Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Reaktory nových generací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17RNG ZK 3 3 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderných reaktorů
Anotace:
Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1.úvodní přednáška, 2 přednášky

úvod do problematiky nových jaderných zdrojů, jaderné reaktory generace III+, jaderné reaktory generace IV, urychlovačem řízené systémy, fúzní systémy, úvod do problematiky palivových cyklů nových jaderných zdrojů

3.reaktory generace 3+ : tlakovodní systémy, 1 přednáška

Jaderné reaktory III. generace, projekty reaktorů EPR, AP-1000 a AES-2006 (VVER-1200) - základní charakteristiky, bezpečnostní systémy a principy, uspořádání reaktoru

4.reaktory generace 3+ : varné reaktory a pokročilé reaktory CANDU, 1 přednáška

projekty pokročilých varných reaktorů ABWR, ESBWR, SWR-1000, projekt pokročilého CANDU reaktoru (ACR) - základní charakteristiky, bezpečnostní systémy a principy, uspořádání reaktoru

5.reaktory IV. generace, 6 přednášek

Rychlé reaktory chlazené sodíkem, Plynem chlazené rychlé reaktory, Olovem chlazené rychlé reaktory, Vysokoteplotní reaktory, Reaktory chlazené tekutými solemi, Reaktory chlazené nadkritickou vodou - vždy základní koncepce, charakteristiky, bezpečnostní systémy a principy, uspořádání reaktoru, dosavadní vývoj, současný stav, výhled

6.urychlovačem řízené systémy, 1 přednáška

Úvod do problematiky urychlovačem řízených systémů - základní koncepce, charakteristiky, bezpečnostní systémy a principy, uspořádání reaktoru, dosavadní vývoj, současný stav, výhled

7.fúzní systémy, 2 přednášky

navrhované jaderné zdroje na principu fúze - tokamaky, laserové fúzní systémy. Principy, základní charakteristiky, dosavadní vývoj, současný stav, výhled.

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Znalosti:

Znalost problematiky nových a navrhovaných jaderných zdrojů, zahrnující seznámení s danými systémy a orientaci v jejich přednostech a nedostatcích.

Schopnosti:

schopnost orientace v problematice nových jaderných zdrojů energie, schopnost posouzení stavu vývoje nových jaderných systémů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1. A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems, U.S. DOE Nuclear Energy Research Advisory Committee and the Generation IV International Forum, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1906806.html