Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Radioaktivita životního prostředí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16DRZB ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět seznámí studenty přehledně s jednotlivými složkami životního prostředí z pohledu radioaktivity. Uvede základní informace k měření radioaktivity v životním prostředí a k výpočtům s měřenými veličinami. Podrobněji se věnuje radonové problematice.

Požadavky:

Základní znalosti z dozimetrie a detekce ionizujícího záření.

Osnova přednášek:

1. Úvod, veličiny a jednotky, legislativa ve světě a v ČR

2. Práce s vyhláškami, orientace v problémech

3. Praktické ukázky výpočtů dávek obecně

4. Základní informace o kosmickém záření a jeho měření

5. Terestrické záření

6. Vnitřní kontaminace

7. ALARA, NORM, TENORM

8. Kontaminace ŽP, staré zátěže

9. Opakovací hodina, počítání příkladů na probranou látku a ukázky přístrojů

10. Úvod do radonové problematiky

11. Radon v půdním plynu

12. Diagnostické metody

13. Ozdravná opatření

14. Radonové riziko, epidemiologické studie

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalost radioaktivity jednotlivých složek životního prostředí a posouzení jejich závažnosti z hlediska radiační ochrany. Základní znalost způsobů měření a vztahů mezi měřenými veličinami a veličinami vypočtenými.

Schopnosti:

Schopnost stanovit efektivní dávku a provést a vyhodnotit měření radioaktivity v laboratoři a v terénu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SUJB, 2000.

[2] Vyhláška o radiační ochraně č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky 499/2005 Sb.

[3] ČSN ISO 31-09 Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika 1996.

[4] ČSN ISO 31-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření 1996.

[5] Nazaroff W. W., Nero A.V.: Radon and its decay products in indoor air. New York, John Wiley, 1988.

[6] IAEA: Radiation Protection Against Radon in Workplaces other than Mines. IAEA, Vienna, 2003.

Doporučená literatura:

[7] WHO: Radon and health. Information sheet, WHO, 2004.

[8] ICRP Recommendation 103.

[9] Radiation, People and the Environment. IAEA 2004.

[9] Schery, S.: Understanding Radioactive Aerosols and their Measurement. Kluwer Academic Publisher 2001.

[10] ICRP Publication 66: Human respiratory tract model for radiological protection.

[11] Hinds, W.C.: Aerosol technology. Joh Wiley and Sons. 1999.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1885406.html