Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Dynamické rozhodování 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01DRO1 ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Tatiana Guy (gar.), Miroslav Kárný (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

1. Abstrakce reálných rozhodovacích problémů

2. Prvky rozhodovacích problémů (rozhodovač, jeho okolí, chování rozhodovací smyčky, strategie, omezení)

3. Kvantifikace rozhodovací úlohy (harmonisované kvantitativní modelování preferencí mezi chováními a strategiemi)

4. Výsledná formalisovaná rozhodovací úloha a její prvky (pravděpodobnostní modely a kritérium)

5. Plně pravděpodobnostní návrh jako optimalisace universálního kritéria očekávané kvality

5. Nástroje na řešení dynamické rozhodovací úlohy (obecné dynamické programování a jeho

aditivní a datově závislé verse)

6. Obecné nástroje na naplnění prvků rozhodovací úlohy

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Abstrakce reálných rozhodovacích problémů

2. Prvky rozhodovacích problémů (rozhodovač, jeho okolí, chování rozhodovací smyčky, strategie, omezení)

3. Kvantifikace rozhodovací úlohy (harmonisované kvantitativní modelování preferencí mezi chováními a strategiemi)

4. Výsledná formalisovaná rozhodovací úloha a její prvky (pravděpodobnostní modely a kritérium)

5. Plně pravděpodobnostní návrh jako optimalisace universálního kritéria očekávané kvality

5. Nástroje na řešení dynamické rozhodovací úlohy (obecné dynamické programování a jeho

aditivní a datově závislé verse)

6. Obecné nástroje na naplnění prvků rozhodovací úlohy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: abstrakce dynamického rozhodování za neurčitosti, neúplné znalosti a realistických omezeních (technických, informačních a výpočetních); obecná metodika formalisace a řešení rozhodovací úlohy

Schopnosti: pochopit jak se formalisuje obecný rozhodovací problém, jaké jsou jeho prvky a metody jejich naplnění a řešení optimalisovaného rozhodování

Studijní materiály:

Doporučená literatura: vybrané části z

[1] M. Kárný, J. Bohm, T.V. Guy, L. Jirsa, I. Nagy, P. Nedoma, and L. Tesař. Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms. Springer, London, 2006.

[2] M. Kárný, T.V. Guy. Fully probabilistic control design. Systems & Control Letters, 55(4), 2006.

[3] M. Kárný and T. Kroupa. Axiomatisation of fully probabilistic design. Information Sciences, 186(1), 2012.

Studijní pomůcky: Učebna s projektorem

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5001506.html