Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Obecná anatomie a fyziologie člověka 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16OAF2 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Šimon Vaculín (gar.), Alena Doubková (gar.)
Cvičící:
Šimon Vaculín (gar.), Alena Doubková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Srdce a fyziologie srdeční činnosti. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.

Požadavky:

Požadováno je absolvování 16OAF1.

Osnova přednášek:

1. Žlázy s vnitřní sekrecí, mléčná žláza, kůže. (anatomie)

2. Srdce, tepny, žíly, mízní systém, slezina. (anatomie)

3. Hormonální regulace, těhotenské testy, osteoporóza. (fyziologie)

4. Srdeční činnost, měření TK, model TK. (fyziologie)

5. Funkce krve, počítání ery, leu, hematokrit, sedimentace. (fyziologie)

6. Hlavové nervy, autonomní nervy, míšní nervy. (anatomie)

7. Obecná neurofyziologie. EKG. (fyziologie)

8. CNS. (anatomie)

9. Spánek, bdění, rytmy. (fyziologie)

10. Smysly. (anatomie)

11. Smysly. Vyšetření zraku a sluchu. Práh bolesti a dotyku. (fyziologie)

12. Učení. Testování paměti a reflexy. (fyziologie)

13. Demonstrace na pitevně.

Osnova cvičení:

Kopíruje osnovu přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost lékařského názvosloví. Základy anatomie a fyziologie člověka (cévní soustava, nervová soustava). Znalost smyslů člověka z pohledu anatomického i fyziologického.

Schopnosti:

Orientace v základní lékařské terminologie a stavbě a funkcích člověka (zejména pro potřeby radiologického technika/fyzika).

Studijní materiály:

Povinná literartura:

[1] Doubková A., Linc R., Anatomie pro bakalářský studijní obor - Fyzioterapie, I., II. díl, Praha, Karolinum, 2012

[2] Kolektiv autorů, Úvod do preklinické medicíny, Kachlík D., Anatomie, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2013

Doporučená literatura:

[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996, ISBN 80-7169-197-6

[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997

[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3183706.html