Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Experimentální metody jaderné fyziky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02EMJFB KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V přednášce se probírají základní fyzikální procesy, metody a zařízení využívané v experimentální jaderné fyzice a v některých praktických aplikacích

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu fyziky, detektorů a fyzikálního praktika.

Osnova přednášek:

1.Úvod; kinematika částic, ionizační ztráty

2.Mnohonásobný rozptyl, radiační délka

3.Fotoefekt, Comptonův rozptyl, gama-konverse

4.Jaderné emulze, mlžné a bublinové komory, ionizační komory

5.Ionizační komory cylindrické, Geigerovy detektory, streamerové detektory

6.Polovodičové detektory

7.Čerenkovovy detektory, přechodové záření

8.Scintilační detektory, fotonásobiče

9.alfa, beta, gama a neutronové zářiče, kosmické záření

10.Urychlovače částic, jaderné reaktory

11.Simulace aparatury

12.Zpracování dat

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Mechanismy detekce a konstrukce moderních detektorů pro částicovou fyziku

Schopnosti:

Orientace v používaných konceptech moderních detekčních systémů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] R.W.Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag 1897

Doporučená literatura:

[2] D. Green: The Physics of Particle Detectors, Cambridge University Press, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24170105.html