Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Základy programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18ZPRO Z 4 2P+2C česky
Přednášející:
Miroslav Virius, Zdeněk Čulík, Vladimír Jarý, Lucie Roškotová, Aleš Suchomel, Jan Thiele, František Voldřich
Cvičící:
Miroslav Virius, Zdeněk Čulík, Vladimír Jarý, Lucie Roškotová, Aleš Suchomel, Jan Thiele, František Voldřich
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Přednáška je určena především posluchačům, kteří mají jen velmi malé nebo žádné zkušenosti s programováním. Seznámí posluchače se základními pojmy v oblasti programování a s programovacím jazykem C++.

Požadavky:

Nenavazuje na žádné předměty; předpokládá se pouze uživatelská znalost počítače.

Osnova přednášek:

1. Co je to počítač, co je to program, co je algoritmus

2. Zobrazování dat v paměti počítače, význam datových typů

3. Struktura programu

4. Proměnné a neobjektové datové typy

5. Příkazy, Vstupní a výstupní operace

6. Funkce

7. Ukazatele, spojové seznamy

8. Modulární stavba programu, objektové typy

Osnova cvičení:

1. První program

2. Algoritmus

3. Použití vestavěných datových typů

4. Složitější programy

5. Neobjektové datové typy

6. Příkazy

7. Vstupní a výstupní operace

8. Podprogramy

9. Ukazatele, spojové seznamy: Neobjektová implementace jednosměrně zřetězeného spojového seznamu

10. Objektové typy v C++, preprocesor

Cíle studia:

Znalosti:

Programovací jazyk C++l.

Schopnosti:

Řešit základní programátorské úkoly s pomocí jazyka C++.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Virius, M.: Základy programování v C++. Praha: ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05470-3.

Doporučená literatura:

[2] Stroustrup, B.: The C++ programming language. 4th ed. Addison-Wesley 2013. ISBN 978-0-321-56384-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11274505.html