Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy aplikací ionizujícího záření v medicíně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16AZMB Z,ZK 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Základní přehled aplikací ionizujícího záření v medicíně: rentgenová diagnostika, výpočetní tomografie - CT, záznam a zpracování obrazu, nukleární medicína - radionuklidy a radiofarmaka, in vivo, in vitro metody, zobrazovací metody, detektory, gammakamera, tomografie v nukleární medicíně - SPECT, PET, radiační ochrana v NM, radiační onkologie - základní pojmy, plánování léčby zářením, přístrojové vybavení, kontroly kvality, brachyradioterapie, speciální radioterapie - IMRT, stereotaktické ozařování, BNCT. Radiační ochrana v medicíně - relevantní veličiny, metody jejich určení, pacient vs. personál, legislativa.

Požadavky:

16ZDOZ, 16DETE, 16JRF1,16JRF2

Osnova přednášek:

1. Úvod, historie, rozdělení rtg. diagnostika, nukleární medicína, radiační terapie.

2. RENTGENOVÁ DIAGNOSTIKA.

3. VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE

4. METODY ZÁZNAMU A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU.

5. NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA.

6. SCINTIGRAFIE, PLANÁRNÍ ZOBRAZOVÁNÍ.

7. TOMOGRAFICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ.

8. RADIAČNÍ ONKOLOGIE.

9. RADIAČNÍ PLÁNOVÁNÍ.

10. KONTROLA KVALITY.

11. SPECIÁLNÍ RADIAČNÍ TERAPIE.

12. RADIAČNÍ OCHRANA V MEDICÍNĚ.

Osnova cvičení:

1. Měření aktivity, in vivo, in vitro měření, detektory v nukleární medicíně.

2. Vhodné radionuklidy, radiofarmaka, tomografické prostorové rozlišení, klinické aplikace.

3. Cílový objem, kritický orgán, simulátor.

4. Plánovací systém, základní principy, vstup-výstup plán, prostorová distribuce dávky a její verifikace.

5. Klinická dozimetrie, absolutní měření dávky, fantomová měření.

6. Neutronová záchytová terapie, klinické aplikace.

7. Výpočty dávek pacientů, dozimetrie radiofarmak - metody výpočtu dávek.

Cíle studia:

Znalosti:

Získání základního přehledu o aplikacích ionizujícího záření v medicíně, rentgenové diagnostice, výpočetní tomografii - CT, PET, SPECT, NM.

Schopnosti:

Orientace v uvedených metodách a jejich použití v konkrétních případech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists, 1999

[2] Jerrold T. Bushberg, et al., The Essential Physics of Medical Imaging (2nd Edition) 2001

[3] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy, 1994

Doporučená literatura:

[4] James A. Sorenson,Michael E. Phelps, Physics in Nuclear Medicine, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1885106.html