Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mikrodozimetrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16MDOZI KZ 2 2P+0C
Přednášející:
Kateřina Pachnerová Brabcová (gar.), Anna Jelínek Michaelidesová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Základní charakteristiky procesu přenosu energie ionizujícího záření látkovému prostředí, důležitost nepružných srážek nabitých částic, excitační funkce, aj. Stopa ionizující částice a její charakteristiky, časový vývoj procesu přenosu energie. Mikrodozimetrie, základní principy a přístupy, stochastické a nestochastické veličiny. Lineární přenos energie, lineální energie, měrná energie. Experimentální a výpočetní mikrodozimetrie. Mikrodozimetrie aplikovaná v radiobiologii, ochraně před zářením, radioterapii.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Mikrodozimetrie jako základ účinků ionizujícího záření, zejména biologických.

2. Přenos energie ionizujícího záření látkovému prostředí

3. Prostorová distribuce primárních produktů přenosu energie.

4. Časový vývoj procesu absorpce energie ionizujícího záření.

5. Základní veličiny a jednotky mikrodozimetrie.

6. Metody experimentální mikrodozimetrie

7. Metody výpočetní mikrodozimetrie

8. Aplikace v radiobiologii

9. Aplikace v ochraně před zářením

10. Aplikace v radioterapii

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o procesu přenosu energie ionizujícího záření látkovému prostředí a jejich využití pro mikrodozimetrické aplikace.

Schopnosti:

Analýza přenosu energie na látku z hlediska mikro dějů a jeho praktické využi při detekci záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Lindborg L. and Waker A., Microdosimetry Experimental methods and applications, CRC Press, 2017.

Doporučená literatura:

[2] Rossi H.H. and Zaider M., Microdosimetry and its application, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1996.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6371106.html