Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02RQGP4 Z 1 2+0
Přednášející:
Jaroslav Bielčík (gar.), Jana Bielčíková, Boris Tomášik
Cvičící:
Jaroslav Bielčík (gar.), Jana Bielčíková, Boris Tomášik
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Tato přednáška se zabývá aktuálními experimentálními výsledky měření vlastností horké a husté jaderné hmoty, resp. kvark-gluonového plazmatu.

Požadavky:

Základní znalosti jaderné fyziky.

Osnova přednášek:

1. Úvod.

2. Měření kolektivního toku RHIC

3. Měření kolektivního toku LHC

4. Měření produkce baryonů a mezonů RHIC.

5. Měření produkce baryonů a mezonů LHC.

6. Měření korelací částic RHIC

7. Měření korelací částic LHC.

8. Měření jetů částic.

9. Měření jetů částic RHIC.

10. Měření jetů částic LHC.

11. Diskuze

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají přehled v oblasti experimentálního studia kvark-gluonového plazmatu.

Schopnosti:

Orientace v experimentech v oblasti fyziky kvark-gluonového plazmatu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Johann Rafelski a spol.: Quark-Gluon Plasma Theoretical Foundations An Annotated Reprint Collection. Elsevier 2003

Doporučená literatura:

[2] J. Bartke, Introduction to Heavy Ion Physics, World Scientific, Singapore, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2833106.html