Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Pokročilá reaktorová fyzika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D17PRF ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět je zaměřen na lineární transportní teorii. Jeho podstatná část je věnována přesnému řešení důležitých úloh pro transportní rovnici. Jsou v něm také zahrnuta řešení různých aproximací úloh týkajících se průchodu neutrálních částic hmotným prostředím. Několik lekcí je věnováno numerickým řešením, a to: metodě diskrétních ordinát, variačním metodám, dále metodě první srážky a hlavně metodě Monte-Carlo. Jedna lekce je věnována problematice uspořádání blanketu systémů ADS a výpočtům z oblasti transmutačních reaktorů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Historie reaktorové fyziky, úvod do teorie přenosu

2. Transportní rovnice - odvození, obecné problémy jejího řešení, okrajové podmínky

3. Úloha s počáteční podmínkou pro transportní rovnici

4. Úloha na kritičnost

5. Metoda rozkladu do systému partikulárních řešení transportní rovnice

6. Užití Laplaceovy trasformace při řešení transportní rovnice

7. Metody řešení transportní rovnice používané v praxi

8. Numerické metody

9. Metoda Monte Carlo

10. Řešení úloh transportu neutronů metodou Monte Carlo

11. Kód MCNP, cvičení - jednoduché výpočty, porovnání násobícího potenciálu aktinidů

12. Přehled výpočtových kódů ve fyzice reaktorů, příklady použití

13.Úvod do problematiky transmutačních reaktorů

14.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Davison B.: Neutron Transport Theory (Oxford University Press, 1957)

2. Case K. M., Zweifel P. F.: Linear Transport Theory (Addison-Wesley Publ. Co.,1967)

3. Gnedenko B. V.: The Theory of Probability (Mir Publishers, Moscow, 1969)

4. Bachvalov N.S., Židkov N.P.,Kobelkov G. M.: Čislennye metody (Moskva, Nauka, 1987)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4611706.html