Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Management, komunikace a inovace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01MKI Z 1 0+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Přemysl Rubeš (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Klíčová slova:

motivace, spokojenost, štěstí, sebedisciplína, návyky, lidský mozek, rozhodování, učení, komunikaci, management a leadership

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Motivace, spokojenost, úspěch, směřování v životě, kritéria pro budoucí povolání

2.Sebe-disciplína, pracovní návyky, time-management, efektivita, produktivita

3.Životopis, motivační dopis, sebeprezentace, příprava na pracovní pohovory

4.Řízení očekávání, delegování, management výkonu

5.Efektivní komunikace, prezentace, prodej, networking, budování vztahů

6.Trh, globální firmy, technologické trendy, business analýza

7.Využití matematiky v různých sektorech a technologiích

8.Budování a řízení firmy, financování, vztahy s investory

9.Základy teorie rozhodování, behaviorální ekonomie, neurověd

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Aktuální vědecké poznatky o motivaci, spokojenosti, štěstí, sebedisciplíně, návycích, lidském mozku, rozhodování, učení, komunikaci, managementu a leadershipu. Přehled o globálním trhu, možnostech budoucího povolání, využití znalostí z FJFI v reálné praxi, světových technologických trendech a jejich souvislosti s matematikou. Základní koncepty řízení lidí, projektů, týmu i firmy.

Schopnosti:

Informovaně si zvolit budoucí povolání na základě vlastní motivace, schopností a při znalosti veškerých možností, které moderní svět nabízí. Jasně a výstižně prezentovat, napsat životopis, motivační dopis, adekvátně vystupovat na prvních pohovorech a schůzkách. Umět zavést základní pracovní návyky, organizovat čas, úkoly, komunikaci.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Andy Grove: High Output Management, Knopf Doubleday Publishing Group, 1995

[2] Carol Dweck: Mindset, Random House Publishing, 2006

Doporučená literatura:

[3] Petr Ludwig: Konec prokrastinace, Jan Melvil Publishing, 2013

[4] Daniel Kahneman: Thinking Fast and Slow, 2011

[5] Dan Pink: Drive, Riverhead books, 2011

[6] Angela Duckworth: Grit, Scribner, 2016

[7] Stephen Covey: 7 Habits of Highly Effective People, Simon&Schuster, 2013

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5357606.html