Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Problémový seminář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PSEM Z 2 0+4 česky
Přednášející:
Jaroslav Král (gar.)
Cvičící:
Jaroslav Král (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Soubor 25 seminařů s tematy z oblasti inženýrství pevných látek, fyzikální elektroniky, nauky o materiálech, jaderných reaktorů, dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Požadavky:
Osnova přednášek:

různá temata studovaná na katedrách

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Informace o některých tematech studovaných na katedrách: fyzikální elektroniky, inženýrství pevných látek, nauky o materiálech, dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, a jaderných reaktorů.

Schopnosti

Informovaně se rozhodovat pro zaměření dalšího studia.

Studijní materiály:

Literatura je dána tématy jednotlivých příspěvků.

Poznámka:

volitelný předmět

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet13605.html