Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2017/2018

Praktikum z radiační chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15PRACH KZ 3 0+3
Přednášející:
Cvičící:
Václav Čuba (gar.), Jan Bárta
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Posluchači se seznámí s praktickými aplikacemi radiačních a fotochemických metod při ochraně životního prostředí, přípravě organických polymerů a syntézách anorganických materiálů. Dále se seznámí s pokročilou chemickou dozimetrií a aktinometrií.

Požadavky:

1. Absolvování kompletního kurzu jaderné chemie.

2. Absolvování kurzu detekce a dozimetrie ionizujícího záření.

3. Základy radiační chemie

4. Prokázání zdravotní způsobilosti pro práci v riziku ionizujícího záření.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Radiační dechlorace

2. Radiační odstraňování těžkých kovů

3. Fotochemické odstraňování kontaminantů

4. Pokročilá chemická dozimetrie

5. Aktinometrie

6. Radiační polymerace

7. Radiační syntézy

8. Fotochemické přípravy materiálů

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti získají znalosti o přípravě a vedení radiačně chemických experimentů spočívající v přípravě vzorků k ozařování a stanovení absorbované dávky.

Schopnosti:

Student bude schopen samostatně připravit vhodný dozimetr resp. aktinometr vyhodnotit rozsah radiačně chemické resp. fotochemické změny v závislosti na množství absorbované energie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně (307/2002

Sb.)

[2] J. Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, (2. vydání), ČVUT Praha, 1987

Doporučená literatura:

[1] Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (18/1997 Sb.)

Studijní pomůcky:

[1] Ozařovna

[2] Chemická laboratoř

Poznámka:

Praktikum z radiační chemie

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1757706.html