Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Kohomologické metody v teoretické fyzice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02KOHOM ZK 5 2
Přednášející:
Jan Vysoký
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Singulární homologie, de Rhamova kohomologie. Čechova kohomologie (kalibrační teorie). Chevalleyova kohomologie (projektivní representace, deformace asociativních a Lieových algeber).

Požadavky:

02GMF1, 02GMF2

Osnova přednášek:

1. Singulární homologie

2. De Rhamova kohomologie

3. Čechova kohomologie a kalibrační pole

4. Kohomologie Lieových algeber.

5. Projektivní reprezentace v kvantové teorii.

6. Deformace asociativních a Lieových algeber

7. Kvantování jako deformace klasické mechaniky.

Osnova cvičení:

Cvičení je nedílnou součástí výuky a zahrnuje konkrétní příklady použití kohomologických metod v domácích úlohách.

Cíle studia:

Znalosti:

Studenti se seznámí s různými typy kohomologií používanými v teoretické fyzice.

Schopnosti:

Studenti jsou schopni aplikovat kohomologické metody v teoretické fyzice.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] B.R. Pollard: An Introduction to Algebraic Topology, Bristol University, 1979

Doporučená literatura:

[2] C. Nash: Topology and physics - a historical essay, arXiv: hep-th/9709135

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2825206.html