Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

AutoCAD

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02ACD Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Goce Chadzitaskos (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V rámci předmětu AutoCAD se student naučí základy práce s programy pro technické kreslení, pravidla pro tvorbu výkresů a získá i schopnost se rychle zorientovat v existujících návrzích.

Výuka probíhá ve spolupráci se Strojní fakultou ČVUT.

Požadavky:

Znalosti základů fyziky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základní nastavení softwaru, základy CAD - 2d kreslení, základy modelování, tvorba náčrtu, kótování, 2D vazby, jednoznačné určení náčrtu, základní operace s náčrtem, vysunutí, rotace, tažení, šablonování

2. Logické operace s objekty, zaoblování, zkosení

3. Tvorba děr, tvorba závitů

4. Tvorba žeber, pole, zrcadlení

5. Jednoduché sestavy, stupně volnosti, 3D vazby

6. Knihovny normalizovaných dílů

7. Tvorba 2D výkresů z 3D modelů

8. Nastavení tisku

Cíle studia:

Znalosti:

Pravidla návrhu technických výkresů a používání programu AutoCAD

Schopnosti:

Schopnost orientovat se v existujících technických nákresech a tvorba nových

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003

Doporučená literatura:

[2] FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004

[3] AUTODESK, Inc.: Autodesk Inventor 2008, San Rafael, California, 2008

Studijní pomůcky:

počítačová učebna s AUTODESK Inventor

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1761706.html