Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Pinče

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02PINC ZK 3 2+0 česky
Přednášející:
Pavel Kubeš (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

V tomto předmětu se studenti seznámí s výbojovým principem přípravy plazmatu na bleskovém principu magnetického pinče s vysokou hustotou energie schopného produkovat fúzní neutrony. Je prezentován současný stav badatelského výzkumu a aplikací a diskutován výhled pro příští léta.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky

02TEF1,2 Teoretická fyzika 1,2

Osnova přednášek:

1. Z-pinč: princip, druhy výbojů, vlastnosti, aplikace

2. Historie, současný výzkum a způsoby realizace pinčové varianty řízené termonukleární fúze

3. Stacionární pinč, Bennettova rovnováha, energetická bilance, elektromagnetický kolaps

4. Dynamický pinč, nestability

5. Fenomenologická magnetohydrodynamika, zamrzlé a difusní magnetické pole, magnetická energie a napětí

6. Magnetohydrostatika, bezsilové konfigurace, samoorganizace magnetického pole (magnetické dynamo, alfa efekt, turbulence, neideální plazma, kulové blesky)

7. Z-pinč jako výkonný laboratorní zdroj intenzivního rtg. záření, XUV lasery, XUV litografie

8. Metody detekce VUV a rentgenového záření s časovým a prostorovým rozlišením, příklady

9. Vizualizační laserová diagnostika, měření hustot a magnetických polí, příklady

10. Mechanismy generace a detekce energetických iontů, elektronů a tvrdého RTG záření

11. Mechanismy generace a detekce fúzních neutronů s časovým rozlišením

12. Analýza a zpracování neutronových signálů metodami time-of-flight, MC, metody rekonstrukce a určení časového vývoje energetického spektra

13. Z-pinčový výzkum v EU, Rusku, USA, ČR

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti se seznámí s výbojovým principem přípravy plazmatu s vysokou hustotou energie schopného produkovat fúzní neutrony

Schopnosti:

Příprava plazmatu s vysokou hustotou energie schopného produkovat fúzní neutrony

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Ryutov, Derzon, Matzen: The Physics of Fast Pinces, Review of Modern Physics, Vol 72, 2000, pp. 167 - 221.

Doporučená literatura:

[2] M.A. Liberman et al, Physics of High_Density Plasmas, Springer1998

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24891005.html