Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR zkouška

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04ABRK ZK 3 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je koncipován jako příprava na státní jazykovou zkoušku a jeho obsah se řídí požadavky na tuto zkoušku. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů a nácvik ústní prezentace faktů o anglicky mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou. Kurz pokrývá třetinu témat nutných ke státní jazykové zkoušce.

Požadavky:

kurz je určen pouze studentům zaměření APIN

Osnova přednášek:

Jedna třetina z témat ke státní jazykové zkoušce, pokrývající reálie anglicky mluvících zemí v konfrontaci s Českou republikou.

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Faktografické znalosti reálií o anglicky mluvících zemích s důrazem na specifické jazykové prostředky vztahující se k danému tématu.

Schopnosti:

Číst s porozuměním texty o anglicky mluvících zemích, vyhledat relevantní informace v textu, aplikovat znalosti jazykového systému a lexikálních prostředků v ústní komunikaci o anglicky mluvících zemích ve srovnání s ČR (dialog, diskuze).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

P. Whitton, H. Whitton, Reálie Velké Británie a Severního Irska, Fraus 2009

M. Matz, Reálie Spojených států amerických, Fraus 2008

Doporučená literatura:

J.Peprník, Británie a USA ilustrované reálie,Nakladatelství Olomouc, s.r.o. 2004

učební materiály katedry jazyků, k dispozici na katedře a na webových stránkách vyučujících

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24537305.html