Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Aplikace SQL

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SQL Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Jaromír Kukal
Cvičící:
Jaromír Kukal
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Praktická realizace databázového systému podle obecných principů databázové analýzy.

Požadavky:

Absolvování 18DATS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Databázové platformy, rozhraní, skript, DDL, DML.

2. Vytvoření tabulky a indexu v DDL.

3. Aktualizace, projekce a restrikce v DML.

4. Třídění, agregace a druhá restrikce v DML.

5. Hodnota NULL v tabulce, ve výrazu a při restrikci.

6. Množina hodnot a zahnízděný dotaz.

7. Pohled jako virtuální tabulka a její vytvoření v DDL.

8. Realizace integritních omezení v DDL.

9. Spojování datových zdrojů a hierarchické pohledy.

10. Optimalizace dotazu a rychlé množinové operace.

11. Vytváření procedur v DDL, větvení a cyklus.

12. Procedura vracející tabulku a výjimky.

13. Událostí v databázovém systému a spouště.

14. Vrstva pohledů a procedur mezi daty a klientem.

Cíle studia:

Znalosti:

Procvičit DDL SQL, DML SQL a PL/SQL na rozmanitých příkladech. Důraz je kladen na obecná pravidla realizace DB systémů a na nezávislost na platformě DB serveru.

Schopnosti:

Orientace v dané problematice a schopnost řešení reálných úloh v SQL a PL-SQL.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Groff J.R., Weinberg P.N.: SQL - The Complete Reference, Mc Graw Hill, 2002.

Doporučená literatura:

[2] Kriegel A., Trukhonov B.M.: SQL Bible, John Wiley and Sons, 2008.

Poznámka:

pouze cvičení

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24906005.html