Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Předdiplomní seminář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DSEM Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Martin Kropík (gar.)
Cvičící:
Martin Kropík (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:

Předmět seminář se věnuje zejména diplomovým pracím studentů. Seznamuje studenty s formálními požadavky při vypracování diplomových prací, s tématy prací ostatních studentů v ročníku a nácvikem prezentací pro obhajoby diplomových prací při státní závěrečné zkoušce. V rámci předmětu mohou studenti rovněž navštěvovat fakultní kolokvia, která mají vztah k jejich studijnímu oboru

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

Předmět seminář se věnuje zejména diplomovým pracím studentů. Seznamuje studenty s formálními požadavky při vypracování diplomových prací, s tématy prací ostatních studentů v ročníku a nácvikem prezentací pro obhajoby diplomových prací při státní závěrečné zkoušce. V rámci předmětu mohou studenti rovněž navštěvovat fakultní kolokvia, která mají vztah k jejich studijnímu oboru.

Osnova cvičení:

Předmět seminář se věnuje zejména diplomovým pracím studentů. Seznamuje studenty s formálními požadavky při vypracování diplomových prací, s tématy prací ostatních studentů v ročníku a nácvikem prezentací pro obhajoby diplomových prací při státní závěrečné zkoušce. V rámci předmětu mohou studenti rovněž navštěvovat fakultní kolokvia, která mají vztah k jejich studijnímu oboru

Cíle studia:

Znalosti:

formální záležitosti diplomových prací, úprava, literatura a odkazy na ní, způsob prezentace výsledků, softwarové prostředky pro prezentace

Schopnosti:

prezentovat výsledky diplomové práce pro její obhajobu při státní závěrečné zkoušce

Studijní materiály:

Studijní pomůcky:

učebna s audiovizuálním vybavením pro prezentace

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 5. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1927206.html