Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

katedra fyzikální elektroniky

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12AUX Administrace systému UNIX česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
12APL Aplikace laserů česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12ASF Astrofyzika česky ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
12AF Atomová fyzika česky Z,ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
12BPIF1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Z 5 0+5 Předmět je vypsán
12BPLA1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Z 5 0+5 Předmět je vypsán
12BPPI1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Z 5 0+5 Předmět není vypsán
12BPFE1 Bakalářská práce 1 česky Z 5 0+5 Z 5 0+5 Předmět je vypsán
12BPFE2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět je vypsán
12BPIF2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět je vypsán
12BPLA2 Bakalářská práce 2 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět je vypsán
12BPPI2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DRP Diferenciální rovnice na počítači česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
D12DS Difraktivní struktury ZK Předmět je vypsán
12DPIT1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPFN1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPLT1 Diplomová práce 1 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět je vypsán
12DPOF1 Diplomová práce 1 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět je vypsán
12DPIF1 Diplomová práce 1 česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět je vypsán
12DPIF2 Diplomová práce 2 česky Z 20 0+25 Z 20 0+25 Předmět je vypsán
12DPIT2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+25 Z 20 0+25 Předmět není vypsán
12DPFN2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Z 20 0+20 Předmět není vypsán
12DPLT2 Diplomová práce 2 česky Z 20 0+25 Z 20 0+25 Předmět je vypsán
12DPOF2 Diplomová práce 2 česky Z 20 0+25 Z 20 0+25 Předmět je vypsán
12ELDY1 Elektrodynamika 1 česky Z,ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
12ELDY2 Elektrodynamika 2 česky Z,ZK 5 4+0 Předmět je vypsán
12EL3 Elektronika 3 česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12ELA Elektronika pro lasery česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12EVN Elektronika vysokého napětí
 
Předmět není vypsán
12EGS1 English graduate standard 1
 
KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
12EGS2 English graduate standard 2
 
KZ 6 0+6 Předmět není vypsán
12EOP Exkurze na optické pracoviště česky Z 4 0+4 Předmět je vypsán
D12FOP Fourierovská optika a optické procesory ZK Předmět je vypsán
12FMR Fuzzy modelování a řízení
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
12BFY3 Fyzika 3 česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
12BFY4 Fyzika 4 česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
12FLP Fyzika a lidské poznání
Jiří Langer 
česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
D12FDD Fyzika detekce a detektory Předmět je vypsán
12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12FIF Fyzika inerciální fúze česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
D12FLP Fyzika laserového plazmatu ZK 2 2 Předmět je vypsán
12FLA Fyzika laserů česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
D12FNLP Fyzika nukleoreaktivního plazmatu
 
Předmět není vypsán
12FVHE Fyzika vysokých hustot energie
Ladislav Drška 
česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12FOPT1 Fyzikální optika 1 česky Z,ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
12FOPT2 Fyzikální optika 2 česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12UKP Generace ultrakrátkých impulzů česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12GEOP Geometrická optika česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
12INF0 Informatika 0 česky KZ 2 2 Předmět je vypsán
12INS1 Informační systémy 1 česky Z,ZK 2 2 Předmět je vypsán
12INS2 Informační systémy 2 česky Z,ZK 2 2 Předmět je vypsán
D12INT Integrovaná optika ZK Předmět je vypsán
12INTO Integrovaná optika česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12IIS Interakce iontových svazků s látkou: teorie a aplikace Předmět je vypsán
12IPG Internetová a počítačová gramotnost česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
12KOF1 Koncepce informatické fyziky 1
Ladislav Drška, Milan Kuchařík, Milan Šiňor 
česky Z 3 2+0 Předmět je vypsán
12KOF2 Koncepce informatické fyziky 2 česky ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
D12KO Krystalooptika ZK 2 2 Předmět je vypsán
12KVEN Kvantová elektronika česky Z,ZK 5 3+1 Předmět je vypsán
12KVO Kvantová optika česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
D12ALE Lagrangeovské a ALE metody pro hydrodynamiku Předmět je vypsán
12LT1 Laserová technika 1 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
12LT2 Laserová technika 2 česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12LPZ Laserové plazma jako zdroj záření a částic česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12LAS Laserové systémy česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
D12LAS Laserové systémy
 
Z,ZK Z,ZK Předmět není vypsán
D12LAS2 Laserové systémy 2
 
ZK ZK Předmět není vypsán
D12LSU Laserové systémy pro generaci ultrakrátkých impulsů ZK Předmět je vypsán
D12LT Laserové technologie Předmět je vypsán
12LPST Laserové, plazmové a svazkové technologie česky ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
12LBM Lasery v biomedicíně
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D12LM Lasery v medicíně Předmět je vypsán
D12MHP Magnetohydrodynamika, horké a laserové plazma
 
Předmět není vypsán
D12MMVP Metody modelování vysokoteplotního plazmatu ZK 2 Předmět je vypsán
12MPF1 Metody počítačové fyziky 1 česky Z,ZK 2 2 Předmět je vypsán
12MPF2 Metody počítačové fyziky 2 česky Z,ZK 2 2 Předmět je vypsán
12MPP1 Mikroprocesorové praktikum 1 česky KZ 4 0+3 Předmět je vypsán
12MPP2 Mikroprocesorové praktikum 2 česky KZ 4 0+3 Předmět je vypsán
12MPR1 Mikroprocesory 1 česky ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
12MPR2 Mikroprocesory 2 česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12MLT Moderní laserové technologie
 
Předmět není vypsán
12MOF Molekulová fyzika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12MMEO Měřící metody elektroniky a optiky česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NCH Nanochemie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NAE Nanoelektronika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12NF Nanofotonika ZK Předmět je vypsán
12NF Nanofyzika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NAN Nanoskopie a nanocharakterizace česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NT Nanotechnologie
Eduard Hulicius, Jan Proška 
česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12NLOP Nelineární optika česky Z,ZK 5 3+1 Předmět je vypsán
12NMEA Numerické metody česky KZ 3 2+2 Předmět je vypsán
12NME1 Numerické metody česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
D12NRPD Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, základy metody konečných prvků
 
Předmět není vypsán
12NIPL Nízkoteplotní plazma a výboje česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
12ARCH Obvody a architektura počítačů
 
česky Z 3 2+1 Předmět není vypsán
12OSY Operační systémy česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
D12OPS Optická spektroskopie ZK Předmět je vypsán
D12DIF Optické difraktivní struktury
 
Předmět není vypsán
12OPK Optické komunikace
Anton Kuchar 
česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12OMMA Optické metody monitorování atmosféry a dálkového průzkumu ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
12OSE Optické senzory česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12OPS Optické spektroskopie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12OVP Optické vlastnosti polovodičů česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12OZS Optické zpracování signálů česky Z,ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
12OPEL Optoelektronika česky Z,ZK 2 2 Předmět je vypsán
12ORE Otevřené rezonátory česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
12PDBL Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12RTGL Plynové a rentgenové lasery česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12PLS Pokročilé laserové spektroskopie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12PMD Pokročilé metody detekce záření Předmět je vypsán
12POM Pokročilé metody programování
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
12PPLT Pokročilé praktikum z laserové techniky česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
12PPRO Pokročilé praktikum z optiky česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
D12PZZ Polovodičové zdroje záření
 
Předmět není vypsán
12POAL Počítačová algebra česky KZ 2 2 Předmět je vypsán
12SFMC1 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
Miroslav Kotrla, Richard Liska, Milan Předota 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
D12PEMC1 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
 
Předmět není vypsán
12SFMC2 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2
Miroslav Kotrla, Richard Liska, Milan Předota 
česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12PEMC2 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2
 
Předmět není vypsán
D12POEX Počítačové řízení experimentu ZK 2 2 Předmět je vypsán
12POEX Počítačové řízení experimentů česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
12PEL1 Praktická elektronika 1
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12PEL2 Praktická elektronika 2
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12PIN1 Praktická informatika pro inženýry 1 česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
12PIN2 Praktická informatika pro inženýry 2 česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
12PIN3 Praktická informatika pro inženýry 3 česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
12EPR1 Praktikum z elektroniky 1 česky KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12EP1 Praktikum z elektroniky 1 česky KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12EP2 Praktikum z elektroniky 2 česky KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12EPR2 Praktikum z elektroniky 2 česky KZ 3 0+2 Předmět je vypsán
12PLM Praktikum z laserové medicíny česky KZ 6 4 Předmět je vypsán
12PZE1 Praktikum ze základů elektroniky 1
 
česky KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
12PZE2 Praktikum ze základů elektroniky 2
 
česky KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
12PSEM Problémový seminář česky Z 2 0+4 Předmět je vypsán
12PDR1 Přenosy dat a rozhraní 1 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
12PDR2 Přenosy dat a rozhraní 2 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
12PN Příprava polovodičových nanostruktur
Eduard Hulicius 
česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12RSEN Regulace a senzory česky Z,ZK 4 4 Předmět je vypsán
12RFO Rentgenová fotonika česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12RNA Robustní numerické algoritmy česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
12ROPR1 Ročníková práce 1 česky Z 4 0+3 Předmět je vypsán
12ROPR2 Ročníková práce 2 česky Z 8 0+5 Předmět je vypsán
12SRS Samovolně rostoucí struktury vybraných nanomateriálů česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
12LAPT Semin.laser.,plasm.a svazkových technologií
 
česky Z 4 0+4 Předmět není vypsán
12SBP Seminář k bakalářské práci česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
12SBAP1 Seminář k bakalářské práci 1
 
česky Z 1 0+1 Předmět není vypsán
12SBA1 Seminář k bakalářské práci 1 česky Z 1 0+1 Předmět je vypsán
12SBAP2 Seminář k bakalářské práci 2
 
česky Z 1 0+1 Předmět není vypsán
12SBA2 Seminář k bakalářské práci 2 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
12DSELT1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
12DSEIF1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
12DSEOF1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
12DSEIF2 Seminář k diplomové práci 2 česky Z 3 0+2 Předmět je vypsán
12DSEOF2 Seminář k diplomové práci 2 česky Z 3 0+2 Předmět je vypsán
12DSELT2 Seminář k diplomové práci 2 česky Z 3 0+2 Předmět je vypsán
12VSIT1 Seminář k výzkumnému úkolu 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12VSIT2 Seminář k výzkumnému úkolu 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12SOP Statistická optika česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12CAD Systémy CAD v elektronice česky Z,ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
12TAIS Technika a aplikace iontových svazků česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
12TVP Techniky vědecké prezentace
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
D12TIS Technologie iontových svazků Předmět je vypsán
D12TOS Technologie optoelektronických struktur
 
Předmět není vypsán
D12TVLT Tenké vrstvy a laserová technika
 
ZK ZK Předmět není vypsán
D12TLS Teorie laseru ZK ZK Předmět je vypsán
D12TL Teorie laseru ZK 2 ZK 2 Předmět je vypsán
D12TSVP Teorie šíření vln v teplém plazmatu
 
Předmět není vypsán
12VAK Vakuová fyzika a technika česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
12VLA Vláknové lasery a zesilovače česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
12MODO Vybrané kapitoly z moderní optiky česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
12VKNS Vybrané kapitoly z nanostruktur
Eduard Hulicius 
česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
12PICF Vybrané partie z ICF česky KZ 2 2 Předmět je vypsán
12VPF Vybrané partie z fyziky
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
D12NLO Vybrané partie z nelineární optiky Předmět je vypsán
12VFT Vysokofrekvenční a impulsní technika česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12VUFN1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VULT1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět je vypsán
12VUOF1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět je vypsán
12VUIF1 Výzkumný úkol 1 česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět je vypsán
12VUIT1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VUIF2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět je vypsán
12VUFN2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VULT2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět je vypsán
12VUOF2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět je vypsán
12VUIT2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VTV Vědeckotechnické výpočty česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
12PYTH Vědecké programování v Pythonu
Jakub Urban, Pavel Váchal 
česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
12WBK Web pro kodéry
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12ZDP Zpracování dat pro publikování česky Z 2 2 Předmět je vypsán
12ZMD Zpracování měření a dat česky KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
12ZSD Zpracování signálů a dat česky KZ 4 2+1 Předmět není vypsán
D12ZSD Zpracování signálů a dat
 
ZK Předmět není vypsán
12ZPLT Základní praktikum z laserové techniky česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
12ZPOP Základní praktikum z optiky česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
12ZELD Základy elektrodynamiky česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12ZEL1 Základy elektroniky 1 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
12ZEL2 Základy elektroniky 2 česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
12ZFLP Základy fyziky laserového plazmatu česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12ZFP Základy fyziky plazmatu česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
12ZAOF Základy optické fyziky
 
česky Z,ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
12ZAOP Základy optiky česky Z,ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
D12ZTI Základy teorie interakce a kvantové optiky ZK Předmět je vypsán
12ZUMI Základy umělé inteligence česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
D12ZZNR Zákony zachování a jejich numerické řešení ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět je vypsán
12ULT Úvod do laserové techniky česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
12ULAT Úvod do laserové techniky česky KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
12UM Úvod do managementu
Petr Malát 
česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
12UMF Úvod do moderní fyziky česky Z 3 2+1 Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 2. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14112.html