Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Úvod do standardního modelu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D02TEC ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Částice, leptony, hadrony, baryony, mesony, symetrie, grupa symetrie, kvarky, gluony, partony, standardní model elektroslabých a silných interakcí, kvantová chromodynamika (QCD), účinný průřez rozptylu

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Lagrangeovský formalismus, Kánonický formalismus

2.Symetrie ve fyzice

3.Symetrie a zákony zachování.

4.Symetrie a klasifikace částic. Multiplety

5.Kompaktní Lieovy grupy a jejich reprezentace, grupa SU(3)

6.Reprezentace grupy SU(3) jako multiplety částic.

7.Kvarky

8.Další typy kvarků - model SU(4)

9.Abelovské a neabelovské kalibrační teorie

10.Kvantová elektrodynamika, Kvantová chromodynamika (QCD)

11.Elektroslabá teorie

12.Standardní model = QCD + elektroslabá teorie

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.J. Hořejší: Fundamentals of Electroweak Theory, Universitas Carolinae, Praha 2003

2.J. Chýla: Quarks, partons and Quantum Chromodynamics (skripta k přednášce na MFF UK Praha 2003), http://www-hep2.fzu.cz/Theory/notes/text.pdf a knihy doporučené tamtéž na str. 5, zejména Tai-Pei Cheng, Ling-Fong Li: Gauge Theory of Elementary Particle Physics, Claredon Press, 1984 Chris Quigg: Gauge theories of strong, weak and electromagnetic interactions, Benjamin, 1983

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1638506.html