Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Seminář k bakalářské práci 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12SBA1 Z 1 0+1 česky
Korekvizita:
Bakalářská práce 1 (12BPLA1)
Přednášející:
Josef Blažej (gar.)
Cvičící:
Josef Blažej (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Přehled o dostupné literatuře, teoretické základy a praktická práce, prezentace své práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Výběr a příprava tématu bakalářské práce ve spolupráci se školitelem.

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení.

Periodické kontroly postupu prací studentů na bakalářské práci.

Prezentace výsledků řešení bakalářské práce jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování bakalářské práce.

Osnova cvičení:

Výběr a příprava tématu bakalářské práce ve spolupráci se školitelem.

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení.

Periodické kontroly postupu prací studentů na bakalářské práci.

Prezentace výsledků řešení bakalářské práce jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování bakalářské práce.

Cíle studia:

Znalosti:

Pravidla pro prezentování výsledků odborné práce a formulování textu.

Schopnosti:

Prezentovat a písemně formulovat výsledky své odborné práce.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] formální náležitosti práce na webu katedry

[2] daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená literatura:

[3] bakalářské práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11363105.html