Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy onkologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16ZONK Z 2 2P+0C
Přednášející:
Anna Jelínek Michaelidesová (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

1.Základy buněčné biologie a lidské anatomie

2.Buněčná diferenciace a úvod do epigenetiky

3.Poškození DNA a vznik mutací - přehled nejznámějších mutací - BRCA1/2, TP53, RAS

4.Cesta od mutace k tumorogenezi – protoonkogeny, onkogeny, antionkogeny

5.Mikroprostředí tumoru - hypoxie, angiogeneze a nekróza

6.Rakovinné kmenové buňky, cirkulující rakovinné buňky a metastatické působení tumorů

7.Typy tumorů a jejich klasifikace (TNM, Gleason)

8.Histologie tumorů, biopsie, nádorové markery

9.Diagnostika - přehled základních metod

10.Způsoby léčby rakoviny a jejich úspěšnost

Požadavky:

---

Osnova přednášek:

1.Základy buněčné biologie a lidské anatomie

2.Buněčná diferenciace a úvod do epigenetiky

3.Poškození DNA a vznik mutací - přehled nejznámějších mutací - BRCA1/2, TP53, RAS

4.Cesta od mutace k tumorogenezi – protoonkogeny, onkogeny, antionkogeny

5.Mikroprostředí tumoru - hypoxie, angiogeneze a nekróza

6.Rakovinné kmenové buňky, cirkulující rakovinné buňky a metastatické působení tumorů

7.Typy tumorů a jejich klasifikace (TNM, Gleason)

8.Histologie tumorů, biopsie, nádorové markery

9.Diagnostika - přehled základních metod

10.Způsoby léčby rakoviny a jejich úspěšnost

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o poškození DNA a vzniku mutací, které vedou k tumorogenezi. Obecné poznatky o tumorech a jejich mikroprostčedí. Přehled diagnostických a terapeutických metod využívaných v onkologii.

Schopnosti:

Přehled o onkologii.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]ALBERTS, Bruce. Essential cell biology. 4th ed. New York: Garland Science, c2014. ISBN 978-0-8153-4454-4.

[2]WEINBERG, Robert A. The biology of cancer. 2nd ed. New York: Garland Science, c2014. ISBN 978-0-8153-4528-2.

Doporučená literatura:

[3]HAYAT, M. A., ed. Methods of Cancer Diagnosis, Therapy, and Prognosis [online]. Dordrecht: Springer Netherlands, 2010 [cit. 2020-02-05]. DOI: 10.1007/978-90-481-3186-0. ISBN 978-90-481-3185-3.

[4]VERMA, Mukesh, ed. Cancer Epidemiology [online]. Totowa, NJ: Humana Press, 2009 [cit. 2020-02-05]. Methods in Molecular Biology. DOI: 10.1007/978-1-59745-416-2. ISBN 978-1-58829-987-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6369506.html