Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Přibližné výpočty v kvantové mechanice 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02NVKM1 Z 3 0+3 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Úvod do kvantové mechaniky v programu Mathematica. Úvod numerických metod a základu několika programovacích jazyků. Výpočet jednoduchého systému - částice v krabici a pravoúhlé potenciálové jámy.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky a numerické matematiky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Základy práce v programu Mathematica

2. Základy kvantové mechaniky v programu Mathematica

3. Základy kvantové mechaniky v programu Mathematica

4. Pokročilejší prvky Kvantové mechaniky v programu Mathematica

5. Pokročilejší prvky Kvantové mechaniky v programu Mathematica

6. Úvod do jazyku C, Fortran

7. Numerická integrace, zopakování numerických metod pro řešení integrodiferenciálních rovnic

8. Variable phase method

9. Částice v krabici

10. Částice v krabici

11. Pravoúhlá potenciálová jáma

12. Pravoúhlá potenciálová jáma

Cíle studia:

Znalosti:

Metody pro numerický výpočet základních úloh z kvantové mechaniky

Schopnosti:

Implementace výše zmíněných metod v daných programovacích jazycích

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. M. Feagin: Quantum Methods with Mathematica, Springer-Verlag, New York, 1994

Doporučená literatura:

[2] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery,Numerical Recipes, Cambridge University Press, 2007

Studijní pomůcky:

počítačová učebna s linuxem a programy FORTRAN,C,Mathematica

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24888605.html