Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Obecná anatomie a fyziologie člověka 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16OAF2 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Šimon Vaculín (gar.), Alena Doubková (gar.)
Cvičící:
Šimon Vaculín (gar.), Alena Doubková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Základy lékařského názvosloví. Obecná anatomie. Přehled tkání. Skelet. Anatomie svalů obecně. Trávící ústrojí a jeho fyziologie. Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání. Močové a pohlavní ústrojí a fyziologie ledvin. Srdce a fyziologie srdeční činnosti. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.

Požadavky:

Požadováno je absolvování 16OAF1.

Osnova přednášek:

1. GIT II. Fyziologie GIT.

2. Dýchací ústrojí. Dýchání.

3. Uropoetické ústrojí. Spirometrie.

4. Srdce a fyziologie srdeční činnosti.

5. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla.

6. Přehled žil a fyziologie krve, srážení krve.

7. Centrální nervová soustava.

8. Nervová soustava, přehled periferních, hlavových a autonomních nervů.

9. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí.

10. Sluchové a vestibulární ústrojí.

11. Fyziologie sluchu a rovnováhy.

12. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.

Osnova cvičení:

1. Stavba buněk, dělení.

2. Základy obecné genetiky a genetiky člověka.

3. Srdce a fyziologie srdeční činnosti.

4. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve.

5. Přehled nervů. CNS.

6. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí.

7. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy.

8. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.

Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o lékařském názvosloví, obecné anatomii a fyziologii.

Schopnosti:

Orientace v oblasti obecné anatomie a anatomie člověka, schopnost klasifikace orgánů a jejich fyziologie pro potřeby radiologického fyzika.

Studijní materiály:

Povinná literartura:

[1] Doubková A., Linc R., Anatomie pro bakalářský studijní obor - Fyzioterapie, I., II. díl, Praha, Karolinum, 2012

[2] Kolektiv autorů, Úvod do preklinické medicíny, Kachlík D., Anatomie, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2013

Doporučená literatura:

[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996, ISBN 80-7169-197-6

[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997

[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3183706.html