Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vybrané partie z dozimetrie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16VYPD ZK 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Lineární vysokonapěťové urychlovače, lineární vysokofrekvenční urychlovače, urychlovače na bázi cyklotronu, mikrotron, betatron, elektronové a protonové synchrotrony, zdroje elektronů a iontů pro urychlovače, terčíky.

Metodika zpracování signálu z různých typů detektorů ionizujícího záření, spektroskopické systémy, zpracování naměřených spekter a přehled další elektroniky v tomto typu experimentálních zařízení.

Cíle a náplň metrologie, interpretace veličin a jednotek záření v metrologii, teoreticky a experimentální základy metrologie (chyby měření, relativní a absolutní měření, zpracování dat a vyhodnocení výsledků měření, etalony záření a radionuklidů), stanovení základních

veličin záření (aktivita, emise zdroje, expozice, absorbovaná dávka), porovnávací měření; metrologicky zákon a příslušné předpisy.

Požadavky:

Znalost základů jaderné fyziky, dozimetrie a detekce ionizujícího záření.

Osnova přednášek:

1. Typy urychlovačů

2. Dynamika částic

3. Lineární urychlovače

4. Cyklotron, betatron, mikrotron

5. Elektronové a protonové synchrotrony

6. Elektronové a iontové zdroje, terčíky

7. Použití urychlovačů

8. Základy obecné metrologie.

9. Úvod do legální metrologie, veličiny a jednotky, zákon a vyhlášky, stanovená měřidla.

10. Organizace metrologické návaznosti v ČR, schemata návaznosti.

11. Kalorimetrie jako absolutní metoda, metody měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.

12. Standardizace expozice a kermy, air-free komora, dutinová komora.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Typy a principy urychlovačů a jejich využití. Přehled o metodách zpracování signálů z detektorů ionizujícího záření a jejich využití pro spektroskopii. Znalosti o interpretaci veličin a jednotek ionizujícího záření v metrologii. Systém zpracování dat a vyhodnocení výsledků včetně chyb a nejistot.

Schopnosti:

Získání znalostí o principu a typech urychlovačů, s jejich použitím a s principy radiační ochrany souvisejícími s jejich provozem. Umět kvalifikovaně pracovat se spekroskopickou elektronikou a vyhodnocovat naměřená data. Zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data dle odpovídajících norem metrologie. Stanovit základní veličiny ionizujícího záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S. Humphries: Principles of Charge Particle Acceleration, John Wiley and Sons 1999

[2] H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics, Springer Verlag Berlin 1999

[3] ICRU report 85: Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation, Radiat. Prot. Dosimetry doi: 10.1093/rpd/ncs077, 2012

[4] Measurement Uncertainty A Practical Guide for Secondary Standards Dosimetry Laboratories IAEA-TECDOC-1585,2008

[5] Dosimetry for Radiation Processing, IAEA-TECDOC-1156, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3183806.html