Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Statistické zpracování dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
02SSD Z,ZK 4 2+2
Přednášející:
Miroslav Myška (gar.)
Cvičící:
Miroslav Myška (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět volně navazuje na základní kurz pravděpodobnosti a statistiky. Je zaměřen především na praktické aplikace statistických metod při experimentálním zpracování dat. Studenti získají znalosti o různých metodách statistického zpracování a vhodnosti jejich využití, způsobech fitování a testování hypotéz.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu pravděpodobnosti a statistiky.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy matematické statistiky I.

2. Základní pojmy matematické statistiky II.

3. Nejdůležitější statistické rozdělení pro zpracování dat z experimentů.

4. Odhad neznámých parametrů.

5. Metoda nejmenších čtverců.

6. Pás spolehlivosti, statistické vlastnosti reziduí.

7. Potlačení numerických nestabilit.

8. Iterační metody pro minimalizaci kvadratického funkcionálu.

9. Metoda maximální věrohodnosti.

10. Metody pro generování náhodných výběrů.

11. Simulace náhodných procesů metodou Monte Carlo.

12. Statistické modely a jejich testování.

13. Příklady testování hypotéz.

Osnova cvičení:

1. Základní pojmy matematické statistiky I.

2. Základní pojmy matematické statistiky II.

3. Nejdůležitější statistické rozdělení pro zpracování dat z experimentů.

4. Odhad neznámých parametrů.

5. Metoda nejmenších čtverců.

6. Pás spolehlivosti, statistické vlastnosti reziduí.

7. Potlačení numerických nestabilit.

8. Iterační metody pro minimalizaci kvadratického funkcionálu.

9. Metoda maximální věrohodnosti.

10. Metody pro generování náhodných výběrů.

11. Simulace náhodných procesů metodou Monte Carlo.

12. Statistické modely a jejich testování.

13. Příklady testování hypotéz.

Cíle studia:

Znalosti:

Metody výpočtu statistických ukazatelů, testy shody, chí kvadrát, statistické modely a testování hypotéz

Schopnosti:

Použití základních metod analýzy dat, určování statistických ukazatelů a fitování dat

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] T. Eadie et al., Statistical Methods in Experimental Physics, Amsterdam,1971.

Doporučená literatura:

[2] G. Cowan, Statistical Data Analysis, Clarendon Press, Oxford, 1998.

[3] D.S. Silva, Data Analysis A Bayesian Tutorial, Claredon Press, Oxford, 1998

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2826806.html