Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kosmické záření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02KZ ZK 2 2+0
Přednášející:
Dalibor Nosek (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Experimentální data o kosmickém záření, představy o jeho vzniku a jeho detekce na Zemi. Vlastnosti kosmického záření, fenomenologie, zdroje, urychlení a šíření. Gamma záření ve vesmíru. Metody detekce kosmického záření, interakce kosmického záření s atmosférou Země, rozsáhlé spršky ve vzduchu.

Požadavky:

Znalosti na úrovni středoškolské matematiky a fyziky

Osnova přednášek:

1. Energetické spektrum kosmického záření

2. Složení kosmického záření

3. Urychlení a šíření kosmického záření

4. Sekundární kosmické záření: piony a miony

5. Rozsáhlé spršky částic ve vzduchu

6. Rozvoj elektromagnetické kaskády v atmosféře Země

7. Kosmické záření o nejvyšších energiích, GZK jev

8. Detekce atmosférických spršek

9. Astronomie s Roentgenovým zářením

10. gama-Astronomie, gama-záblesky

11. Atmosférická a solární neutrina

12. Shrnutí: současné výsledky a problémy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Možné zdroje kosmického záření, jeho šíření a interakce záření s atmosférou.

Schopnosti:

Orientace v experimentálním měření kosmického záření a zpracování dat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] C.Grupen, Astroparticle Physics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005. Chapters 6 a 7.

Doporučená literatura:

[2] D.H.Perkins, Particle Astrophysics, Oxford University Press, 2003, Chapter 6.

[3] T.K.Gaisser, Cosmic Ray and Particle Physics, Cambridge University Press, 1990.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2825706.html