Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Rešeršní práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02RPTF2 Z 10 10 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Rešeršní práce v zaměření na zvolené téma pod vedením školitele

Požadavky:
Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: individuální tématika podle zadání práce

Schopnosti: samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Doporučená literatura:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24889605.html