Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Dozimetrie a radioaktivita životního prostř.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16DRZP ZK 2 2+0
Přednášející:
Lenka Thinová (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět podává ucelený pohled na jednotlivé složky ozáření obyvatelstva. Zahrnuje informace, způsoby měření a výpočty efektivních dávek od jednotlivých zdrojů ionizujícího záření. Podává přehled o veličinách, jednotkách, výpočtech v oblasti stanovení efektivních dávek, cost benefit apod. Informuje o předpokladech pro realizaci a následně o možnostech provedení ozdravných opatření.

Požadavky:

Základní znalosti z dozimetrie a detekce ionizujícího záření.

Osnova přednášek:

1. Úvod, veličiny a jednotky, legislativa ve světě a v ČR

2. Atomový zákon a příslušné vyhlášky; základní rozdělení zdrojů ionizujícího záření

3. Výpočet dávky obecně, úvod do technologie aerosolů, cost benefit, příklady výpočtu dávky

4. Kosmické záření, původ, rozdělení, výpočet dávky, měření

5. Terestrické záření, výpočet dávky

6. Vnitřní kontaminace, modely pro výpočet vnitřní kontaminace a úvazku efektivní dávky

7. NORM, TENORM

8. Radioaktivní objekty a kontaminace ŽP, staré zátěže, radioaktivní spad a radionuklidy z jaderných zařízení

9. Příklady - opakovací hodina, počítání příkladů na probranou látku

10. Fyzika radonu, OAR, EOAR, F, WLM

11. Radon v půdním vzduchu, zákonitosti a způsoby měření, stanovení radonového indexu, mezinárodní srovnávací plochy

12. Diagnostické metody, analýzy dat

13. Ozdravná opatření

14. Dávka, RR, nízké dávky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalost jednotlivých zdrojů ionizujícího záření a posouzení jejich závažnosti z hlediska radiační ochrany. Znalost způsobů měření a vztahů mezi měřenými veličinami a veličinami vypočtenými.

Schopnosti:

Ucelený pohled na příspěvky jednotlivých složek ozáření obyvatelstva a schopnost stanovit efektivní dávku.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kolektiv autorů: Principy a praxe radiačni ochrany, SUJB, 2000.

[2] Vyhláška o radiační ochraně č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky 499/2005 Sb.

[3] ČSN ISO 31-09 Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika 1996.

[4] ČSN ISO 31-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření 1996.

[5] Nazaroff W. W., Nero A.V.: Radon and its decay products in indoor air. New York, John Wiley, 1988.

[6] IAEA: Radiation Protection Against Radon in Workplaces other than Mines. IAEA, Vienna, 2003.

Doporučená literatura:

[7] WHO: Radon and health. Information sheet, WHO, 2004.

[8] ICRP Recommendation 103.

[9] Radiation, People and the Environment. IAEA 2004.

[10] Schery, S.: Understanding Radioactive Aerosols and their Measurement. Kluwer Academic Publisher 2001.

[11] ICRP Publication 66: Human respiratory tract model for radiological protection.

[12] Hinds, W.C.: Aerosol technology. Joh Wiley and Sons. 1999.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11361805.html