Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy programování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18ZPRO Z 4 2+2 česky
Přednášející:
Miroslav Virius, Matouš Jandek, Zuzana Olajcová, Peter Príbeli, Lucie Roškotová, Martin Zemko
Cvičící:
Miroslav Virius, Zdeněk Čulík, Martin Dlask, Martin Flusser, Jan Hrušovský, Matouš Jandek, Jakub Klinkovský, Jiří Minarčík, Zuzana Olajcová, Zuzana Petříčková, Peter Príbeli, Lucie Roškotová, Kateřina Škardová, Vít Škvára, Petr Vokáč, Martin Zemko
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Přednáška je určena především posluchačům, kteří mají jen velmi malé nebo žádné zkušenosti s programováním. Seznámí posluchače se základními pojmy v oblasti programování a s programovacím jazykem C++.

Požadavky:

Nenavazuje na žádné předměty; předpokládá se pouze uživatelská znalost počítače.

Osnova přednášek:

1. Co je to počítač, co je to program, co je algoritmus

2. Zobrazování dat v paměti počítače, význam datových typů

3. Struktura programu

4. Proměnné a neobjektové datové typy

5. Příkazy, Vstupní a výstupní operace

6. Funkce

7. Ukazatele, spojové seznamy

8. Modulární stavba programu, objektové typy

Osnova cvičení:

1. První program

2. Algoritmus

3. Použití vestavěných datových typů

4. Složitější programy

5. Neobjektové datové typy

6. Příkazy

7. Vstupní a výstupní operace

8. Podprogramy

9. Ukazatele, spojové seznamy: Neobjektová implementace jednosměrně zřetězeného spojového seznamu

10. Objektové typy v C++, preprocesor

Cíle studia:

Znalosti:

Programovací jazyk C++l.

Schopnosti:

Řešit základní programátorské úkoly s pomocí jazyka C++.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Virius, M.: Základy programování v C++. Praha: ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05470-3.

Doporučená literatura:

[2] Stroustrup, B.: The C++ programming language. 4th ed. Addison-Wesley 2013. ISBN 978-0-321-56384-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11274505.html