Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Ortogonální polynomy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02TOP Z 2 2+0 česky
Přednášející:
Goce Chadzitaskos (gar.)
Cvičící:
Goce Chadzitaskos (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Ortogonální polynomy, váhová funkce a teorie momentů, rekurentní formule, Jacobiho matice, formule Rodriguese, kořeny polynomů a jejich polohy, klasické posloupnosti ortogonálních polynomů, vytvořující funkce, konečné polynomy, Askeyovo schéma posloupností ortogonálních polynomů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Ortogonální polynomy, váhová funkce

2. Teorie momentů

3. Rekurentní formule

4. Favardova věta

5. Jacobiho matice

6. Lagrangeova interpolační formule a Gaussova kvadratura

7. Formule Rodriguese

8. Kořeny ortogonálních polynomů a jejich polohy

9. Klasické posloupnosti ortogonálních polynomů

10. Vytvořující funkce

11. Konečné polynomy

12. Askeyovo schéma posloupností ortogonálních polynomů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Seznámit se s teorií ortogonálních polynomů a jejich vlastnostmi a užitím

Schopnosti:

Najít některé řešitelné konečné hamiltoniány.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] T.S.Chihara „An Intoduction to Orthogonal Polynomials“ Gordon and Breach, NY 1978

Doporučená literatura:

[2] Ch. Dunkel, Y. Xu „Orthogonal Polynomials of Several Variables“, Cambrige, UK 2001

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24817405.html