Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
02RQGP Z 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Cílem semináře je aktivní formou prodiskutovat a pochopit význam přelomových článků ve fyzice těžkých iontů.

Požadavky:

Znalosti základního kursu fyziky, subatomové fyziky a detektorů

Osnova přednášek:

1. Článek od E. Fermi

2. Článek od R. Hagedorn

3. Článek od L.D. Landau

4. Článek od J.D. Bjorken

5. Článek od T. Matsui a H. Satz

6. Článek od S. Gavin a R. Vogt

7. Článek od P. Danielewicz a G. Odyniec

8. Článek od S. Voloshin a Y. Zhang

9. Článek od X.-N. Wang a M Gyulassy

10. Článek od J.P. Blaizot a L.D. McLerran

11. Článek od R. Baier, D. Schiff, B.G. Zakharov

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají teoretický přehled v oblasti kvark-gluonového plazmatu.

Schopnosti:

Orientace v teoriích v oblasti fyziky kvakr-gluonového plazmatu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Johann Rafelski a spol.: Quark-Gluon Plasma Theoretical Foundations An Annotated Reprint Collection. Elsevier 2003

Doporučená literatura:

[2] Johann Rafelski : Hadrons and quark-gluon plasma,Cambridge Monographs 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11300305.html