Z,ZK 5 2+2 Z
18MUML Modelování v UML Vojtěch Merunka  česky Z,ZK 4 2+2 L
18MEK Modely a metody ekonomického rozhodování Petr Fiala  česky Z,ZK 5 2+2 Z
11MEM1 Moderní experimentální metody Jan Drahokoupil  česky Z 5 5 Z
17CZVSFT Moderní postupy v bezpečnostních analýzách jaderných zařízení pomocí Monte-carlo metody Jan Frýbort  ZK 15 5+10 L
01PDR Moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic Matěj Tušek  česky ZK 2 2+0
01SMF Moderní trendy v korporátních informačních technologiích Pavel Eichler, Tomáš Oberhuber  česky Z 2 2 L
12MOF Molekulová fyzika Martin Michl, Jan Proška  česky ZK 2 2+0 L
11MONA Molekulární nanosystémy Irena Kratochvílová  česky ZK 2 2 Z
D11MONA Molekulární nanosystémy Irena Kratochvílová, Irena Kratochvílová  ZK
01MIP Míra a pravděpodobnost Tomáš Hobza, Václav Kůs  česky Z,ZK 6 4+2
D16MVD Měření a využití velkých dávek ionizujícího záření   ZK
15MZD Měření a zpracování dat Aleš Vetešník, Dušan Vopálka  Z,ZK 3 2+1 Z
12MMEO Měřící metody elektroniky a optiky Ladislav Pína  česky ZK 2 2+0 L
12NCH Nanochemie Jan Proška  česky ZK 2 2+0 Z
12NAE Nanoelektronika Jan Voves  česky ZK 2 2+0 Z
D12NF Nanofotonika Ivan Richter, Jiří Čtyroký  ZK L
12NF Nanofyzika Ivan Richter, Milan Šiňor  česky ZK 2 2+0 Z
11NAMA Nanomateriály - příprava a vlastnosti Irena Kratochvílová  česky Z,ZK 2 2+0 L
12NAN Nanoskopie a nanocharakterizace Antonín Fejfar  česky ZK 2 2+0 Z
12NT Nanotechnologie Eduard Hulicius, Jan Proška, Milan Šiňor  česky ZK 2 2+0 Z
14NMR Nauka o materiálech pro reaktory Petr Haušild  ZK 2 2+0 6
14NMA Nauka o materiálu Petr Haušild, Jaroslav Čech  KZ 3 2+1 5
14NEDI Nedestruktivní diagnostika Zdeněk Převorovský  Z 3 2 3
14NEKO Nekovové materiály Miroslav Karlík  Z,ZK 3 2+0 3
12NLOP Nelineární optika Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 5 3+1 L
01NELI Nelineární programování Radek Fučík  česky ZK 4 3+0 Z
16ZOME Neradiační zobrazovací metody Marek Mechl, Lucie Súkupová, Jaroslav Tintěra  ZK 2 2P+0C Z
16ZOMEM Neradiační zobrazovací metody Marek Mechl, Lucie Súkupová, Jaroslav Tintěra  ZK 2 2P+0C Z
02NSY Nerovnovážné systémy Igor Jex  česky Z 2 2+0 L
D02NSY Nerovnovážné systémy Igor Jex  ZK
01NEUR1 Neuronové sítě a jejich aplikace 1   česky ZK 2 2+0
D11NGA Neutronografická strukturální a texturní analýza Stanislav Vratislav  ZK 2
11NMV Neutronografie v materiálovém výzkumu Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav  česky ZK 2 2 L
02NF Neutronová fyzika Jiří Vacík  česky Z,ZK 4 2+2 L
17NJZ Nové jaderné zdroje Tomáš Bílý  česky ZK 3 3+0 Z
16NMKB Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky Petra Dostálová, Tereza Kráčmerová, Jiří Terš, Jiří Trnka, Tomáš Čechák  česky Z 4 2t L
16NMKP Nukleární medicína-klinická praxe Petra Dostálová, Tereza Kráčmerová, Jiří Terš, Jiří Trnka, Tomáš Čechák  Z 4 2t Z
01NMA1 Numerická matematika 1 Tomáš Oberhuber  česky ZK 4 4+0
01NUM2 Numerická matematika 2 Michal Beneš, Tomáš Oberhuber  Z,ZK 3 2+1 L
12NMEA Numerické metody Jiří Limpouch, Pavel Váchal, Alena Zavadilová  česky KZ 3 2+2 L
12NME1 Numerické metody Tomáš Kerepecký, Jiří Limpouch, Sebastian Lorenz, Martin Matys, Dominika Mašlárová, Petr Valenta, Jan Vábek, Pavel Váchal  česky Z,ZK 4 2+2 L
01NME2 Numerické metody 2 Michal Beneš  KZ 2 2+0 L
01NUSO Numerický software Jiří Fürst  česky Z 3 2+0 Z
02NSAD Nástroje pro simulace a analýzu dat Zdeněk Hubáček  Z 2 2+0
02NSAD2 Nástroje pro simulace a analýzu dat 2 Zdeněk Hubáček  Z 2 2+0
17NRE Návrh a řízení experimentu Martin Kropík  česky Z,ZK 3 2+1 Z
01NEX Návrh experimentů Jiří Franc, Tomáš Hobza  česky KZ 4 2+1 Z
17XNLP Návrh logických polí Martin Kropík  ZK
12NIPL Nízkoteplotní plazma a výboje Jaroslav Král  česky Z,ZK 4 4 Z
D04NJ Německý jazyk Ivana Pavlíková  ZK 2 Z,L
04NMZK Němčina M zkouška Ivana Pavlíková, Miloslava Čechová  česky ZK 4 Z
04NM1 Němčina M1 Ivana Pavlíková, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
04NM2 Němčina M2 Ivana Pavlíková, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 L
04NM3 Němčina M3 Ivana Pavlíková, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
04NPZK Němčina P zkouška Miloslava Čechová  česky ZK 5 Z
04NP1 Němčina P1 Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
04NP2 Němčina P2 Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 L
04NP3 Němčina P3 Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
16OAF1 Obecná anatomie a fyziologie člověka 1 Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  česky Z,ZK 4 2+2
16OAF2 Obecná anatomie a fyziologie člověka 2 Alena Doubková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  česky Z,ZK 4 2+2
15OCH Obecná chemie Alois Motl  česky Z,ZK 6 5+2 Z
15CH1 Obecná chemie 1 Alois Motl  Z 3 2+1 Z
15CH2 Obecná chemie 2 Petr Distler, Alois Motl  Z,ZK 3 2+1 L
02OR Obecná teorie relativity Oldřich Semerák  česky ZK 3 3+0 L
18OOP Objektově orientované programování Miroslav Virius  česky Z 2 0+2 Z
15ZOCH Ochrana životního prostředí Helena Filipská  ZK 2 2+0 Z
12OSY Operační systémy Miroslav Čech  česky ZK 3 3+0 Z
17OPK Operátorský kurz na reaktoru VR-1 Jan Rataj  Z,ZK 4 4 Z
17OPKB Operátorský kurz pro bakaláře Martin Kropík, Jan Rataj  česky Z,ZK 4 4 Z
D12OPS Optická spektroskopie Martin Michl  ZK L
D11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek Zdeněk Potůček  ZK
11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek Zdeněk Potůček  česky ZK 2 2 L
12OPK Optické komunikace Josef Blažej, Anton Kuchar  česky ZK 2 2+0 Z
D12OMMA Optické metody monitorování atmosféry a dálkového průzkumu Ivan Procházka  ZK 2 2 Z,L
12OSE Optické senzory Jiří Homola  česky ZK 2 2+0 L
12OPS Optické spektroskopie Martin Michl  česky ZK 2 2+0 L
D11OPT Optické vlastnosti pevných látek Zdeněk Bryknar  ZK
11OPT Optické vlastnosti pevných látek Zdeněk Bryknar  česky ZK 3 2 Z
12OVP Optické vlastnosti polovodičů Jiří Oswald  česky ZK 2 2+0 L
12OZS Optické zpracování signálů Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 3 3+0 Z
12OPEL Optoelektronika Jiří Čtyroký  česky Z,ZK 2 2 L
15ORC1 Organická chemie 1 Ján Kozempel, Ekaterina Kukleva, Martin Vlk  česky Z,ZK 4 2+2 L
15ORC2 Organická chemie 2 Ján Kozempel, Ekaterina Kukleva, Stanislav Smrček, Martin Vlk  česky Z,ZK 4 2+2 Z
02TOP Ortogonální polynomy Goce Chadzitaskos  česky Z 2 2+0 Z
D02TOP Ortogonální polynomy Goce Chadzitaskos  ZK *
D02OKS Otevřené kvantové systémy Jaroslav Novotný  ZK
02OKS Otevřené kvantové systémy Jaroslav Novotný  Z 2 2+0
12ORE Otevřené rezonátory Václav Kubeček  česky Z,ZK 3 2+1 Z
01PAA Paralelní algoritmy a architektury Tomáš Oberhuber  česky KZ 4 3 L
16PAFZB Patofyziologie a zobrazovací metody Jakub Stulík, Jaroslav Tintěra, Vlastimil Válek  česky ZK 2 2+0 2
16PAFZ2 Patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 2 Lucie Súkupová, Jaroslav Tintěra, Jana Votrubová, Vlastimil Válek, Vlastimil Válek  ZK 2 2+0
16PAFZ1 Patologie,anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 1 Jakub Stulík, Jaroslav Tintěra, Vlastimil Válek  ZK 2 2+0 2
12PDBL Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery Helena Jelínková, Václav Kubeček  česky Z,ZK 2 2+0 L
02PINC Pinče Pavel Kubeš  česky ZK 3 2+0 Z
14PLAS1 Plasticita 1 Vladislav Oliva  Z,ZK 3 2+0 2
14PLAS2 Plasticita 2 Vladislav Oliva  Z,ZK 4 2+0 3
12RTGL Plynové a rentgenové lasery Alexandr Jančárek, Miroslava Vrbová  česky Z,ZK 2 2+0 L
02PPKT Pokročilejší partie kvantové teorie Pavel Exner  česky ZK 2 2+0 L
01PALG Pokročilá algoritmizace Tomáš Oberhuber  česky KZ 2 2
17XEXP Pokročilá experimentální reaktorová fyzika Jan Rataj, Ľubomír Sklenka  ZK
D15PJCH Pokročilá jaderná chemie Jan John, Václav Čuba  ZK
D02PPFT Pokročilá praktika fyziky a techniky tokamaků Vojtěch Svoboda  ZK
17XVAR Pokročilá výpočetní analýza jaderných reaktorů Jan Frýbort  ZK
18UIA2 Pokročilé algoritmy 2 Vladimír Jarý  česky Z 2 1+1 L
D16DSC Pokročilé detekční systémy částic ionizujícího záření Petr Průša  ZK
12PLS Pokročilé laserové spektroskopie Martin Michl  česky ZK 2 2+0 Z
D12PMD Pokročilé metody detekce záření Ladislav Pína  ZK
D01PMST Pokročilé metody matematické statistiky Václav Kůs  ZK
17PPSR Pokročilé metody přepracování vyhořelého paliva a technologie solných reaktorů Martin Kropík, Jan Uhlíř  česky ZK 3 2+1 L
D01PMTI Pokročilé metody teorie informace Tomáš Hobza  ZK
01PNM Pokročilé numerické metody Michal Beneš  KZ 2 2+0 L
D02PPKF Pokročilé partie kvantové fyziky Jiří Tolar  ZK
D02PPKT Pokročilé partie kvantové teorie Pavel Exner  ZK 2+0
D02PPKTP Pokročilé partie kvantové teorie pole Petr Jizba, Václav Zatloukal  Z,ZK 2+2
01PNLA Pokročilé partie numerické lineární algebry Jiří Mikyška  česky ZK 3 2+0 Z
D01PPPAA Pokročilé partie paralelních algoritmů a architektur   ZK
D01PTC Pokročilé partie teorie čísel   ZK
12PPLT Pokročilé praktikum z laserové techniky Michal Jelínek, Václav Kubeček, Michal Němec  česky KZ 6 0+4 Z
12PPRO Pokročilé praktikum z optiky František Batysta, Milan Burda, Filip Havel, Alexandr Jančárek, Karel Kouba, Michal Nevrkla, Ladislav Pína  česky KZ 6 0+4 Z
18PPT Pokročilé programovací techniky Michal Moc  česky Z 3 0+2 L
17XPST Pokročilý kurz sdílení tepla Dušan Kobylka  ZK
18PCP Pokročílé programování v C++ Miroslav Virius  česky Z,ZK 4 2+2
D16PCD Polohově citlivé polovodičové detektory ionizujícího záření Vladimír Linhart  ZK
D11DETE Polovodičové detektory Bruno Sopko  česky ZK 2
11DETE Polovodičové detektory Bruno Sopko  česky ZK 2 2+0 L
D01PTO Poruchová teorie operátorů   ZK
11POR Povrchy a rozhraní Ladislav Kalvoda  česky ZK 2 2 L
12POAL Počítačová algebra Richard Liska  česky KZ 2 2 Z
01POGR1 Počítačová grafika 1 Pavel Strachota  česky Z 2 2 Z
01POGR2 Počítačová grafika 2 Tomáš Oberhuber, Pavel Strachota  česky Z 2 2 L
14PME Počítačová mechanika Miloslav Okrouhlík  KZ 4 3 2
02PMPL Počítačové modelování plazmatu Radek Plašil  česky Z,ZK 3 2+1 L
11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek Ladislav Kalvoda, Petr Sedlák  česky ZK 4 2+2 Z,L
D11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek Ladislav Kalvoda, Petr Sedlák  ZK
12SFMC1 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1 Miroslav Kotrla, Richard Liska, Milan Předota  česky Z,ZK 4 3+1 Z
12SFMC2 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2 Miroslav Kotrla, Richard Liska, Milan Předota  česky ZK 2 2+0 L
17XPOR Počítačové systémy ochran a regulace Martin Kropík  ZK
01SITE1 Počítačové sítě 1 Miroslav Minárik  česky Z 2 1+1 Z
01SITE2 Počítačové sítě 2 Miroslav Minárik  česky Z 2 1+1 L
D12POEX Počítačové řízení experimentu Miroslav Čech  ZK 2 2 L
12POEX Počítačové řízení experimentů Miroslav Čech  česky Z 2 2+0 L
17PRE Počítačové řízení experimentů Martin Kropík  Z,ZK 3 2+1 Z
12PIN1 Praktická informatika pro inženýry 1 Matěj Klíma, Richard Liska, Jan Nikl  česky Z 2 1+1 L
12PIN2 Praktická informatika pro inženýry 2 Milan Šiňor  česky Z 2 1+1 Z
12PIN3 Praktická informatika pro inženýry 3 Martin Vaněk, Milan Šiňor  česky Z 2 1+1 L
02PRPL1 Praktika fyziky plazmatu 1 Jana Brotánková, Ondřej Grover, Kateřina Hromasová, Vojtěch Svoboda  česky Z 2 0+2 Z
02PRPL2 Praktika fyziky plazmatu 2 Jana Brotánková, Kateřina Hromasová, Vojtěch Svoboda  česky KZ 2 0+2 L
14PMKP Praktikum metod konečných prvků Aleš Materna  KZ 3 0+2 3
15ALPN Praktikum z analytické chemie Jakub Hraníček  Z 5 0+4 Z
16PDZ Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření Hana Bártová, David Chvátil, Denis Dudáš, Kamila Johnová, Radim Možnar, Petra Osmančíková, Radek Prokeš, Petr Průša, Zdeněk Zelenka  KZ 5 0+4 Z
16PDZB Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře Hana Bártová, David Chvátil, Denis Dudáš, Kamila Johnová, Radim Možnar, Petra Osmančíková, Radek Prokeš, Petr Průša, Zdeněk Zelenka  KZ 5 0+4 Z
15DEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření Mojmír Němec, Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  česky KZ 3 0+3 L
16PDIZ Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření Lenka Thinová  KZ 4 0+4 L
12EP1 Praktikum z elektroniky 1 Jaroslav Pavel, Ivan Procházka  česky KZ 3 0+2 Z
12EPR1 Praktikum z elektroniky 1 Jaroslav Pavel, Ivan Procházka  česky KZ 3 0+2 Z
12EPR2 Praktikum z elektroniky 2 Jaroslav Pavel, Ivan Procházka  česky KZ 3 0+2 L
12EP2 Praktikum z elektroniky 2 Jaroslav Pavel, Ivan Procházka  česky KZ 3 0+2 L
15PFCH Praktikum z fyzikální chemie Kateřina Ušelová, Iva Zusková  česky Z 6 0+4 Z
15PINS Praktikum z instrumentálních metod Ekaterina Kukleva, Martin Vlk, Alena Zavadilová  KZ 2 0+3 L
15PJCH Praktikum z jaderné chemie Mojmír Němec, Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  KZ 4 0+4 Z
12PLM Praktikum z laserové medicíny Helena Jelínková, Michal Němec  česky KZ 6 4 L
11PMK1 Praktikum z makromolekulární krystalografie 1 Petr Kolenko  česky KZ 4 0+4 Z
11PMK2 Praktikum z makromolekulární krystalografie 2 Petr Kolenko  česky KZ 4 0+4 L
16PMM Praktikum z metod měření ionizujícího záření Petr Průša  Z 2 0+2 Z
15POCH Praktikum z organické chemie Miroslav Lorenc  Z 5 0+4 Z
11PPOL Praktikum z polovodičů Kateřina Aubrechtová Dragounová, Petr Levinský  česky KZ 4 4 L
15PRACH Praktikum z radiační chemie Iveta Terezie Pelikánová, Kseniya Popovich  KZ 3 0+3 L
15PRMB Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně Ján Kozempel, Martin Vlk  KZ 4 0+4 L
15PRAM Praktikum z radioanalytických metod Mojmír Němec, Miroslava Semelová  KZ 4 0+4 L
15RATEC Praktikum z radiochemické techniky Mojmír Němec, Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  KZ 2 0+2 Z
15SEPM Praktikum ze separačních metod Mojmír Němec, Miroslava Semelová, Kateřina Čubová  KZ 3 0+3 Z
11PSPL Praktikum ze struktury pevných látek Nikolaj Ganev, Monika Kučeráková, Stanislav Vratislav, Jiří Čapek  česky KZ 4 4 Z
18AST Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Jana Sekničková  česky Z,ZK 3 1+1 Z
18PST Pravděpodobnost a statistika Jana Sekničková  česky Z,ZK 5 3+1 Z
01PRST Pravděpodobnost a statistika Tomáš Hobza  česky Z,ZK 4 3+1 Z
01PRSTB Pravděpodobnost a statistika B Tomáš Hobza  česky KZ 4 3+1 Z
01UMIN Pravděpodobnostní modely umělé inteligence Jiřina Vejnarová  česky KZ 2 2+0 Z
01PMU Pravděpodobnostní modely učení František Hakl  česky ZK 2 2+0 Z
15PRAKN Praxe Václav Čuba  česky Z 4 2 týd L
02PRX Praxe Jan Čepila, Libor Škoda  česky Z 4 1týd. L
D01PNAS Prediktivní nástroje pro agentní systémy   ZK
04ABI Prezentace a interpretace textu Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky Z 3 0+2 Z
11PAO Principy a aplikace optických sensorů Jan Aubrecht  česky ZK 2 2 Z
D16PSR Principy a metody stereotaktické radiochirurgie a radioterapie Josef Novotný  ZK
16UAZB Principy aplikací ionizujícího záření Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 Z
16EZB Principy etického chování ve zdravotnictví Ingrid Strobachová  česky Z 1 1+0 1
16EZM Principy etického chování ve zdravotnictví Ingrid Strobachová  česky Z 1 1+0 1
16IDOB Principy integrujících dozimetrických metod Iva Ambrožová, Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 L
16FNZB Problematika neionizujícího záření Lenka Thinová, Radek Černý  ZK 2 2+0 Z
D16PZJ Problematika zajištění jakosti a dosimetrie malých a nestandardních polí v moderní radioterapii Josef Novotný  ZK
12PSEM Problémový seminář Jaroslav Král  česky Z 2 0+4 L
17PLP Programovatelná logická pole Martin Kropík  česky ZK 2 2 L
01PERI Programování periferií Zdeněk Čulík  Z 2 2+0 Z
18NET Programování pro .NET Miroslav Virius  česky Z,ZK 2 1+1 Z
01PW Programování pro Windows Zdeněk Čulík  česky Z 2 2+0 Z
01PMF Programování pro mainframe Tomáš Oberhuber  česky Z 2 2 L
18PRC1 Programování v C++ 1 Vladimír Jarý, Miroslav Virius  česky Z 4 2+2 Z
18PRC2 Programování v C++ 2 Vladimír Jarý, Miroslav Virius  česky KZ 4 2+2 L
18PJ Programování v JAVĚ Miroslav Virius  česky Z,ZK 5 2+2 Z
18MPT Programování v MATLABu Jaromír Kukal, Quang Van Tran  česky KZ 5 0+4 Z
18PVP Programování v Pascalu Miroslav Virius  Z,ZK 4 2+2
11RTSW Programování úloh v realném čase Pavel Jiroušek  česky Z 3 2 L
01PROP Programátorské praktikum Jakub Klinkovský  česky Z 2 0+2 Z
02PPRA1 Projektové praktikum 1 Petr Chaloupka, Miroslav Myška, Jan Čepila  česky Z 2 0+2 Z
02PPRA2 Projektové praktikum 2 Miroslav Myška, Jan Čepila  česky KZ 4 0+4 L
18REK Projektové řízení ekonomických systémů Petr Fiala  Z,ZK 4 2+2 L
18WEB Prostředí webu, programovací a popisné jazyky Tomáš Liška  česky KZ 3 0+2 Z
D01PTPP Proudění a transport v porézním prostředí   ZK
17PRF Provozní reaktorová fyzika Ľubomír Sklenka  Z,ZK 3 2+0 L
17PSJR Provozní stavy jaderných reaktorů Ondřej Huml, Ľubomír Sklenka  česky KZ 4 2+1 L
14VUSM1 Práce na výzkumném úkolu 1 Petr Kopřiva  Z 6 0+6 1
14VUSM2 Práce na výzkumném úkolu 2 Petr Kopřiva  KZ 8 0+8 2
04ABO1 Práce s odborným textem 1 Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky Z 2 0+2 Z
04ABO2 Práce s odborným textem 2 Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky Z 2 0+2 L
04ABOK Práce s odborným textem zkouška Eliška Rafajová, Hana Čápová  česky ZK 3 L
18PVS Průmyslový vývoj softwaru Jan Doubek, Miroslav Virius  česky Z 2 1+1 Z
01PSL Publikační systém LaTeX Petr Ambrož  česky Z 2 0+2 L
14PRAXE Předdiplomní praxe Vladislav Oliva  Z 4
17DSEM Předdiplomní seminář Martin Kropík  česky Z 2 0+2 L
01DSEMI Předdiplomní seminář Petr Ambrož, Čestmír Burdík  Z 3 0+2
00OPH Přehled fyziky Monika Kučeráková  anglicky Z 3 1+1 L
16TZPB Přehled právních předpisů ve zdravotnictví Petra Dostálová, Petr Závoda  česky Z 2 2+0
12PDR1 Přenosy dat a rozhraní 1 Josef Blažej  česky Z 2 2+0 Z
12PDR2 Přenosy dat a rozhraní 2 Josef Blažej  česky Z 2 2+0 L
12PN Příprava polovodičových nanostruktur Eduard Hulicius, Milan Šiňor  česky ZK 2 2+0 L
15PRN Příprava radionuklidů Ondřej Lebeda  ZK 2 2+0 Z
17PTA Přístrojová technika Marcel Miglierini, Miloš Tichý  česky ZK 2 2+0 Z
16REB Působení ionizujícího záření na látku Kateřina Pilařová  ZK 2 2+0 Z
15RACH Radiační chemie Alois Motl  ZK 4 3+0 L
16REL Radiační efekty v látce Kateřina Pilařová  ZK 2 2+0 Z
D16REP Radiační efekty v polovodičích Vladimír Linhart  ZK
15RMBM Radiační metody v biologii a medicíně Václav Čuba  ZK 2 2+0 L
16RAO Radiační ochrana Marie Davídková, Dana Drábová, Jiří Hůlka, Ladislav Tomášek, Tomáš Vrba  ZK 4 4+0 1
17ROJ Radiační ochrana jaderných zařízení Radovan Starý  ZK 2 2+0 L
D15ROK Radiační odstraňování kapalných a plynných kontaminantů Viliam Múčka  ZK
17RAO Radioaktivní odpady Soňa Konopásková, Evžen Losa  ZK 2 2 L
D15RCH Radioanalytická chemie Jan John, Mojmír Němec  ZK
15RAM Radioanalytické metody Jan John  ZK 3 3+0 L
16RBIO Radiobiologie Marie Davídková  ZK 2 2+0 L
15STP Radiochemie stop Helena Filipská, Jan John  ZK 3 3+0 L
D15RFM Radiofarmaka Ondřej Lebeda, Marek Moša  ZK
15RDFM Radiofarmaka 1 Ondřej Lebeda  ZK 2 2+0 Z
15RFM2 Radiofarmaka 2 Ján Kozempel, Marek Moša, Martin Vlk  ZK 2 2+0 Z
16RFNM Radiologická fyzika-nukleární medicína Jiří Trnka  Z,ZK 3 2+1 2
16RFNMN Radiologická fyzika-nukleární medicína Jiří Trnka, Tomáš Vrba  Z,ZK 3 2P+1C Z
16RFRT1 Radiologická fyzika-radioterapie 1 Irena Koniarová, Petra Malá, Igor Sirák, Milan Vošmik  Z,ZK 3 2+1 2
16RFRT2 Radiologická fyzika-radioterapie 2 Irena Koniarová, Matěj Navrátil, Josef Novotný, Tomáš Veselský  Z,ZK 3 2+1 3
16RFRDN Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika Kateřina Chytrá, Leoš Novák, Lucie Súkupová  Z,ZK 3 2P+1C Z
16RFRD Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika Kateřina Chytrá, Leoš Novák  Z,ZK 3 2+1 1
16RTNMM Radiologická technika - nukleární medicína Jiří Trnka  Z,ZK 3 2P+1C 5
16RTRTM Radiologická technika - radioterapie Irena Koniarová  Z,ZK 4 3P+1C 6
16RTDGM Radiologická technika - rentgenová diagnostika Kateřina Chytrá, Leoš Novák, Lucie Súkupová  Z,ZK 3 2P+1C 5
16RTNM Radiologická technika-nukleární medicína Jiří Trnka  Z,ZK 3 2+1 5
16RTRT Radiologická technika-radioterapie Irena Koniarová, Petra Malá, Matěj Navrátil, Josef Novotný, Igor Sirák, Milan Vošmik  Z,ZK 4 3+1 6
16RTDG Radiologická technika-rentgenová diagnostika Kateřina Chytrá, Leoš Novák  Z,ZK 3 2+1 5
D15RBV Radionuklidy v biologických vědách Stanislav Smrček  ZK
16RZP Radionuklidy v životním prostředí Kamila Johnová, Milan Matolín, Lenka Thinová  ZK 2 2+0 L
16RTKB Radioterapie - klinická praxe pro techniky Tereza Hanušová, Aleš Jakovec, Anna Kindlová, Irena Koniarová, Matěj Navrátil, Josef Novotný, Tomáš Veselský, Tomáš Čechák, Lucie Štelciková, Jan Štika  česky Z 4 2t L
16RTKP Radioterapie-klinická praxe Irena Koniarová, Tomáš Čechák  Z 4 2t 4
16RTKP1 Radioterapie-klinická praxe 1 Tereza Hanušová, Aleš Jakovec, Anna Kindlová, Irena Koniarová, Tomáš Veselský, Tomáš Čechák, Lucie Štelciková, Jan Štika  česky Z 2 1t
16RTKP2 Radioterapie-klinická praxe 2 Irena Koniarová, Matěj Navrátil, Josef Novotný, Veronika Paštyková, Tomáš Veselský, Tomáš Čechák, Lucie Štelciková, Jan Štika  česky Z 2 1t
17REPR Reaktorové praktikum Jan Rataj, Ľubomír Sklenka  česky KZ 5 2+2 Z
01REAN Regresní analýza dat Jiří Franc, Jan Ámos Víšek  česky Z,ZK 4 2+2
12RSEN Regulace a senzory Ivan Procházka, David Vyhlídal  česky Z,ZK 4 4 Z
02REL1 Relativistická fyzika 1 Jiří Bičák, Oldřich Semerák  česky Z,ZK 6 4+2 Z
02REL2 Relativistická fyzika 2 Jiří Bičák, Oldřich Semerák  česky Z,ZK 6 4+2 L
16RDKB Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky Simona Borovičková, Kateřina Daníčková, Kamila Harasová, Lucie Súkupová, Jana Tamášová, Tomáš Čechák  česky Z 4 1t Z
16RDKP Rentgenová diagnostika-klinická praxe Simona Borovičková, Kateřina Daníčková, Kamila Harasová, Lucie Súkupová, Jana Tamášová, Tomáš Čechák  Z 4 2t 3
12RFO Rentgenová fotonika Ladislav Pína  česky ZK 2 2+0 Z
D11RDT Rentgenové difrakční metody studia pevných látek Nikolaj Ganev  ZK Z
02REP Reprezentace maticových Lieových grup Jiří Hrivnák  Z 2 2+0 Z
11RSPL Rezonační spektroskopie pevných látek Maksym Buryi  česky ZK 2 2P
16RPRF1 Rešeršní práce 1 Kateřina Pilařová  Z 5 0+5 1
14RPSM1 Rešeršní práce 1 Jiří Kunz  Z 5 0+5
14RPSM2 Rešeršní práce 2 Jiří Kunz  Z 10 0+10
12RNA Robustní numerické algoritmy Pavel Váchal  česky Z 2 1+1 L
D01RRSE Robustní regrese ve statistice a ekonometrii   ZK
01RMF Rovnice matematické fyziky Václav Klika, Matěj Tušek  česky Z,ZK 6 4+2 Z
D02RQGP Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  ZK
02RQGP1 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 1 2+0
02RQGP2 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 2 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 1 2+0
02RQGP3 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 1 2+0
02RQGP4 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 1 2+0
02RQGP5 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 1 2+0
02RQGP6 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Boris Tomášik  Z 1 2+0
04ABKK Rozvíjení řečových dovedností - zkouška Eliška Rafajová  česky ZK 3 L
04ABK1 Rozvíjení řečových dovedností 1 Eliška Rafajová  česky Z 2 0+2 Z
04ABK2 Rozvíjení řečových dovedností 2 Eliška Rafajová  česky Z 2 0+2 L
04ABK3 Rozvíjení řečových dovedností 3 Eliška Rafajová  česky Z 2 0+2 Z
04AB3KK Rozvíjení řečových dovedností souhrnná zkouška Eliška Rafajová  česky ZK 3 Z
12ROPR1 Ročníková práce 1 Josef Blažej, Radka Havlíková, Václav Kubeček, Ivan Procházka  česky Z 4 0+3 Z
12ROPR2 Ročníková práce 2 Josef Blažej, Radka Havlíková, Václav Kubeček, Ivan Procházka  česky Z 8 0+5 L
D04RJ Ruský jazyk Vlasta Bezusová  ZK Z,L
04RMZK Ruština M zkouška Vlasta Bezusová, Miloslava Čechová  česky ZK 4 Z
04RM1 Ruština M1 Vlasta Bezusová, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
04RM2 Ruština M2 Vlasta Bezusová, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 L
04RM3 Ruština M3 Vlasta Bezusová, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
04RPZK Ruština P zkouška Vlasta Bezusová, Miloslava Čechová  česky ZK 5 Z
04RP1 Ruština P1 Vlasta Bezusová, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
04RP2 Ruština P2 Vlasta Bezusová, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 L
04RP3 Ruština P3 Vlasta Bezusová, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+2 Z
04RZZK Ruština Z zkouška Zhanna Isaeva, Miloslava Čechová  česky ZK 3 L
04RZ1 Ruština Z1 Zhanna Isaeva, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+4 L
04RZ2 Ruština Z2 Zhanna Isaeva, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+4 Z
04RZ3 Ruština Z3 Zhanna Isaeva, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+4 L
04RZ4 Ruština Z4 Zhanna Isaeva, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+4 Z
04RZ5 Ruština Z5 Zhanna Isaeva, Miloslava Čechová  česky Z 1 0+4 L
D18SODD Samoorganizace a dolování dat Jaromír Kukal  ZK
12SRS Samovolně rostoucí struktury vybraných nanomateriálů Václav Bouda  česky KZ 2 2+0 Z
D01SO Schrödingerovy operátory   ZK
16SEPB Semestrální práce Tomáš Trojek  Z 4 0+4 4
14SEM Seminář Jan Siegl  Z 8 0+4 4
16SEMA Seminář Kamila Johnová  Z 2 0+2 2
16SEM Seminář Kamila Johnová  Z 3 0+2 6
11SMX1 Seminář 1 Petr Kolenko, Štefan Zajac  česky Z 3 2 Z
15SEM1 Seminář 1 Kateřina Čubová  Z 4 0+4 Z
16SEM1 Seminář 1 Kamila Johnová  Z 2 0+2 3
02SEMI1 Seminář 1 Jaroslav Bielčík  Z 2 0+2
02SEMI2 Seminář 2 Jaroslav Bielčík  Z 3 0+2
15SEM2 Seminář 2 Kateřina Čubová  Z 4 0+4 L
16SEM2 Seminář 2 Kamila Johnová  Z 2 0+2 L
11SMX2 Seminář 2 Petr Kolenko, Štefan Zajac  česky Z 3 2 L
11SMX3 Seminář 3 Petr Kolenko, Štefan Zajac  česky Z 3 2 Z
11SMX4 Seminář 4 Petr Kolenko, Štefan Zajac  česky Z 3 2 L
02STF1 Seminář FTTF1 Jiří Limpouch, Jan Mlynář  Z 2 0+2
02STF2 Seminář FTTF2 Jiří Limpouch, Jan Mlynář  Z 3 0+2
11SFIPL Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek Ladislav Kalvoda  česky KZ 2 1+1
15SBP Seminář k bakalářské práci Barbora Drtinová, Alena Zavadilová  česky Z 1 0+1 Z
18SBAK Seminář k bakalářské práci Quang Van Tran, Miroslav Virius  česky Z 2 0+2 L
12SBP Seminář k bakalářské práci Helena Jelínková  česky Z 2 0+2 L
01BSEM Seminář k bakalářské práci Pavel Strachota  česky Z 2 0+2 L
12SBA1 Seminář k bakalářské práci 1 Josef Blažej  česky Z 1 0+1 Z
12SBA2 Seminář k bakalářské práci 2 Josef Blažej  česky Z 2 0+2 L
18SDI1 Seminář k diplomové práci 1 Miroslav Virius  česky Z 2 0+2 Z
12DSEIF1 Seminář k diplomové práci 1 Jiří Limpouch  česky Z 2 0+2 Z
12DSEOF1 Seminář k diplomové práci 1 Helena Jelínková  česky Z 2 0+2 Z
12DSELT1 Seminář k diplomové práci 1 Helena Jelínková  česky Z 2 0+2 Z
12DSELT2 Seminář k diplomové práci 2 Helena Jelínková  česky Z 3 0+2 L
12DSEOF2 Seminář k diplomové práci 2 Helena Jelínková  česky Z 3 0+2 L
12DSEIF2 Seminář k diplomové práci 2 Jiří Limpouch  česky Z 3 0+2 L
18SDI2 Seminář k diplomové práci 2 Miroslav Virius  česky Z 3 0+2 L
02SKTP Seminář kvantové teorie pole Petr Jizba, Václav Zatloukal  Z 3 26P+13C L
02SMF Seminář matematické fyziky Ladislav Hlavatý  česky Z 2 0+2 Z
01SSM1 Seminář současné matematiky 1 Edita Pelantová, Matěj Tušek  česky Z 2 0+2 Z
01SSM2 Seminář současné matematiky 2 Václav Klika, Edita Pelantová  česky Z 2 0+2 L
11STPL Seminář teorie pevných látek Petr Sedlák, Hanuš Seiner  česky KZ 2 0+2 L
16SED1 Seminář z dozimetrie 1 Kamil Augsten, Kateřina Chytrá, Barbora Dršková, Kamila Johnová, Dagmar Kyselová, Karolína Lavičková, Anna Michaelidesová, Radim Možnar, Juraj Páterek, Marek Sommer, Vojtěch Stránský, Tomáš Urban, Jan Štika  česky Z 2 0+2
16SED2 Seminář z dozimetrie 2 Kamila Johnová  česky Z 2 0+2
01DROS Seminář z dynamického rozhodování Taťjana Gaj, Miroslav Kárný  Z 2 0+2
01SMB1 Seminář z matematické analýzy B1 Milan Krbálek  česky Z 2 0+2 Z
01SMB2 Seminář z matematické analýzy B2 Milan Krbálek  česky Z 2 0+2 L
D15SM Separacní metody Mojmír Němec  ZK
15SMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1 Mojmír Němec  ZK 3 3+0 Z
15SMJ2 Separační metody v jaderné chemii 2 Mojmír Němec  ZK 2 2+0 L
17SIPS Simulace provozních stavů JE Dušan Kobylka  KZ 3 0+3 Z
11SEM Skenovací elektronová mikroskopie a metody mikrosvazkové analýzy Jaromír Kopeček  česky ZK 2 2+0 Z
D11SMAM Smart materiály a jejich využití Zdeněk Potůček, Petr Sedlák  ZK
11SMAM Smart materiály a jejich využití Zdeněk Potůček, Petr Sedlák  česky ZK 2 2+0 Z
01SSI Sociální systémy a jejich simulace Pavel Hrabák, Jana Vacková  česky KZ 4 2+1
18SOFC Softcomputing Jaromír Kukal, Quang Van Tran  česky KZ 4 2+2 Z
18SWI Softwarové inženýrství Vojtěch Merunka  česky KZ 4 2+2 Z
01SOS1 Softwarový seminář 1 Zdeněk Čulík  česky Z 2 0+2 Z
01SOS2 Softwarový seminář 2 Zdeněk Čulík  česky Z 2 0+2 L
01SZMA1 Souborná zkouška z matematiky A 1 Milan Krbálek  ZK 3 3+0
01SZMA2 Souborná zkouška z matematiky A 2   ZK 3 3+0
01SZMB Souborná zkouška z matematiky B Milan Krbálek  ZK 8 8+0
02SPRA1 Specializované praktikum 1 Roman Lavička, Lukáš Novotný, Radek Novotný, Jan Čepila  česky KZ 6 0+4 Z
02SPRA2 Specializované praktikum 2 Roman Lavička, Lukáš Novotný, Radek Novotný, Jan Čepila  česky KZ 6 0+4 L
D01SFTO Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu   ZK
01SFTO Speciální funkce a trasformace ve zpracování obrazu Jan Flusser  česky ZK 2 2+0 L
D11SMAT Speciální polovodičové materiály a součástky Bruno Sopko  ZK
11SMAT Speciální polovodičové materiály a součástky Bruno Sopko  česky ZK 2 2 Z
D01SSZO Speciální seminář ze zpracovaní obrazu   ZK
02STR Speciální teorie relativity David Břeň  ZK 2 2+0 L
16SPDO Spektrometrie v dozimetrii Pavel Novotný, Tomáš Čechák  ZK 3 2+0 Z
D01SG Spektrální geometrie   ZK
01SKE Spolehlivost systémů a klinické experimenty Václav Kůs  česky KZ 3 2+0 L
18OS Správa operačních systémů Josef Drobný  česky KZ 2 0+2 L
15SRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí Mojmír Němec  ZK 2 2+0 L
02SFKT Statistická fyzika a kinetická teorie Igor Jex, Jaroslav Novotný  Z,ZK 4 2P+2C L
D02SFUR Statistická fyzika v ultra-relativistických jaderných srážkách Jaroslav Bielčík, Igor Jex  ZK
12SOP Statistická optika Ivan Richter  česky Z,ZK 2 2+0 L
01STR Statistická teorie rozhodování Václav Kůs  česky ZK 2 2+0 L
01SME Statistické metody a jejich aplikace Tomáš Hobza  česky KZ 2 2+0
18SROZ Statistické metody rozpoznávání a rozhodování Jaromír Kukal  česky ZK 3 2+0 Z
02SSD Statistické zpracování dat Miroslav Myška  Z,ZK 4 2+2
02SSD2 Statistické zpracování dat 2 Miroslav Myška  Z,ZK 4 2+2
D11SPL Stavba pevných látek Ivo Kraus  ZK 2
01STOM Stochastické metody Jiří Franc  česky KZ 2 2+0
17SMRF Stochastické metody v reaktorové fyzice Ondřej Huml  česky KZ 4 2+2 Z
D01STOS Stochastické systémy   ZK
17SAZ Stroje a zařízení jaderných elektráren Dušan Kobylka  česky Z,ZK 3 2+1 L
11SFBM Struktura a funkce biologických molekul Petr Kolenko  česky Z,ZK 3 2+1 Z
11SPL1 Struktura pevných látek 1 Ivo Kraus  česky ZK 3 2 Z
11SPL2 Struktura pevných látek 2 Nikolaj Ganev  česky ZK 3 2 L
15STA Strukturní analýza 1 Ján Kozempel, Martin Vlk  česky Z,ZK 3 2+1 L
15STA2 Strukturní analýza 2 Ján Kozempel, Martin Vlk  ZK 2 2+0 Z
01SVK Studentská vědecká konference Jiří Mikyška  česky Z 1 5 dní
02SF Subatomová fyzika Dagmar Bendová, Vojtěch Petráček, Jan Čepila  česky Z,ZK 6 4+2 Z
02SF2 Subatomová fyzika 2 Petr Chaloupka, Vojtěch Petráček, Radka Sochorová, Jan Čepila  česky Z,ZK 6 4+2 L
11SUPR Supravodivost a fyzika nízkých teplot Zdeněk Janů, Martin Ledinský  česky ZK 4 4 Z
D01SDS Symbolické dynamické systémy   ZK
D02SDR Symetrie diferenciálních rovnic Libor Šnobl  ZK
04ABS1 Systematizace jazykových prostředků 1 Eliška Rafajová  česky KZ 3 0+2 Z
04ABS2 Systematizace jazykových prostředků 2 Eliška Rafajová  česky KZ 3 0+2 L
04ABS3 Systematizace jazykových prostředků 3 Eliška Rafajová  česky Z 2 0+2 Z
04ABSK Systematizace jazykových prostředků souhrnná zkouška Eliška Rafajová  česky ZK 3 Z
12CAD Systémy CAD v elektronice Jaroslav Pavel  česky Z,ZK 4 4+0 L
14TM Technická mechanika Jiří Kunz, Jan Ondráček  Z,ZK 4 2+2 3
14TEM Technická mechanika Jiří Kunz  Z,ZK 6 4 5
16TZP Technické a zdravotnické právní předpisy Petra Dostálová, Petr Závoda  Z 2 2+0 4
12TAIS Technika a aplikace iontových svazků Jaroslav Král  česky ZK 3 3+0 L
02TTJZ Technika termojaderných zařízení Slavomír Entler  česky ZK 3 3+0 L
17TCJ1 Technologické celky jaderných elektráren 1 Stanislav Bouček, Martin Kropík  česky Z,ZK 3 2+1 Z
17TCJ2 Technologické celky jaderných elektráren 2 Dušan Kobylka  česky ZK 3 3+0 L
D12TIS Technologie iontových svazků Jaroslav Král, Tomáš Škereň  ZK
D15TJP Technologie jaderných paliv Kateřina Čubová, Karel Štamberg  ZK
15TPC Technologie palivového cyklu jaderných elektráren Kateřina Čubová, Karel Štamberg  ZK 2 2+0 Z
15TRF Technologie radiofarmak Ján Kozempel, Martin Vlk  ZK 2 2+0 L
11TVOS Technologie vysokofrekvenčních optoel. souč. Bruno Sopko  česky ZK 2 2 L
D11TVOS Technologie vysokofrekvenčních optoelektronických součástek Bruno Sopko  ZK
15TZO Technologie zpracování odpadů Martin Kubal  ZK 2 2+0 Z
02TEF1 Teoretická fyzika 1 Igor Jex, Jaroslav Novotný, Petr Novotný, Filip Petrásek, Václav Zatloukal  česky Z,ZK 4 2+2 Z
02TEF2 Teoretická fyzika 2 Jiří Hrivnák, Jaroslav Novotný, Petr Novotný, Filip Petrásek, Patrik Urban, Václav Zatloukal  česky Z,ZK 4 2+2 L
01NEUR2 Teoretické základy neuronových sítí   česky ZK 3 2+0
15TZRCH Teoretické základy radiační chemie Libor Juha  ZK 2 2+0 Z
11PCPC Teorie a konstrukce fotovoltaických článků Jiří Pfleger  česky ZK 2 2 Z
01DYSY Teorie dynamických systémů   česky ZK 3 3+0 L
15POLE Teorie elektromagnetického pole a vlnění Aleš Vetešník  Z,ZK 4 4+1 L
18TFT Teorie finančních trhů Quang Van Tran  česky KZ 4 2+2 Z
01TIN Teorie informace Tomáš Hobza  česky ZK 2 2+0 Z
01TKO Teorie kódování Edita Pelantová  česky ZK 2 2 L
01TKOB Teorie kódování B Edita Pelantová  česky ZK 2 2+0 L
D12TL Teorie laseru Miroslava Vrbová  ZK 2 Z,L
D12TLS Teorie laseru Jan Šulc  ZK Z,L
01TEMA Teorie matic Edita Pelantová  česky Z 3 2+0 L
01TNM Teorie náhodných matic Milan Krbálek, Jan Vybíral  česky ZK 2 2+0
01NAH Teorie náhodných procesů Jan Vybíral  česky ZK 3 3+0 Z
11SST Teorie pevných látek Štefan Zajac  anglicky ZK 6 4+0 Z
D11TPL Teorie pevných látek Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac  ZK
11TPL1 Teorie pevných látek 1 Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac  česky ZK 6 4+0 Z
11TPL2 Teorie pevných látek 2 Jaroslav Hamrle, Štefan Zajac  česky ZK 3 2+0 L
D14TP Teorie plasticity Vladislav Oliva  ZK 2 2 Z,L
02TPLA1 Teorie plazmatu 1 Petr Kulhánek  česky Z,ZK 5 2+2 Z
02TPLA2 Teorie plazmatu 2 Petr Kulhánek  česky Z,ZK 5 3+1 L
01TSLO Teorie složitosti Vladan Majerech  česky ZK 3 3+0 Z
14TSPO Teorie spolehlivosti Petr Kopřiva  Z,ZK 3 2+0 3
D14TSS Teorie spolehlivosti systémů Petr Kopřiva  ZK
01TC Teorie čísel Zuzana Masáková  česky ZK 4 2+0 L
02TER Termika a molekulová fyzika Petr Jizba, Jan Mareš, Filip Petrásek, Jan Pokorný, Stanislav Skoupý, Josef Uchytil  česky Z,ZK 4 2+2 L
02TSFA Termodynamika a statistická fyzika Antonín Hoskovec, Igor Jex, Jiří Maryška, Jaroslav Novotný, Stanislav Skoupý  česky Z,ZK 4 2+2 L
17THNJ1 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1 Dušan Kobylka  česky Z 2 2+0 Z
17THNJ2 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 2 Bedřich Heřmanský, Dušan Kobylka  česky Z,ZK 3 2+1 L
17THNJ3 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3 Dušan Kobylka  česky Z,ZK 3 2+1 Z
17THNJ4 Termohydraulický návrh jaderných zařízení 4 Dušan Kobylka  česky Z,ZK 4 3+0 Z
17TMP Termomechanika jaderného paliva Dušan Kobylka, Mojmír Valach  česky Z,ZK 3 2+1 L
17TERR Termomechanika reaktorů Tomáš Bílý, Bedřich Heřmanský  česky Z,ZK 4 2+2 Z
01TOP Topologie Čestmír Burdík  česky ZK 2 2+0 Z
15TOX Toxikologie Ján Kozempel, Martin Vlk  ZK 2 2+0 Z
16MCRB Transport ionizujícího záření a matoda Monte Carlo Jaroslav Klusoň, Tomáš Urban  Z,ZK 4 2+2 L
02TJNS Transportní jevy / Nerovnovážné systémy Igor Jex  česky KZ 2 2+0 L
D15TRP Transportní procesy Dušan Vopálka  ZK
18DSJ Tvorba doménově specifických jazyků Josef Smolka  KZ 2 1+1
18INTA Tvorba internetových aplikací Dana Majerová  česky KZ 4 2+2 L
02UNC Urychlovače nabitých částic Zdeněk Doležal  česky ZK 2 2+0 Z
02UC Urychlovače částic Miroslav Krůs  ZK 2 2+0
02UC2 Urychlovače částic 2 Miroslav Krůs  ZK 2 2+0
02UJF Užitá jaderná fyzika Jaroslav Bielčík  česky ZK 4 4 L
12VAK Vakuová fyzika a technika Jaroslav Král, Richard Švejkar  česky KZ 4 2+2 Z
01VAM Variační metody Michal Beneš  česky ZK 3 2 Z
01VAMB Variační metody B Michal Beneš  česky KZ 2 2 Z
D01VMSO Variační metody ve zpracování obrazu   ZK
14VLN Vlnové jevy v pevných látkách Jan Červ  Z 3 2+0 3
02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika Juraj Kováč, Filip Petrásek, Josef Schmidt, Jiří Tolar, Jan Vysoký  česky Z,ZK 6 4+2 Z
02VOAM Vlnění, optika a atomová fyzika Jaroslav Novotný, Petr Novotný, Filip Petrásek, Václav Potoček, Josef Schmidt, Jiří Tolar, Jan Vysoký  Z,ZK 6 4P+2C Z
12VLA Vláknové lasery a zesilovače Václav Kubeček, Pavel Peterka  česky ZK 3 3+0 Z
11VDYM Vnitřní dynamika materiálů Hanuš Seiner  česky ZK 3 2+0 Z
11VDM Vnitřní dynamika materiálů Hanuš Seiner  česky ZK 3 2+0 Z
D11VDYM Vnitřní dynamika materiálů Hanuš Seiner  ZK
17XPWR Vybrané aspekty provozu tlakovodních reaktorů Daneš Burket, Ľubomír Sklenka  ZK
17XRJZ Vybrané aspekty rozvoje nových jaderných zdrojů Tomáš Bílý  ZK
D02VKFP Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu Petr Kulhánek  ZK
12MODO Vybrané kapitoly z moderní optiky Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z 2 2+0 Z
12VKNS Vybrané kapitoly z nanostruktur Eduard Hulicius, Milan Šiňor  česky KZ 2 2+0 L
12PICF Vybrané partie z ICF Daniel Klír, Jiří Limpouch  česky KZ 2 2 L
16VYPD Vybrané partie z dozimetrie Kamil Augsten, Pavel Novotný, Tomáš Čechák  česky ZK 2 2+0
01VPF Vybrané partie z funkcionální analýzy Pavel Šťovíček  česky Z,ZK 4 2+2
02PMCF Vybrané partie z fyziky MCF Jan Mlynář  česky KZ 2 0+2 L
D14VPFM Vybrané partie z fyzikální metalurgie Petr Haušild, Miroslav Karlík  ZK
D02VPJF Vybrané partie z jaderné fyziky Vladimír Wagner  ZK
17VPL Vybrané partie z legislativy Hana Bílková, Dagmar Fuchsová, Dušan Kobylka  česky Z 2 2 L
01VYMA Vybrané partie z matematiky Jiří Mikyška, Tomáš Smejkal, Pavel Strachota, František Štampach  česky Z,ZK 4 2+2 L
D12NLO Vybrané partie z nelineární optiky Pavel Fiala, Ivan Richter  ZK
D02VPTF Vybrané partie ze statistické fyziky Igor Jex  ZK
02VPSF Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky Igor Jex, Jaroslav Novotný  česky Z,ZK 7 2+2 Z
11VPS Vybrané partie ze struktury pevných látek Jan Drahokoupil  česky Z,ZK 2 1+1 L
D02VSMF Vybrané stati z moderní fyziky Boris Tomášik  ZK
17VPO Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady Soňa Konopásková, Evžen Losa  česky ZK 2 2 L
12VFT Vysokofrekvenční a impulsní technika Jaroslav Pavel  česky Z,ZK 2 2+0 L
17VYRR Využívání výzkumných reaktoru pro výzkum a průmysl Ľubomír Sklenka  česky ZK 2 2+0 L
15VJZ Vyřazování jaderných zařízení z provozu Kateřina Čubová  ZK 2 2+0 L
D00VKO Vícekriteriální optimalizace   ZK
02EJFS1 Výjezdní seminář EJF1 Jaroslav Bielčík, Jan Čepila  česky Z 1 5dní Z
02EJFS2 Výjezdní seminář EJF2 Jaroslav Bielčík  česky Z 1 5dní Z
02EJFS3 Výjezdní seminář EJF3 Jaroslav Bielčík  česky Z 1 5dní Z
D01VMTS Výpočetní metody v termodynamice směsí   ZK
15VSBP Výpočetní simulace biogeosférických procesů Dušan Vopálka  ZK 2 1+1 Z
17VYR Výzkumné reaktory Ľubomír Sklenka  česky ZK 2 2 L
02VUEF1 Výzkumný úkol 1 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Jesus Guillermo Contreras, Zdeněk Hubáček, Jiří Král, Miroslav Krůs, Michal Marčišovský, Miroslav Myška, Michal Nevrkla, Václav Potoček, Jan Čepila  česky Z 6 6 Z,L
12VUIF1 Výzkumný úkol 1 Radka Havlíková, Richard Liska  česky Z 6 0+12 Z,L
15VUCH1 Výzkumný úkol 1 Mojmír Němec  Z 6 0+6 Z
02VUMF1 Výzkumný úkol 1 Ladislav Hlavatý, Igor Jex, Petr Jizba, Václav Klika, David Krejčiřík, Zuzana Masáková, Jaroslav Novotný, Petr Novotný, Václav Potoček, Jiří Tolar, Matěj Tušek, Libor Šnobl  česky Z 6 6 Z,L
02VUTF1 Výzkumný úkol 1 Lorenzo Giuffrida, Jan Horáček, Zdeněk Janů, Milan Kuchařík, Richard Liska, Michal Marčišovský, Jaroslav Nejdl, Vojtěch Svoboda, Pavel Trávníček  česky Z 6 6 Z,L
17VUJR1 Výzkumný úkol 1 Jan Frýbort  Z 6 0+6 Z
01VUAM1 Výzkumný úkol 1 Čestmír Burdík  Z 6 0+6 Z
16VURF1 Výzkumný úkol 1 Tomáš Trojek  Z 6 0+6 1
12VUOF1 Výzkumný úkol 1 Radka Havlíková  česky Z 6 0+12 Z,L
12VULT1 Výzkumný úkol 1 Radka Havlíková, Helena Jelínková  česky Z 6 0+12 Z,L
18VUSE1 Výzkumný úkol 1 Martin Bodlák, Vladimír Jarý, Jaromír Kukal, Jana Sekničková, Miroslav Virius  česky Z 6 0+6 Z
01VUSI1 Výzkumný úkol 1 Čestmír Burdík  česky Z 6 0+6 Z
16VUDZ1 Výzkumný úkol 1 Tomáš Trojek  Z 6 0+6 1
11VUIP1 Výzkumný úkol 1 Ladislav Kalvoda, Stanislav Vratislav  česky Z 6 0+6 Z
01VUMM1 Výzkumný úkol 1 Čestmír Burdík  česky Z 6 0+6 Z
11VUIP2 Výzkumný úkol 2 Ladislav Kalvoda, Stanislav Vratislav  česky KZ 8 0+8 L
01VUMM2 Výzkumný úkol 2 Čestmír Burdík  česky KZ 8 0+8 L
01VUSI2 Výzkumný úkol 2 Čestmír Burdík  česky KZ 8 0+6 L
12VULT2 Výzkumný úkol 2 Radka Havlíková, Helena Jelínková  česky KZ 8 0+12 L,Z
12VUOF2 Výzkumný úkol 2 Radka Havlíková  česky KZ 8 0+12 L,Z
18VUSE2 Výzkumný úkol 2 Vladimír Jarý, Jaromír Kukal, Dana Majerová, Miroslav Virius  česky KZ 8 0+8 L
16VURF2 Výzkumný úkol 2 Tomáš Trojek  KZ 8 0+8 2
01VUAM2 Výzkumný úkol 2 Čestmír Burdík  česky KZ 8 0+8 L
17VUJR2 Výzkumný úkol 2 Jan Frýbort  KZ 8 0+8 L
12VUIF2 Výzkumný úkol 2 Radka Havlíková, Richard Liska  česky KZ 8 0+12 L,Z
02VUEF2 Výzkumný úkol 2 Jaroslav Bielčík, Jana Bielčíková, Jesus Guillermo Contreras, Zdeněk Hubáček, Jiří Král, Miroslav Krůs, Michal Marčišovský, Miroslav Myška, Václav Potoček, Jan Čepila  česky KZ 8 8 L,Z
15VUCH2 Výzkumný úkol 2 Mojmír Němec  KZ 8 0+8 L
02VUMF2 Výzkumný úkol 2 Ladislav Hlavatý, Igor Jex, Petr Jizba, Václav Klika, David Krejčiřík, Zuzana Masáková, Jaroslav Novotný, Petr Novotný, Václav Potoček, Jiří Tolar, Matěj Tušek, Libor Šnobl  česky KZ 8 8 L,Z
02VUTF2 Výzkumný úkol 2 Petr Böhm, Lorenzo Giuffrida, Zdeněk Janů, Milan Kuchařík, Richard Liska, Michal Marčišovský, Vojtěch Svoboda  česky KZ 8 8 L,Z
16VUDZ2 Výzkumný úkol 2 Tomáš Trojek  KZ 8 0+8 2
12VTV Vědeckotechnické výpočty Ivan Procházka  česky Z 2 1+1 L
12PYTH Vědecké programování v Pythonu Jakub Urban, Pavel Váchal  česky Z 2 0+2 Z
16ZJT Zařízení jaderné techniky Kamil Augsten, Tomáš Čechák  ZK 2 2+0 1
02ZLSTF1 Zimní škola fyziky plazmatu a termojaderné fúze Vojtěch Svoboda  česky Z 1 1týd. Z
02ZS Zimní škola matematické fyziky Goce Chadzitaskos, Ladislav Hlavatý  anglicky Z 1 1týd. Z
14ZZKS Zkoušení a zpracování kovů a slitin Hynek Lauschmann  KZ 4 4 6
18ZNEK Znalostní ekonomika Erika Urbánková, Karel Šrédl  česky KZ 3 2+0 Z
D15ZSL Značené sloučeniny Ján Kozempel, Stanislav Smrček  ZK
01ZLIM Zobecněné lineární modely a aplikace Tomáš Hobza  česky ZK 3 2+1 Z
01ROZ1 Zpracování a rozpoznávání obrazu 1 Barbara Zitová  česky ZK 4 2+2 L
01ROZP2 Zpracování a rozpoznávání obrazu 2 Jan Flusser  česky ZK 4 2+1
12ZDP Zpracování dat pro publikování Antonín Novotný  česky Z 2 2 Z
18ZDFT Zpracování dat z finančních trhů Quang Van Tran  česky KZ 4 2+2 L
16ZED Zpracování experimentálních dat Kateřina Pilařová  ZK 2 2+0 1
12ZMD Zpracování měření a dat Ivan Procházka  česky KZ 2 1+1 Z
16ZPRA Základní praktikum Hana Bártová, Tereza Hanušová, Kamila Johnová, Karolína Lavičková, Jiří Martinčík, Anna Michaelidesová, Radim Možnar, Petr Průša, Juraj Páterek  KZ 2 0+2
12ZPLT Základní praktikum z laserové techniky Josef Blažej, Milan Frank, Petr Gavrilov, Kryštof Hlinomaz, Michal Jelínek, Jan Kratochvíl, Václav Kubeček, Adam Říha  česky KZ 6 0+4 L
12ZPOP Základní praktikum z optiky Milan Burda, Filip Grepl, Filip Havel, Radka Havlíková, Alexandr Jančárek, Michal Nevrkla, Martin Vaněk, Tomáš Zikmund  česky KZ 6 0+4 L
18ZALG Základy algoritmizace Tomáš Oberhuber, Zuzana Petříčková, Peter Príbeli, Miroslav Virius, Zdeněk Čulík  česky Z,ZK 4 2+2 L
16AMMB Základy analytických měřicích metod Hana Bártová  ZK 2 2+0 L
16ZAIZ Základy aplikací ionizujícího záření ve vědě a technice Tomáš Čechák  ZK 3 2+1 Z
02ZAJF Základy atomové a jaderné fyziky Vladimír Wagner  česky Z,ZK 4 2+2 L
15ZBCH Základy biochemie Marie Stiborová, Miroslav Šulc  Z,ZK 4 4+1 L
16ZBAF1 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1 Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  Z,ZK 4 2+2 Z
16ZBAF2 Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 2 Alena Doubková, Josef Stingl, Šimon Vaculín  Z,ZK 4 2+2 L
16ZDOZ1 Základy dozimetrie Tomáš Trojek  Z,ZK 4 2+2
16ZDOZ2 Základy dozimetrie Tomáš Trojek  ZK 2 2+0 L
16ZDO Základy dozimetrie Tomáš Trojek  ZK 2 2+0 L
16ZDOZ2N Základy dozimetrie 2 Tomáš Trojek  Z,ZK 4 2P+2C L
17ZEH Základy ekonomického hodnocení Radovan Starý  česky ZK 2 2+0 Z
12ZELD Základy elektrodynamiky Milan Kálal, Ivan Richter  česky Z,ZK 2 2+0 Z
17ZEL Základy elektroniky Martin Kropík  KZ 3 2+2 Z
12ZEL1 Základy elektroniky 1 Jaroslav Pavel  česky Z,ZK 3 2+1 Z
12ZEL2 Základy elektroniky 2 Jaroslav Pavel  česky Z,ZK 3 2+1 L
17EZE Základy energetiky a zdroje energie Dušan Kobylka, Miloš Tichý  česky Z,ZK 3 2+0 Z
17ZAFP Základy fyziky jaderných reaktorů Jan Frýbort, Lenka Frýbortová  anglicky ZK 3 2+0 Z,L
17ZAF1 Základy fyziky jaderných reaktorů 1 Milan Štefánik  česky KZ 4 3+1 Z
17ZAF2 Základy fyziky jaderných reaktorů 2 Filip Fejt, Jan Frýbort, Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka, Milan Štefánik  česky Z,ZK 3 2+1 L
11ZFKL1 Základy fyziky kondenzovaných látek 1 Monika Kučeráková, Eva Mihóková, Štefan Zajac  česky Z,ZK 4 2+2 Z
11ZFKL2 Základy fyziky kondenzovaných látek 2 Irena Kratochvílová, Monika Kučeráková  česky Z,ZK 4 2+2 L
12ZFLP Základy fyziky laserového plazmatu Ondřej Klimo, Jan Pšikal  česky ZK 2 2+0
11ZFPL Základy fyziky pevných látek Kateřina Aubrechtová Dragounová, Jaroslava Jakoubková, Ivo Kraus  česky KZ 2 2 Z
12ZFP Základy fyziky plazmatu Martina Greplová Žáková, Jiří Limpouch  česky Z,ZK 4 3+1 L
02ZFM1 Základy fyzikálních měření 1 Petr Chaloupka, Libor Škoda  česky Z 2 2+0 Z
02ZFM2 Základy fyzikálních měření 2 Adam Brus, Petr Chaloupka, Jan Mareš, Jiří Maryška, Miroslav Myška, Iveta Semorádová, Stanislav Skoupý, Libor Škoda, Hana Špačková  česky Z 2 0+2 L
17ZJBE Základy jaderné bezpečnosti Lenka Frýbortová, Bedřich Heřmanský, Zdeněk Kříž  česky ZK 4 4 Z
02ZJF Základy jaderné fyziky Vladimír Wagner  česky Z,ZK 6 3+2 Z
02ZJFB Základy jaderné fyziky B Vladimír Wagner  česky KZ 3 3+0 Z
D16ZKRB Základy klinické radiobiologie Marie Davídková  ZK
15ZKJE Základy konstrukce a funkce jader. elektráren Tomáš Bílý, Lenka Frýbortová, Ľubomír Sklenka  ZK 3 2+0 L
02ZQCD Základy kvantové chromodynamiky Jana Bielčíková, Boris Tomášik, Jan Čepila  česky Z,ZK 6 3+2 Z
16MEZB Základy metrologie ionizujícího záření Pavel Novotný, Tomáš Čechák  Z,ZK 4 2+1 Z
01ZOS Základy operačních systémů Zdeněk Čulík  česky Z 2 2+0 L
12ZAOP Základy optiky Pavel Kwiecien, Ivan Richter  česky Z,ZK 2 2+0 Z
01ZPB1 Základy počítačové bezpečnosti 1 Petr Vokáč  česky Z 2 1+1
01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2 Petr Vokáč  česky Z 2 1+1
18ZPS Základy počítačových simulací Jaromír Kukal  česky Z 4 2+2 L
16HEM Základy preventivního lékařství Anna Schlenker  česky Z 1 1P+0C Z
16HEB Základy preventivního lékařství pro techniky Ariana Lajčíková, Anna Schlenker  česky Z 1 1+0 Z
18ZPRO Základy programování Martin Dlask, Martin Flusser, Jan Hrušovský, Matouš Jandek, Jakub Klinkovský, Jiří Minarčík, Zuzana Olajcová, Zuzana Petříčková, Peter Príbeli, Lucie Roškotová, Miroslav Virius, Petr Vokáč, Martin Zemko, Zdeněk Čulík, Kateřina Škardová, Vít Škvára  česky Z 4 2+2 Z
18ZPRP Základy programování - python Petr Kubera  česky Z 4
16ZPP Základy první pomoci Alice Kurzová, Jiří Málek  Z 2 0+2 1
16ZPPB Základy první pomoci pro techniky Alice Kurzová, Jiří Málek  česky Z 2 0+2 1
16ZPSP Základy práce s počítačem Tomáš Czakoj, Radek Galabov, Aleš Materna, Tomáš Vrba  Z 2 0+2 1
16RAOB Základy radiační ochrany Marie Davídková, Dana Drábová, Jiří Hůlka, Ladislav Tomášek, Tomáš Vrba  ZK 4 4+0 Z
16ZRAO Základy radiační ochrany Tomáš Vrba  česky Z 2 2+0
02ZSM Základy standardního modelu mikrosvěta Zdeněk Hubáček  ZK 2 2+0
02ZST Základy strojírenské technologie Goce Chadzitaskos  česky Z 2 1+1 L
02ZESI Základy teorie elektroslabých interakcí Jana Bielčíková, Miroslav Myška, Boris Tomášik  česky Z,ZK 4 2+2 L
01ZTG Základy teorie grafů Petr Ambrož  česky ZK 4 4+0
01ZTGA Základy teorie grafů A Petr Ambrož  česky ZK 4 4+0 Z
18ZTI Základy teorie informace Jaromír Kukal  česky KZ 2 2+0 L
D12ZTI Základy teorie interakce a kvantové optiky Ivan Richter  ZK L
12ZUMI Základy umělé inteligence Jiří Kléma, Olga Štěpánková  česky Z,ZK 5 2+2 L
16ZEDB Základy zpracování experimentálních dat Kateřina Pilařová  ZK 2 2+0 Z
D12ZZNR Zákony zachování a jejich numerické řešení Richard Liska  ZK 2 2 Z,L
17PRAXB Závěrečná praxe Martin Kropík  česky Z 1 1 tyd Z
17PRAXD Závěrečná předdiplomní praxe Martin Kropík  česky Z 1 1 tyd Z
14UNMA Únava materiálů Hynek Lauschmann  KZ 3 2+0 2
16UAZ Úvod do aplikací ionizujícího záření Ladislav Musílek  ZK 2 2+0 1
01DYK Úvod do dynamiky kontinua Radek Fučík, Pavel Strachota  česky Z 2 0+2
16ZIVB Úvod do ekologie Hana Bártová, Lenka Thinová, Tomáš Čechák  KZ 2 2+0 Z
17UEN Úvod do energetiky Dušan Kobylka, Miloš Tichý  ZK 2 2+0 L
15UFCB Úvod do fotochemie a fotobiologie Libor Juha, Kateřina Čubová  ZK 2 2+0 Z
D14UF Úvod do fraktografie Hynek Lauschmann, Ivan Nedbal, Jan Siegl  ZK
02UFEC Úvod do fyziky elementárních částic Jaroslav Bielčík  česky Z 2 2+0 Z
D02UFEC Úvod do fyziky elementárních částic Jaroslav Bielčík, Václav Vrba  ZK
11UFPLN Úvod do fyziky pevných látek Ivo Kraus  česky ZK 2 2+0 L
16FSC Úvod do fyziky scintilátorů a fosforů Martin Nikl  ZK 2 2+0 L
17UINZ Úvod do inženýrství Tomáš Bílý, Petr Haušild, Radek Mušálek  Z,ZK 3 2+1 Z
02UKT Úvod do kvantové teorie Martin Štefaňák  Z 2 2+0
02UKP Úvod do křivek a ploch Ladislav Hlavatý  česky Z 2 1+1 L
02UKP1 Úvod do křivek a ploch 1 Ladislav Hlavatý  Z 2 1P+1C L
02UKP2 Úvod do křivek a ploch 2 Ladislav Hlavatý  Z 2 1P+1C Z
12ULT Úvod do laserové techniky Helena Jelínková, Michal Němec, Jan Šulc  česky Z,ZK 3 2+1 Z
12ULAT Úvod do laserové techniky Helena Jelínková, Jan Šulc  česky KZ 2 1+1 Z
01UMF Úvod do mainframe Tomáš Oberhuber  česky Z 2 2 Z
12UM Úvod do managementu Petr Malát  česky ZK 2 2+0 Z
02UMAT Úvod do materiálů pro EJF Libor Škoda  česky ZK 2 2+0 Z
12UMF Úvod do moderní fyziky Jan Pšikal  česky Z 3 2+1 L
18UOA Úvod do objektové architektury Rudolf Pecinovský  česky Z,ZK 4 2+2 Z
01UOP Úvod do objektového programování Zdeněk Čulík  ZK 2 0+2
04ABU1 Úvod do odborného jazyka 1 Eliška Rafajová  česky Z 2 0+2 Z
04ABU2 Úvod do odborného jazyka 2 Eliška Rafajová  česky Z 2 0+2 L
04ABUK Úvod do odborného jazyka zkouška Eliška Rafajová  česky ZK 3 L
17UPC Úvod do palivového cyklu Ľubomír Sklenka, Radovan Starý  česky KZ 2 2+0 L
18UIA1 Úvod do pokročilých algoritmů 1 Vladimír Jarý  česky Z 2 1+1 Z
17PROJ Úvod do projektování jaderných zařízení Jaroslav Bouda  česky Z 3 2+1 Z
16URF Úvod do radiační fyziky Ladislav Musílek, Radek Prokeš  Z,ZK 4 2+2 Z,L
16URF1 Úvod do radiační fyziky 1 Ladislav Musílek, Radek Prokeš  Z,ZK 4 2+2
16URF2 Úvod do radiační fyziky 2 Ladislav Musílek, Radek Prokeš  Z,ZK 4 2+2
17URO Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení Radovan Starý  česky KZ 2 2+0 L
01URG Úvod do riemannovské geometrie David Krejčiřík  ZK 2 2+0
D02US Úvod do strun Ladislav Hlavatý  ZK
16USRJ Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví Jaromír Pešek  Z 2 1+1 1
01UTI Úvod do teoretické informatiky Petr Ambrož  česky KZ 2 2+0 L
01TPG Úvod do teorie semigrup Václav Klika  ZK 2 2+0
D01UTS Úvod do teorie semigrup Václav Klika  ZK
02UFU Úvod do termojaderné fúze Ondřej Ficker, Jan Mlynář  česky Z,ZK 4 2+2 L
16UCF Úvod do částicové fyziky Jan Smolík  ZK 2 2+0 3
16ZIVO Úvod do životního prostředí Hana Bártová, Lenka Thinová, Tomáš Čechák  KZ 2 2+0 1
D04CJ Český jazyk Jana Kovářová, Ivana Pavlíková  ZK Z,L
04CESMZK Čeština pro cizince mírně pokročilí - zkouška Jana Kovářová  česky ZK 4 Z
04CESM1 Čeština pro cizince mírně pokročilí 1 Jana Kovářová  česky Z 1 0+2 Z
04CESM2 Čeština pro cizince mírně pokročilí 2 Jana Kovářová  česky Z 1 0+2 L
04CESM3 Čeština pro cizince mírně pokročilí 3 Jana Kovářová  česky Z 1 0+2 Z
04CESP1 Čeština pro cizince pokročilí 1 Jana Kovářová  česky Z 1 0+2 Z
04CESP2 Čeština pro cizince pokročilí 2 Jana Kovářová  česky Z 1 0+2 L
04CESP3 Čeština pro cizince pokročilí 3 Jana Kovářová  česky Z 1 0+2 Z
04CESPZK Čeština pro cizince pokročilí zkouška Jana Kovářová  česky ZK 5 Z
17CIBS Číslicové bezpečnostní systémy Martin Kropík  česky Z,ZK 2 2+0 L
18RFP Řešení fyzikálních problémů Jiří Konfršt  česky KZ 3 1+2 L
02RMMF Řešitelné modely matematické fyziky Ladislav Hlavatý  česky Z 2 2+0 L
D02RMMF Řešitelné modely matematické fyziky   ZK
18RDS Řízení diskrétních systémů Jaromír Kukal  česky KZ 4 2+2 L
D04SJ Španělský jazyk Vlasta Bezusová  česky ZK Z
04SMZK Španělština M zkouška Vlasta Bezusová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky ZK 4 Z
04SM1 Španělština M1 Vlasta Bezusová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+2 Z
04SM2 Španělština M2 Vlasta Bezusová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+2 L
04SM3 Španělština M3 Vlasta Bezusová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+2 Z
04SPZK Španělština P zkouška Vlasta Bezusová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky ZK 5 Z
04SP1 Španělština P1 Vlasta Bezusová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+2 Z
04SP2 Španělština P2 Vlasta Bezusová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+2 L
04SP3 Španělština P3 Vlasta Bezusová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+2 Z
04SZZK Španělština Z zkouška Vlasta Bezusová, Jana Kovářová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky ZK 3 L
04SZ1 Španělština Z1 Vlasta Bezusová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+4 L
04SZ2 Španělština Z2 Vlasta Bezusová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+4 Z
04SZ3 Španělština Z3 Vlasta Bezusová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+4 L
04SZ4 Španělština Z4 Vlasta Bezusová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+4 Z
04SZ5 Španělština Z5 Vlasta Bezusová, Beatriz Vadillo Gonzalo  česky Z 1 0+4 L
Platnost dat k 3. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/f4-predmety.html