Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pole záření a stínění v radiační ochraně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16PZS Z,ZK 2 1+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Principy ochrany před zářením, zdroje ionizujícího záření, výpočty dozimetrických veličin, stanovení dávek, porovnání analytických a numerických výpočetních metod.

Požadavky:

Předmět 16ZDOZ nebo 16ZDO1

Osnova přednášek:

1. Principy ochrany před zářením a stínění ionizujícího záření

2. Popis transportu záření v látce

3. Pole záření pro bodový zdroj

4. Pole záření pro plošný a objemový zdroj

5. Aktivace materiálů ve stínění

6. Materiály užívané ke stínění ionizujícího záření

Osnova cvičení:

1. Výpočet dávek od záření alfa a beta

2. Výpočet dávek od fotonů

3. Výpočet dávek od neutronů

4. Návrhy stínění pro zdroje záření X a gama

5. Výpočty pole záření metodou Monte Carlo

6. Porovnání analytických a numerických výpočetních metod

7. Shrnutí a test

Cíle studia:

Znalosti:

Interakce ionizujícího záření s látkou a vlastnosti stínících materiálů.

Schopnosti:

Výpočet stínění zdrojů ionizujícího záření

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J.E. Martin: Physics for Radiation Protection, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2006

Doporučená literatura:

[2] Základy dozimetrie, J. Sabol, Skripta ČVUT 1992

[3] J.J. Bevelacqua: Basic Health Physics: Problems and Solutions, John Wiley & Sons Inc, 1999, ISBN-10:0471297119, IABN-13: 978-0471297116

[4] K. Arshak - O. Korostynska: Advanced Materials and Techniques for Radiation Dosimetry, John Wiley & Sons Inc, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25043505.html