Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Praktikum metod konečných prvků

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14PMKP KZ 3 0+2
Přednášející:
Aleš Materna (gar.)
Cvičící:
Aleš Materna (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Zvládnutí komerčního softwaru při řešení praktických problémů mechaniky pomocí metody konečných prvků.

Požadavky:

Po studentech je požadována znalost teorie elasticity a plasticity materiálů, dynamiky a pevnosti. Rovněž je nutná znalost obsluhy PC.

Osnova přednášek:

1. Lineární statika: ohyb nosníku s nástřikem.

2. Nelineární statika: elastoplastická deformace trubky zatížené vnitřním přetlakem.

3. Kontaktní úloha: indentace materiálu.

4. Komplexní nelineární úloha: kalíškovací zkouška.

5. Lomová mechanika: 2D a 3D průchozí trhlina.

6. Dynamika: kmitání nosníku.

7. Vedení tepla: ohřev plochy laserem.

8. Teplotní pnutí: ohřev bimetalického pásku.

9. Creep materiálu: creep lopatky turbíny.

10. Paralelizace výpočtu, uživatelská rozšíření na úrovni preprocesoru a řešiče.

Osnova cvičení:

1. Lineární statika: ohyb nosníku s nástřikem.

2. Nelineární statika: elastoplastická deformace trubky zatížené vnitřním přetlakem.

3. Kontaktní úloha: indentace materiálu.

4. Komplexní nelineární úloha: kalíškovací zkouška.

5. Lomová mechanika: 2D a 3D průchozí trhlina.

6. Dynamika: kmitání nosníku.

7. Vedení tepla: ohřev plochy laserem.

8. Teplotní pnutí: ohřev bimetalického pásku.

9. Creep materiálu: creep lopatky turbíny.

10. Paralelizace výpočtu, uživatelská rozšíření na úrovni preprocesoru a řešiče.

Cíle studia:

Znalosti:

Metody a nástroje matematiky pro řešení problémů inženýrské praxe.

Schopnosti:

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni vytvářet síť konečných prvků, volit typ prvku podle řešeného fyzikálního problému, aplikovat okrajové podmínky, zpracovat a správně interpretovat dosažené výsledky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Adams, V. - Askenazi, A.: Building Better Products with Finite Element Analysis. OnWord Press, 1999, 588 s.

Doporučená literatura:

[2] Marc - User's Guide, MSC.Software.

[3] Marc - Volume A-E, MSC.Software.

Studijní pomůcky:

MSC.Marc 2015 v počítačové studovně.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25040805.html